fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Stalowe nakładki i łączone okucia czołowymi blachami

Stalowe nakładki i łączone okucia czołowymi blachami często nie licują się z bocznymi płaszczyznami. W takich połączeniach, które pracują na rozciąganie stosuje się różnego typu złącza: żelbetowe, gdzie ich długość jest długością w rozciąganej strefie i stalowe, gdzie nie jest konieczne zagęszczenie. W pracujących na zginanie połączeniach stosuje się głównie złącza żelbetowe, które mają zbrojenie na zakład i żelbetowe nakładki. stosuje się także pętlowe złącza przy dużych elementach oraz stalowe, jeżeli mamy do czynienia z ciężkimi elementami (uprawnienia budowlane).

Stalowe nakładki
Stalowe nakładki

Łączenie płyt

Płyty układa się na prefabrykowanych dźwigarach i belkach i łączy się między sobą przy pomocy prętów, które wystają z bocznych płaszczyzn płyt górnej powierzchni belek. Można także łączyć je przy pomocy strzemion. W dalszym etapie połączenia betonuje się. Pręty w ten sposób zakotwią się a oba elementy zespolą. Z dźwigarów belki przy podporach wpuszcza się wiązkę strzemion, które mają średnicę minimum10 mm. Układa się je w odstępach co 5 cm pod odpowiednim kątem (testy uprawnienia budowlane). W takim połączeniu słup posiada wspornik z okuciem, które ma postać odcinka kątownika. Posiada on w betonie odpowiednie zakotwienie. Między czołem belki a słupem oraz wspornikiem stosuje się cementową zaprawę.

Belki

Belka w swojej dolnej i górnej strefie ma wpuszczone zbrojeniowe pręty (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). W takie same pręty zaopatrzony jest wspornik oraz słup. Końce prętów, które wystają łączy się za pomocą spawania. Umożliwiając połączenia prętów podczas zastosowania spawania koniec belki łączonej ze slupem musi zostać wykształcony. Można ściąć górne naroże albo głębiej je wyciąć w dolnej strefie. Takie złącze wymiaruje się na największą poprzeczną siłę i maksymalny moment, jaki wywołuje ta siła. Siłą ta położona jest na krawędzi wspornika.

Obliczanie ramienia poprzecznej siły

Ramie poprzecznej siły podczas obliczania momentu jest równe do wysięgu wspornika. Koniec belki, który opiera się na wsporniku ma zazwyczaj wysokość równą wysokości połowy belki, trzeba wzmocnić go zbrojeniem. Chcąc przenieść ścinające siły stosuje się odpowiednio zgodnie z obliczeniem zagęszczone strzemiona. Przenosząc rozciągające siły w dolnej części oparcia się belki, wykorzystuje się poziome pręty. W przegubowym połączeniu belka w swoim górnym końcu ma otwór, a koniec słupa posiada wystający stalowy trzpień. Ustawiając koniec belki na słupie, otwór znajdujący się w belce wypełnia się betonem albo cementową zaprawą (programy do uprawnień budowlanych).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com