fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Siły poprzeczne w przerwach roboczych

Jak już zostało wcześniej wspomniane – przerwy robocze powinny znajdować się w takim miejscu w przekroju elementu, gdzie występują niewielkie momenty zginające (egzamin na uprawnienia budowlane). Jednak jednocześnie mogą się pojawić znaczne siły poprzeczne. W tradycyjnych rozwiązaniach kształtowaniu w deskowaniu dybel, którego zadaniem było przeniesienie tych sił.

Siły w przerwach roboczych
Siły w przerwach roboczych

Aktualnie deskowanie zastąpiono profilowanymi siatkami lub specjalnie ukształtowanymi blachami. Ma to pomóc w wykonywaniu przerw roboczych w płytach z żelbetu. Z reguły są to elementy ze stali, które są ocynkowane. Mają one zapewnić odpowiednią przyczepność do betonu. Pręty zbrojeniowe przeprowadza się przez otwory w siatkach i profilowanych blachach. Z kolei rozstaw prętów może być obojętnie jaki.

Umiejscowienie przerw roboczych

Przerwy robocze można umiejscowić w różnych miejscach w zależności od rodzaju wykonywanych robót. W trakcie wykonywania belek żelbetowych przerwy robocze można lokować na tych samych zasadach, co w płytach. Powinny się one znajdować w odpowiedniej odległości rozpiętości przęsła od podpory. Ważne jest, żeby dylatacje kształtowano poprzez dyblowanie lub ukośne podcięcie. Wykorzystuje się do tego profilowane siatki.

W przypadku tych elementów konstrukcyjnych, w których pojawiają się znaczne siły ściskające, przerwę roboczą należy umiejscowić prostopadle do działania sił. Jeżeli chodzi o słupy i ściany, to dylatacje należy umieścić w płaszczyźnie fundamentów oraz dolnej płaszczyźnie belki. W sytuacji, gdy betonowany element jest pochylony, to przerwa robocza powinna być prostopadła do krawędzi elementu.

Gdy przerwę roboczą umiejscowiono w strefie przejścia pomiędzy elementami poziomymi a elementem ukośnym, to zaleca się, żeby wykonać prostopadłe do kierunki działania sił „schodkowanie”. Dotyczy to elementu ukośnego (programy do uprawnień architektonicznych).

Czyszczenie powierzchni betonu

Aby w miejscu utworzenia przerwy roboczej było trwałe połączenie, to niezbędne jest, żeby powierzchnię stwardniałego betonu zeskrobać szczotkami drucianymi lub skuć do głębokości 1-3 cm. Następnym krokiem jest odkurzenie powierzchni oraz polanie jej wodą. Należy dokładnie wyczyścić powierzchnię, która znajduje się dookoła wyrostków zbrojenia. Powinno się również oczyścić pręty zbrojenia.

Po tym etapie beton, który jest nawilżony, należy pokryć warstwą zaprawy cementowej (grubość: kilka milimetrów). Na tak przygotowane podłoże należy układać nową mieszankę betonową. W momencie zagęszczania świeżej mieszanki nie można dotykać wibratorem wgłębnym zbrojenia i uprzednio ułożonego betonu.

Betonowanie elementów

Głowicę słupa w konstrukcjach bezbelkowych należy betonować w tym samym momencie, co płytę przekrycia. W sytuacji, gdy w przypadku belek i płyt monolitycznych, które są związane z konstrukcją słupów i nie stosuje się tam przerw roboczych, to betonowanie jest dozwolone nie wcześniej niż po upływie 1-2 godzin, które liczy się od zakończenia układania betonu w deskowaniu słupa. Z kolei belki główne monolitycznych przekryć belkowo-płytowych, które są wyższe niż 0,8 m, należy betonować oddzielnie. Zaleca się, żeby wykorzystać poziome przerwy robocze, które znajdują się na wysokości dolnej powierzchni płyty (segregator z aktami prawnymi do egzaminu na uprawnienia budowlane).

Dylatacje robocze w trudnych miejscach

Trudniej wykonuje się dylatacje robocze, które znajdują się w zbiornikach w miejscach połączenia ścian z płytą denną. Są one narażone na działanie cieczy pod ciśnieniem. Wówczas, żeby uszczelnić połączenia, wykorzystuje się specjalne taśmy. Jej wybór musi brać pod uwagę warunki, w jakich będzie pracować dana konstrukcja. Mowa jest tu o:

– temperaturze,

– zakresie oddziaływać dynamicznych,

– kierunku parcia,

– rodzaju cieczy, która znajduje się w zbiorniku,

– wielkości ciśnienia cieczy.

Wyróżnia się dwa sposoby uszczelniania złączy. Materiał izolacyjny może znajdować się wewnątrz przekroju ściany lub zewnątrz. To, czy złącza będą skuteczne zależą od wyboru odpowiedniego typu uszczelnienia, poprawności montażu i zamocowania taśmy. Są to prace, które trzeba wykonać w sposób dokładny oraz staranny (program z aktami na uprawnienia budowlane).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com