fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Obecnie na dachach często dokonuje się montażu różnego rodzaju urządzeń oraz maszyn. Warto już na etapie planowania wziąć pod uwagę możliwość dostania się do nich. Do tej pory dach pełnił główną i jedyną funkcję, jaką była osłona przed czynnikami atmosferycznymi. Jednak wraz ze wzrostem kosztów związanych  inwestycjami, jak i kosztów powierzchni w nieruchomościach dachy stanowią obecnie technologiczną kondygnację. Umieszcza się na nich urządzenia, które w innych okolicznościach znajdowały by się wewnątrz budynku. Należy pamiętać, że traktując dach jako maszynownie, wszystkie znajdujące się tam urządzenia muszą posiadać określony czas eksploatacji i odpowiednie warunki (uprawnienia budowlane kontakt). W razie wystąpienia awarii trzeba określić planową obsługę, która może wiązać się z przywróceniem urządzeniom użytkowych funkcji. (uprawnienia budowlane 2022)

Serwisowe podesty modułowe wykorzystywane na dachach
Serwisowe podesty modułowe wykorzystywane na dachach

Jak wygląda dostęp do urządzeń?

Dostęp do urządzeń znajdujących się na dachach nie jest ograniczony zazwyczaj do serwisowego podestu, który to znajduje się obok urządzenia. Często trzeba pokonać wiele przeszkód, takich jak wejście na dach, omijanie rur, kabli, a także niekiedy przejście między zróżnicowanymi poziomami dachu. Ważnym elementem w związku z tym jest zaprojektowanie odpowiedniej komunikacyjnej ścieżki. (akty prawne uprawnienia budowlane) W innym przypadku podczas pokonywania trasy do urządzeń może dojść np. do przerwania bądź rozszczelnienia się instalacji, a także do przecieków oraz zalania budynku do wewnątrz.

Wykorzystanie dachowych podpór

Wykorzystanie dachowych podpór w celu poprowadzenia komunikacyjnych ścieżek nie wpływa na powstawanie termicznych rodzajów mostków. Możliwość przemieszczania i modyfikacji podestów pozwala na ustawianie ich w miejscach newralgicznych, niezależnie od ich koordynacji z dekarskimi obróbkami dachu. Takie rozwiązanie ogranicza w konsekwencji koszty, które związane są z projektowaniem, użytkowaniem, instalacjami oraz z ewentualnymi zniszczeniami. Serwisowe modułowe podesty można wykorzystywać jako podesty łączone lub wolnostojące. Łączone podesty można dowolnie konfigurować i ustalać ich długość. Podesty wolnostojące pozwalają na pokonanie pojedynczych przeszkód. Jeżeli jest potrzeba zastosowania rozwiązania nietypowego, w takim wypadku można w prosty sposób zliczyć moduły, przygotować kosztorys oraz zestawienie na etapie związanym z realizacją.(segregator egzamin ustny uprawnienia) Model 3D albo też płaskie rzuty pomogą zaplanować odpowiednią konfigurację komunikacyjnych ścieżek.

Planowa obsługa urządzeń

Każde z urządzeń ma swój ustalony czas użytkowania oraz warunki, jakie musi spełnić w czasie eksploatacji. Należy zapewnić obsługę planową, która w razie awarii niekiedy będzie musiała przywrócić funkcjonowanie urządzeń. W związku z tym dostęp do nich musi być bezpieczny, zarówno dla osób nadzorujących, jak i dla technicznej obsługi. Norma PN-EN ISO 14122 określa wytyczne związane z zapewnieniem dostępności do maszyn. W normie został podany ogólny zakres wymagań dotyczących dostępu. Stosuje się ją przy środkach dostępów o stałym charakterze, a także urządzeń bez mechanicznego napędu. Dotyczy ona również ruchomych stałych części środków zapewniających dostęp. Znajomość tej normy oraz poprawne jej zastosowanie sprawi, że urządzenia i maszyny montowane na dachu będą bezpieczne. (program egzaminu na uprawnienia)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com