fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Techniczne systemy związane z efektywnością energetyczną

Bardzo dużą uwagę zwraca się na automatykę w budynkach oraz na elektroniczny sposób monitorowania technicznych systemów. Takie rozwiązania mają bardzo duży potencjał, który wiąże się z oszczędzaniem energii, co prowadzi z kolei do obniżenia jej kosztów. Zapisy w obowiązującej dyrektywie wskazują, że państwa Unii Europejskiej muszą ustanowić zakres wymagań, które spowodują, że budynki niemieszkalne posiadające system ogrzewania albo łączone systemy ogrzewania oraz wentylacji o użytecznej znamionowej mocy, a także systemy klimatyzacji czy klimatyzacyjno – wentylacyjne do roku 2025 będą posiadać w swoim wyposażeniu system automatyki i sterowania budynków. (uprawnienia budowlane kontakt)

Techniczne systemy związane z efektywnością energetyczną
Techniczne systemy związane z efektywnością energetyczną

Transpozycje dyrektywy

Po wejściu w życie dyrektywy państwa członkowie Unii Europejskiej miały od momentu jej pojawienia się w życiu 20 miesięcy na dokonanie transpozycji z jej zapisów do krajowego prawa. Termin ten upłynął 10 marca 2020 roku. Do tego czasu każde z państw wprowadziło w życie ustawodawcze przepisy oraz administracyjne i wykonawcze, które są niezbędne do tego, aby wykonać zalecenia z dyrektywy. W związku z tym w rozporządzeniu odnośnie technicznych  warunków zaszły zmiany związane z budynkami oraz ich usytuowaniem. (uprawnienia budowlane 2022)

Rozwój elektromobilności

Nowa dyrektywa oprócz technicznych systemów poświęca wiele uwagi na kwestie związane z tworzeniem warunków do rozwijania się elektromobilności. Podczas wznoszenia nowych albo w czasie wykonywania modernizacji w niemieszkalnych budynkach, które mają więcej niż dziesięć parkingowych miejsc wprowadzono wymagania odnośnie zapewnienia przynajmniej jednego punktu do ładowania oraz kanałową infrastrukturę na minimum jednym na pięć parkingowych miejsc. Analogiczny zapis pojawił się w związku z zapewnieniem kanałowej infrastruktury na każdym parkingowym miejscu, mając do czynienia z mieszkalnym budynkiem oraz mających więcej niż 10 parkingowych miejsc,, żeby w przyszłości można wykonać montaż punktów ładowania. Do 31 grudnia 2019 roku komisja przygotowała uzupełniający akt do znowelizowanej dyrektywy, w którym to ustanowiono wspólny opcjonalny program dla Unii Europejskiej odnośnie oceny gotowości danych budynków do stosowania w nich inteligentnych sieci. Akt zawiera też definicję dotyczącą wskaźnika gotowości budynków oraz metodę dokonania jego wyliczeń. (uprawnienia budowlane program) 

Instalacje automatyki oraz elektronicznego monitorowania

Zarówno instalacje automatyki, jak i monitorowania elektronicznego technicznych systemów uznano za najbardziej korzystną alternatywę dla przeglądów obejmujących duże budynki. (segregator egzamin ustny uprawnienia) Za ich pomocą usprawniające działania można podejmować w oparciu o informacje, jakie są dostarczane. To wszystko wpływa także na uzyskiwanie oszczędności energii. Mając na uwadze kwestie związane z przeglądem systemu klimatyzacji i ogrzewania, w dokumencie nastąpiła zmiana przepisów, jakie do tej pory istniały. Zdaniem Europejskiej Komisji nie wystarczająco uwzględniały one początkową charakterystykę oraz trwałą charakterystykę danych systemów. Dokonując instalacji, wymiany albo modernizacji technicznego systemu ocenia się ogólną energetyczną charakterystykę części zmienionej oraz całego systemu. (program egzaminu na uprawnienia)  

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com