fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Ważnym procesem dla budowli wodnych jest wychwytywanie wody, która przesącza się w miejscu znajdującym się pod fundamentami. Robi się to głównie przez wykonanie rowu w tym miejscu pomiędzy studzienkami. Robi się to na całej długości jazu pod galerią. Rów powinien być głęboki na od 1 do 1,3 metra. Wypełnia się go przy użyciu kamieni. Taka konstrukcja stanowi ciąg drenarski, który umożliwia odpowiednie działanie instalacji służącej do odwadniania. Innym sposobem jest wykonanie drenażu płaskiego i umieszczenie go pod częścią płyty lub jej całością.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Sposoby wychwytywania wody
Sposoby wychwytywania wody

Wyjątki zapewniania stateczności

W ogólności bardzo ważne jest zapewnienie stateczności danego jazu ze względu na poślizg. Robi się to głównie poprzez zapewnienie stateczności korpusu, który izoluje się od płyty jazowej. Czasami niemożliwy jest taki zabieg i wtedy dopuszczalne jest współpracowanie ze sobą płyty i korpusu.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane] W takim wypadku należy uwzględniać tarcie, które zostaje wywołane przez ciężar własny płyty oraz wody, która się na niej znajduje oraz siłę, która przeciwdziała poślizgowi. Jest nią siła odporu biernego gruntu. Ważne jest, że nie zawsze uwzględnia się wartość odporu gruntu. Robi się to jedynie, gdy mamy możliwość udowodnienia możliwość wystąpienia przesunięć, które są niezbędne do powstawania odporu.

Naprężenia normalne w podstawie fundamentu

Kolejnym etapem obliczania statycznych jest wyznaczenie wartości naprężeń normalnych, które występują w podstawie fundamentu danej konstrukcji. Są to największe naprężenia znajdujące się w betonie korpusu. Stanowią one również miarę z jaki nacisk jest wywierany na grunt. Ważne jest, że ich wartość nie może być większa od dopuszczalnej dla danej sytuacji. Do obliczeń naprężeń normalnych należy założyć, że mają one liniowy rozkład.[akty uprawnienia budowlane] Rozkłada się je na  dwa schematy obciążeń. Jeden z nich mówi nam o stanie budowlanym, w którym jako ciężar traktuje się jedynie ciężar własny budowli. Drugim stanem jest eksploatacyjny. Mówi on o najgorszych warunkach w jakich budowla może być obciążona wodą, czyli w warunkach największego poziomu piętrzenia. Czasami może dojść do sytuacji, że pierwszy opisany stan będzie gorszy od eksploatacyjnego. W takim przypadku należy dokładnie sprawdzić obliczenia oraz ewentualnie uwzględnić do nich obciążenia jednostkowe gruntu.[segregator uprawnienia budowlane]

Siła wyporu

Podczas obliczeń dotyczących budowli wodnych sporną kwestią jest siła wyporu. Niektórzy uważają, że powinno się ją uwzględniać jako siłę czynną. Jest to spowodowane tym, że działa na daną konstrukcję podczas stanu zarówno eksploatacyjnego jak i remontowego. Z drugiej strony trzeba mieć na uwadze, że po uwzględnieniu siły wyporu obniżają się jednostkowe obciążenia gruntu. Jest to powodem częstego pomijania tejże siły w obliczeniach. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy w skrajnym punkcie obliczanego fundamentu wartość wyporu jest większa od wartości naprężeń. W takiej sytuacji podczas obliczeń niezbędne jest uwzględnianie siły wyporu.[uprawnienia budowlane testy]

Warunki naprężeń w podstawie fundamentu

Wyznaczone naprężenia, które występują w podstawie fundamentu konstrukcji muszą spełniać pewne warunki. Pierwszy z nich dotyczy maksymalnej wartości naprężenia normalnego. Powinno mieć ono wartość mniejszą lub ewentualnie równą jak obciążenie jednostkowe, które jest traktowane jako dopuszczalne. Jeżeli mamy sytuację, gdy ten warunek jest niespełniony to można przeprowadzić pewne zabiegi. Głównie służą one do poszerzenia fundamentu lub zrobienia go głębiej. Innym sposobem jest wykorzystanie specjalnego systemu fundamentowania na palach, studniach lub słupach.[uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com