fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

W instytucie EMPA znajdującym się w Zurychu przeprowadzone zostały badania dotyczące odporności ogniowej ścian wykonanych z bloków strużkobetonowych Durisol. Badane elementy miały grubość 20 centymetrów i posiadały wypełnienie zrobione z betony zwykłego, do wykonania, którego zastosowany został cement w ilości 300 kg/m3. Ściana była pokryta z obydwu stron tynkiem cemenowo-wapiennym. Miał on grubość 1,5 centymetra.[egzamin na uprawnienia budowlane] PO procesie 5 godzinnego nagrzewania ściany polana została ona wodą. Tynk oraz warstwa, która okrywała strużkobeton uległa zniszczeniu. Nośność ściany została obniżona o wartość tylko 30%. Po upływie 5 godzin temperatura nienagrzanej powierzchni ściany wyniosła 54°C. Na tej podstawie odporność ogniowa tej ściany została zaliczona do klasy A.

Ściany z bloków strużkobetonowych

Ściany z dyli gazobetonowych

W Instytucie Techniki Budowlanej zostały przeprowadzone badania odporności ogniowej ścian wykonanych z dyli gazobetonowych. Odbywały się one w warunkach naturalnych. Dyle miały grubość 24 centymetrów i do ich wykonania zastosowano gazobeton technologii PGS i BLB2 odmiany 07.[akty uprawnienia budowlane] Były one łączone na pióro oraz zaprawę cementową. Ściany zostały obciążone do wartości naprężeń wynoszącej około 15/cm2. Były one poddawane działaniu ognia przez czas 2 godzin. Podczas badań zaobserwowano wydostawanie się niewielkiej ilości dymu poprzez szczeliny znajdujące się w spoinach pomiędzy dylami. Po skończeniu badań nie zauważono praktycznie żadnych uszkodzeń na stronie zewnętrznej ściany. Od wewnętrznej strony na ścianach można było zauważyć siatkę spękań. Były one zagęszczone w pobliżu zbrojenia. W niektórych miejscach widoczne były pionowe spękania i wybrzuszenia. Ich powodem było odkształcenie się zbrojenia.[segregator uprawnienia budowlane]

Ściana działowa

Kolejne badania dotyczyły ściany działowej o grubości 10 centymetrów. Wykonana została ona z bloczków Thermalit-Ytong na zaprawie glinowo-cementowej. Była ona nieotynkowana. Na swojej powierzchni nagrzewanej do temperatury 129°C nic nie zauważono. Odporność ogniowa tej ściany została zakwalifikowana do klasy A.[uprawnienia budowlane testy]

Badania Davcego i Ashtona

Davcy i Ashton zajmowali się badaniem wpływu jaki wywiera rodzaj kruszywa na odporność ogniową płyt zbrojonych. Przedstawili oni również wyniki dotyczące odporności ogniowej płyt, które wykonane zostały z betonu na kruszywie z łamanego wapienia. Wysokość płyt o wytrzymałości 325 kg/m2 wynosiła 15 centymetrów. Otulenie zbrojenia miało grubość 12,5 centymetra. Strop obciążony był ciężarem wynoszącym 980 kg/m2. Poddano go próbie ogniowej, która trwała 2,5 godziny. Już po upływie 6 minut można było zauważyć pierwsze oznaki odłupywania się betonu. Po kolejnych 8 minutach odkryte zostało zbrojenie. Po godzinie temperatura na powierzchni nagrzewanej wynosiła 860°C.[uprawnienia budowlane] Na powierzchni nienagrzewanej natomiast wynosiła ona 51°C. Po upływie 2 godzin wartości te zwiększyły się do wartości 1010°C i 94°C. Maksymalne ugięcie w tych badaniach wyniosło 7 centymetrów. Można więc powiedzieć, że analizowany strop spełniał wymagania dotyczące odporności ogniowej klasy B. Ashton zajmował się również badaniami odporności ogniowej jaką wykazują płyty wykonane z gruzobetonu, który miał wytrzymałość 250 kg/cm2. Wysokość badanej płyty wynosiła 18 centymetrów. Płyty były najpierw obciążane do 850 kg/cm2 i następnie poddawane działaniu ognia przez 6 godzin. Podczas całego badania nie zauważono istotnego wpływu działania wysokiej temperatury na badaną próbkę. Jedynie zauważalne były drobne rysy i na końcu badanie lekkie stopienie nagrzanej powierzchni.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com