fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Śródlądowe drogi wodne

Śródlądowe drogi wodne dzielą się na trzy rodzaje. Pierwszym rodzajem są rzeki w stanie naturalnym. Ich trzy charakterystyczne cechy muszą odpowiadać charakterystyce taboru (jego zanurzeniu, wymiarach w planie oraz rodzaju napędu). Tymi cechami są minimalna głębokość, maksymalna prędkość i układ koryta.[uprawnienia budowlane] Drugim rodzajem są rzeki skanalizowane. Są one odgrodzone budowlami piętrzącymi ustawionymi w szeregu. Zazwyczaj tymi budowlami są jazy. Służą one zapewnieniu wymaganej głębokości. Do ostatniego rodzaju należą kanały przeznaczone do żeglugi, które dzielą się na lateralne i działowe. W lateralnych przebieg jest równoległy w miarę możliwości do rzeki. Działowe działają na zasadzie przekraczaniu wododziały znajdującego się pomiędzy dwoma rzekami.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Śródlądowe drogi wodne
Śródlądowe drogi wodne

Budowa rzek naturalnych

Rzeki naturalne mogą regulowane przy pomocy pewnego rodzaju obudowy lub nie. Obudowy, które na nich występują nazywane są budowlami regulacyjnymi. Składają się na nie tamy podłużne i poprzeczne, opaski brzegowe, progi podwodne oraz lokalne umocnienia dna. Są one robione z materiałów występujących w danym miejscu na przykład z kamienia, żwiru czy drewna. Rzadziej spotyka się wykonywanie ich z betonu. Budowle regulacyjne zazwyczaj maja formę małych bloków okładzinowych, ewentualnie możemy spotkać również tetraedry. Służą one do umocnienia wyrw oraz do likwidowania przegłębień w dnie rzeki.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Budowa sztucznych dróg wodnych

Na sztucznych drogach wodnych dla odmiany budowle zazwyczaj są konstruowane z betonu lub żelbetu. Budowle te składają się z komór, których przekrój poprzeczny jest prostokątny lub trapezowy. Musi być on zakończony na obydwu końcach za pośrednictwem głów. W głowach znajdują się zamknięcia zazwyczaj w formie wrót wspornych lub zasuwy. Dla górnych głów czasami są to klapy i urządzenia, które napełniają śluzy wodą pochodzącą z górnej części i opróżniają ją do dolnego stanowiska.[uprawnienia budowlane testy]

Spady śluzy

Spadami śluzy nazywamy różnicę w poziomie górnej i dolnej wody opisanej w poprzednim akapicie. Zazwyczaj wynosi ona między 6 a 8 metrów. Czasami przy dużych spadach tworzy się schodki śluzowe. Obejmują one teren dwóch lub trzech śluz, które muszą znajdować się w odpowiedniej pozycji. Dokładnie chodzi o to, żeby głowa dolna górnej śluzy była równocześnie głową górną śluzy dolnej. Taka konstrukcja daje dużą oszczędność wody przy tym samym wydłużając czas śluzowania. Gdy mamy do czynienia tylko z jedną śluzą o dużym spadzie można również otrzymać podobną oszczędność. Stosuje się w tym przypadku obok komory umieszcza się zbiorniki oszczędnościowe.[akty uprawnienia budowlane]

Komory śluz

Komory śluz zazwyczaj mają zarys prostokątny. Istnieje dużo rodzajów śluz komorowych. Różnią się one doborem urządzeń zamykających oraz urządzeniami, które zasilają śluzę w wodę. Same komory składają się ze ścian bocznych, które poprzez sztywne wiązanie łączą się z dnem. Ma ono postać płyty. Ewentualnie można oddzielać je przy pomocy dylatacji. Wymiary takich elementów są uzależnione od gabarytów jednostek pływających po konkretnej wodzie wraz z zapasem wymiarowym. Jeśli chodzi o materiał wykorzystuje się zazwyczaj beton i żelbet.[segregator uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com