fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Stropodachy, które są wykonywane z betonów lekkich wykazują dobry stan jedynie w sytuacji, gdy materiały zastosowane w nich nie ulegają zawilgoceniu oraz mają możliwość ewentualnego wysychania. Po przeprowadzeniu wieloletnich badań można zauważyć, że stropodachy niewentylowane wykonane z tego rodzaju betonu najczęściej są w stanie bardzo dużego zawilgocenia.[egzamin na uprawnienia budowlane] Głównie tyczy się to stropodachów, które znajdują się nad pomieszczeniami o dużej wilgotności powietrza. Z tego powodu w takich budynkach nie stosuje się betonów lekkich do budowy stropodachów niewentylowanych. Aby umożliwiona była prawidłowa praca niezbędne jest wykonanie stropodachów posiadających szczeliny wentylacyjne. Szczeliny te powinny być wykonywane nad warstwą betonu lekkiego lub w jego górnej części. Orientacja tych szczelin musi być zgodna z kierunkiem, gdzie najczęściej występują wiatry. Kanaliki, które są wyrabiane w górnej warstwie betonu lekkiego również mogą spełniać rolę szczelin wentylowanych.[segregator uprawnienia budowlane]

Stropodachy z betonów lekkich

Badania Holmgrena i Isaksena

Holgren i Isaksen badali zachowanie betonów lekkich w stropodachach. Doszli oni do wniosku, że nad suchymi pomieszczeniami mogą być wykonywane stropodachy niewentylowanego z tego rodzaju betonu. Powinny one jednak mieć możliwość, żeby materiał mógł wysychać od dołu. Według tych autorów górną dopuszczalną granicą stosowania stropodachów niewentylowanych jest przyjęta wilgotność powietrza. W pomieszczeniach powinna ona wynosić tyle samo co ciśnienie pary wodnej, czyli 9-10 Tr. Materiały tu stosowane muszą być wbudowywane w stanie powietrzno-suchym. Nie mogą one również legać zawilgoceniu podczas wykonywania robót.[akty uprawnienia budowlane]

Stosowanie betonów lekkich

Betony lekkie są stosowane między innymi w budownictwie. Można wykorzystać je do budowy przegród izolujących pomieszczenia od zakłócających dźwięków powietrznych. W sytuacji, gdy są one wykorzystane do stropodachów to stanowią również izolację od dźwięków uderzeniowych. Niektóre z rodzajów betonów lekkich można stosować jako materiały dźwiękochłonne. Zmniejszają one czas pogłosu oraz mogą służyć do tłumienia hałasu wewnątrz pomieszczeń ze źródłami hałasu takimi jak wentylatornie. Często również wykorzystuje się je do pomieszczeń, gdzie niezbędne są specjalne warunki akustyczne jak na przykład ma miejsce w sali kinowej czy w audytorium.[uprawnienia budowlane testy]

Właściwości izolacyjne na dźwięki

W praktyce charakterystyka jaką posiada efektywna izolacyjność akustyczna powinna mieć ściśle określone wartości dla konkretnych częstotliwości pasma. Musi ona odpowiadać konkretnym wymaganiom normowym. W celu określenia właściwości izolacyjnych stropów na dźwięki uderzeniowe stosuje się charakterystyki poziomu uderzenia Lu dB w funkcji częstotliwości w paśmie 100-3200 Hz. Mierzy się to pod stropem podczas pracowania na nim stukaczem znormalizowanym. W zależności od tego, gdzie ma być wykonany stropodach międzykondygnacyjny to wartość poziomu uderzeniowego mierzonego pod stropem nie powinna przekraczać dopuszczalnych wartości oraz tych, które są określone charakterystyką normową dopasowaną odpowiednio do przeznaczenia stropu.[uprawnienia budowlane]

Podział przegród budowlanych

Przegrody budowlane dzieli się na dwie grupy pojedyncze i podwójne. Izolacyjność akustyczna jaką charakteryzuje się przegroda pojedyncza jest uzależniona głównie od jej ciężaru. Im cięższa jest przegroda tym izolacyjność jest większa. Tym samym w mniejszym stopniu dochodzi do występowania zmniejszenia się izolacyjności na skutek zjawiska koincydencji. Dodatkowym czynnikiem dla betonów lekkich, który ma wpływ na izolacyjność jest porowatość struktury materiału. Przegrody podwójne mają większą wartość izolacyjności od przegród pojedynczych o taki samym ciężarze obu przegród składowych. Przyrost izolacyjności uzależniony jest od grubości jaką posiada szczelina powietrzna występująca pomiędzy składowymi przegrodami. Wpływ ma również zastosowany materiał oraz konstrukcja przegrody.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com