fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Siłownie zagłębione są szczególnym typem tego rodzaju konstrukcji. Stosuj się je głównie w siłowniach szczytowo-pompowych. W przypadku, gdy siłownia jest zasilana przez rurociąg to nie podlega ona parciu wody od strony dopływu. W miejscu odpływu natomiast ma ona kontakt ze zbiornikiem, który ma zmienne poziomy wody. Dla tego typu siłowni największym problemem jest odpowiednio głębokie umieszczenie pomp. W tym przypadku bardziej korzystny jest pionowy układ jednostek. Dla turbin Peltona oraz podczas dużych wahań poziomu dolnej wody można stosować układ poziomy.[segregator uprawnienia budowlane]

charakterystyka siłowni zagłębionych
charakterystyka siłowni zagłębionych

Charakterystyka siłowni zagłębionych

Siłownie zagłębione posiadają kilka charakterystycznych cech odróżniających je od innych tego typu budynków. Po pierwsze beton musi być bardzo szczelny. Jest to spowodowane znacznym zagłębieniem oraz wysokim poziomem wody gruntowej. Siły wyporu występujące w tego typu konstrukcjach są znaczne. Masa betonu musi w sposób częsty je równoważyć. Siły poziome od strony terenu są zwykle spowodowane szybkim obniżaniem się poziomu zwierciadła wody. Szybkie oraz częste wahania w poziomie wody wewnątrz zbiornika powodują wolniejsze ale równie częste oscylacje w poziome wody gruntowej.[akty uprawnienia budowlane]

Fundamentowanie siłowni

W przypadku fundamentowania siłowni na słabym gruncie oscylacje w poziomach wody gruntowej mogą powodować rysowanie się oraz pękanie konstrukcji. Przyczynia się do tego również często zmieniający się kierunek przepływu wody, który przyczynia się do nierównomiernego osiadania elementów konstrukcji. Przez to podczas fundamentowania należy zachować szczególną ostrożność.[egzamin na uprawnienia budowlane] Powinny one zawierać szczegółowo wyznaczone dylatacje. Często można również spotkać się z sytuacją, gdy budowla posadowiona jest na głębokich studniach. W takiej sytuacji każdy z bloków posiada swoją oddzielną studnie. W przypadku hali maszyn o niskim poziomie czasami możemy mieć sytuację, że poziom dachu jest niższy od poziomu terenu. Należy wtedy w celu zwiększenia obciążenia pokryć dach nasypem ziemnym.

Siłownie podziemne

Siłownie podziemne wykonuje się głównie dla dobrych warunków geologicznych. Dla tego rodzaju konstrukcji nie mamy zwykle problemów z bardzo głębokim posadowieniem wirnika. Jedyne problemy pojawiają się dla sytuacji, gdy skała jest umiejscowiona nisko oraz dla fundamentów, które muszą być wykonywane w gruncie typu piaszczystym, żwirowym lub gliniastym.[uprawnienia budowlane] Głównie takie sytuacje mamy dla siłowni posadowionych na terenach nizinnych oraz lodowcowych. Nie jest to jednak najlepsza sytuacja. Po pierwsze zużywa się do niej duże ilości betonu. Oprócz tego potrzebuje ona otwartego dołu fundamentowego o dużych wymiarach. Dół wykonuje się jedynie jako wykop szerokoprzestrzenny. Jest to spowodowane silnym parciem wody. Takie rozwiązanie zajmuje bardzo dużo miejsca, z powodu rozbudowanych instalacji odwadniających. Powoduje to wysokie koszty oraz trudności podczas zabezpieczania konstrukcji od strony dolnej wody.[uprawnienia budowlane testy]

Osobny zbiornik dla siłowni

Lepszym rozwiązaniem jest wykonywać taką konstrukcję, gdy zbiornik dolny wykonuje się osobno dla siłowni. W takim przypadku wypełniony zostaje on po zrobieniu części fundamentowej. W procesie projektowania należy uwzględnić rozwiązanie stateczne, które uwzględnia budowę w otwartym wykopie. Ewentualnie można stosować sytuację, bez otwartego i odwodnionego wykopu. Przykładem może być siłownia Geesthacht. Wirnik w niej jest dość wysoko usadowiony. Taka sytuacja pozwala na wykonanie bloków siłowni w kształcie koryta. Płyta fundamentowa jest jego poziomą podstawą, a ściana odwodna i odpowietrzna tworzą boki. Mocuje się je do płyty.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com