fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Rodzaje budynków składowych

Jak do tej pory nie sklasyfikowano w wystarczający sposób wszystkich odmian budynków składowych (pytania na egzamin ustny do uprawnień). Jeden z podziałów dotyczy podziału ze względu na cechy budownictwa składowego. Budynki składowe można również podzielić ze względu na warunki składowania na dwie podstawowe grupy:

a) magazyny otwarte:

– przeznaczone na materiały, które nie ulegają zniszczeniu na skutek działania czynników atmosferycznych,

– są to przede wszystkim place składowe, zasieki oraz wiaty,

b) budynki składowe:

– przeznaczone na materiały, które wymagają ochrony przed wpływami zewnętrznymi,

– dzieli się je na budynki ocieplone oraz nieocieplone.

Składnice
Składnice

Budynki składowe można podzielić także ze względu na lokalizację. Wyróżnia się wówczas składy:

– wewnątrzzakładowe,

– pozazakładowe (czyli np. hurtownie miejskie).

Kolejnym podziałem jest podział ze względu punktu widzenia układu przestrzennego. Zależy on przede wszystkim od:

– sposobu składowania,

– konstrukcji,

– stopnia mechanizacji.

Można je podzielić na budynki składowe:

– parterowe,

– halowe,

– wielokondygnacjowe (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia budowlane).

Składy w zakładzie przemysłowym

W zakładzie przemysłowym wyróżnia się takie składy jak składy:

a) materiałów, np.:

– surowców,

– podstawowych i pomocniczych do produkcji,

– półfabrykatów do produkcji, które są sprowadzane z zewnątrz,

b) półfabrykatów własnej produkcji,

c) środków produkcji:

– narzędzia,

– części zamienne maszyn,

– przyrządy różnego rodzaju,

d) gotowych wyrobów,

e) materiałów:

– pędnych,

– smarów,

– farb,

– lakierów,

– chemikaliów,

f) opału,

g) odpadków,

h) złomu.

Wymiary powyższych obiektów zależą przede wszystkim od tego, jaka produkcja odbywa się w danym zakładzie przemysłowym (jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane). W małych zakładach przemysłowych często stosuje się magazyny uniwersalne, w skład których wchodzą wszystkie lub większość powyższych przedmiotów składowania.

Składy pozazakładowe

Składami pozazakładowymi są m.in. hurtownie miejskie. Ich funkcja jest taka sama jak funkcja składów zakładowych gotowych wyrobów. Służą one przede wszystkim do przechowywania różnych towarów w ramach określonej branży. Są to m.in.:

– magazyny odzieżowe,

– magazyny obuwia,

– hurtownie spożywcze,

– magazyny artykułów gospodarstwa domowego,

– magazyny wyrobów gumowych,

– inne.

Składy materiałów sypkich

Osobną grupą budynków składowych są składy materiałów sypkich. W składach tego typu ściany muszą być obliczone na parcie boczne składowanego materiału. Wyróżnia się w tych składach:

a) składy podłogowe (pokładowe):

– parterowe,

– wielokondygnacjowe,

b) elewatory (silosy):

– zadaniem silosów jest odprowadzenia materiałów przy wykorzystaniu grawitacji.

Lokalizacja budynków składowych

Lokalizując budynki składowe należy pamiętać o ich powiązaniu z innymi obiektami zakładu przemysłowego. W związku z tym konieczne jest omawianie ich razem z całym rozwiązaniem planu generalnego zakładu przemysłowego.

W przypadku zakładów przemysłowych konkretne budynki składowe powinny znajdować się w okolicy obiektów produkcyjnych, które są z nimi technologicznie związane. Wcześniej należy również wziąć pod uwagę odpowiedni transport (egzamin na uprawnienia budowlane).

Budynki składowe, które zaopatrują cały zakład przemysłowy (np. składy produkcji bądź składy uniwersalne) powinno lokalizować się w miarę możliwości centralnie w danym zakładzie przemysłowym. Z kolei to, gdzie będą zlokalizowane składy pozazakładowe zależy przede wszystkim od:

– założeń gospodarczych,

– warunków transportowych.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com