fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Siła sprężająca obliczenia

W ogólności siła sprężająca S od chwili rozdeskowania powłoki może zmieniać się w czasie o wartość zIS. Jest to powodem powiększania wartości obliczonej tej siły o 0,5 [Js], a przy ustaleniu wielkości X, we wzorze stosuje się 0,5 zIS zamiast S o takim znaku który powiększa wartość Xj. Siłę S oblicza się przy uwzględnieniu obciążenia własnego g i obciążenia zmiennego p. Należy pamiętać, aby przy obciążeniu g i obciążeniu g+p wartości siły X, oddziaływania wzajemnego powłoki i wieńca były te same, ale z przeciwnym znakiem. Powoduje to powstanie minimalnych momentów zginających w powłokach.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Siła sprężająca obliczenia
Siła sprężająca obliczenia

Przypadek powłoki kulistej i stożkowej

Dla takiego rodzaju powłok oddziaływanie wzajemne wieńca i powłoki zaburza stan równowagi błonowej. Oblicza się je podobnie jak siłę powyżej z tym że siły R i N przyjmuje się od połowy wartości obciążenia użytkowego p. Siła S zaś jest równa 0, ponieważ jest stała w czasie. Gdy mamy obliczyć wartość oddziaływania siły X, należy postępować analogicznie, tylko zmiennym jest obciążenie p2.[akty uprawnienia budowlane] Innym przypadkiem jest zamocowanie sprężyste powłoki w wieńcu podporowym. Dla takiego wariantu oprócz poziomej siły II=X, oddziaływania wzajemnego obu części konstrukcji powstanie jeszcze na obwodzie podparcia. Wymiarowanie powłok obrotowych odbywa się zgodnie z przebiegiem sił wewnętrznych i ewentualnych momentów zginających, jeśli takie jest obecne dla danej konstrukcji.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Grubość powłok

Jeśli mamy do czynienia z powłokami podpartymi pracującymi według założeń teorii błonowej lub gdy powłoki są zginane, gdzie momenty zginające możemy przyjąć za zerowe to powłokę wymiaruje się poprzez osiowe działanie sił wewnętrznych. Dla obciążeń działających od zewnątrz, siły południkowe są we wszystkich przekrojach ściskające. Powoduje to, że przekrój wkładek stalowych południkowych oblicza się na osiowym ściskaniu wydzielonego myślowo elementu płytowego o grubości d i szerokości lm. Lm ma miejsce, gdy siły obliczone południkowo określane są na tej samej szerokości. Czasami naprężenia w betonie są małe i obliczeniowo stal jest zbędna. Dla takiego wariantu jako minimum przyjmuje się zbrojenie. W strefie sił równoleżnikowych ściskających przekroje równoleżnikowe wymiaruje się, jak w przypadku ściskających sił południkowych, natomiast w strefie sił rozciągających całkowitą siłę przypadającą na rozpatrywany przekrój przekazuje się tylko na wkładki stalowe.[segregator uprawnienia budowlane]

Wyboczenie

Nie możemy ustalać grubości powłoki z wykorzystaniem warunki naprężeń ściskających w betonie. Powodem takiego postępowania jest fakt, że może wystąpić zjawisko wyboczenia.[uprawnienia budowlane testy]Dla takiego przypadku w oparciu o wzór Zoelly’ego (wzór na wielkość krytycznego zewnętrznego ciśnienia na powłokę p/tr) otrzymujemy wzór na ściskające naprężenia krytyczne. Należy jednak pamiętać o uwzględnieniu empirycznego współczynnika poprawkowego Bacha. Sprawdzenie wyboczenia polega na porównaniu naprężeń panujących w betonie, przy założonej wcześniej grubości powłoki, z naprężeniami określonymi wzorem. Dla takiego przypadku siły równoleżnikowe są ściskane ( kąt podparcia powłoki a <rpo, gdzie po jest kątem dla powłok o różnych kształtach tworzących południkowych). Gdy jednak wartość w dolnej strefie powłoki jest ograniczona to siły równoleżnikowe będą rozciągające, w górnej strefie zaś ściskające.[uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com