fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Styki pionowe segmentów

Styki pionowe segmentów pierścienia są przesunięte w jednym kierunku w stosunku do styków pierścienia obok. W momencie wykonywania płaszcza studni, podwiesza się go do górnej części. W związku z tym dolny pierścień poziomy musi przenosić na grunt obciążenie, które pochodzi od ciężaru własnego dolnej studni. Trwa to do momentu aż dno zostanie wykonane. Podczas betonowania płaszcza robi się w nim wnęki i występy, które będą jako oparcie belek stropowych (uprawnienia budowlane 2021).

Sposoby wykonania studni

Sposoby izolacji

Żeby ułożyć izolację zewnętrzną na powierzchni ścian trzeba wykopać dół o większej średnicy. Kolejnym krokiem jest postawienie muru no grubości połowy cegły. Następie nakleja się od trzech do czterech warstw papy na lepiku. Jest to idealna izolacja dla zewnętrznych ścian.

Dno studni jest z żelbetowej płyty kołowej, która podpiera się na obwodzie na ścianach pionowych. Jak się buduje dno studni? Najpierw układa się na gruncie cienką warstwę betonu. Następnie kładzie się izolację w postaci 3-4 warstw papy na lepiku, żeby później móc położyć płytę żelbetową. Jeżeli chodzi o metody powstawania studni drągów startowych, to robi się ją identyczną metodą co studnię główną, studnię opuszczaną bądź wykorzystuje się górniczą metodę głębienia szybu (program do egzaminu na uprawnienia na komputer).

W przypadku obudowy studni drągów startowych stosuje się wewnątrz płaszcz ze stalowej blachy jako izolację przeciwwilgociową. Jeżeli stosuje się metodę studni głównej, to płaszcz z blachy jest robiony w momencie, kiedy płaszcz żelbetowy jest wykonany w całości. Wówczas spawa się to odcinkami. W przypadku metody studni opuszczanej – płaszcz jest wewnątrz ścian.

Powyżej opisaną metodą można wykorzystać tylko na terenach, gdzie są odpowiednie warunki gruntowe. Mowa tu zwłaszcza o braku wody gruntowej bądź jej niewielkiej ilości, która jednak nie narusza struktury gruntu w trakcie pompowania. Inną metodą wykonania obudowy jest metoda studni opuszczanej w grunt. Nie stosuje się jej do obudowy urządzeń do ciągłego odlewania stali, jednak ze względu na zalety warto z niej skorzystać (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów).

Studnie opuszczane

Studnie opuszczane, które są wykonane z prefabrykatów, a ich przeznaczeniem jest wykorzystanie w pomieszczeniach podziemnych o znacznych wymiarach, mogą być zrobione jako studnie z bloków pustakowych albo elementów płytowych płaskich bądź żebrowanych podczas montażu. Dolna część studni oraz nóż zrobiony jest jako monolityczna. Na odpowiednio przygotowanym pierścieniu można zamontować płaszcz studni, który wykonany jest z prefabrykatów.

Żeby móc połączyć bloki pustakowe w poziomie, trzeba wykonać przy pomocy spawanych elementów stalowych zakotwionych w prefabrykatach lub przez zakotwienie w betonowych spoinach wkładek poziomych wypuszczanych z prefabrykatów. Pionowe połączenie wykonuje się przez wkładki zbrojenia pionowego. Układane są we wnękach do tego przygotowanych albo w spoinach między prefabrykatami. Z czasem wznoszenia studni, bloki pustakowe wypełniają się żwirem albo betonem. W taki sposób osiąga się ciężar, który jest konieczny do jej opuszczania (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia).

Jak studnia odchyla się od pionu, to zapełnia się tylko niektóre części płaszcza. Drenaż powstaje w momencie, kiedy puste miejsca wypełnią się żwirem. Dzięki temu woda, która może się przesączać przez zewnętrzne ścianki prefabrykatów, ścieka i zbiera się w studzience. Później jest stamtąd odpompowana.

Bloki każdej z warstwy należy ułożyć na zaprawie cementowej. Żeby lepiej się związały, boki powinno się układać z przesunięciem w poziomie o pół długości boku.

Należy pamiętać o tym, żeby ściany studni odpowiednio zabezpieczyć przed zawilgoceniem. W tym celu powinno powierzchnię zewnętrzną powinno się pokryć warstwą wyprawy cementowej 1:2 cm o grubości 2-3 cm z zatarciem powierzchni. Należy zastosować cement marki 200.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com