fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Ściany z bloczków i pustaków z betonów lekkich zazwyczaj robi się na zaprawie cementowo-wapiennej na markach 8-30. W szczególnych przypadkach można spotkać się z zaprawą cementową marki 50. Stosowanie zaprawy cementowej jest jednak niewskazane. Jest to spowodowane zbyt dużymi różnicami przewodności cieplnej ściany w przekroju przechodzącym przez spoinę i przez beton lekki. Oprócz tego wytrzymałość zaprawy na wytrzymałość muru jest w ścianach wykonanych z bloczków lub pustaków dużo mniejsza niż w ścianach z cegły.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Ściany z bloczków i pustaków z betonów lekkich
Ściany z bloczków i pustaków z betonów lekkich

Zaprawy ciepłochronne

W ścianach, które są wykonywane z bloczków o ciężarze objętościowym poniżej 1 T/m3 zalecane jest stosowanie zapraw ciepłochronnych lub wykonywanie spoin z przerwą powietrzną 5-8 centymetrową. Wykonuje się to w celu podwyższenia wartości termoizolacyjnych spoin. Podwyższenie tej wartości jest bardzo ważne przede wszystkim w ścianach z bloczków gazobetonowych odmiany 05 i 07.[uprawnienia budowlane] Zaprawy ciepłochronne mogą być wykonywane jako cementowo-wapienne. Używa się do nich piasku porowatego. Ciężar objętościowy takiej zaprawy nie powinien być wyższy niż 1,5 T/m3. Jako kruszywo porowate najczęściej stosuje się granulowany żużel hutniczy. Mniej przydatny do zapraw ciepłochronnych jest żużel paleniskowy. Jest to spowodowane jego wyższą wartością współczynnika przewodności cieplnej oraz zwykle dużym zanieczyszczeniem szkodliwymi domieszkami. Głównie chodzi tu o niespalone części węgla. Naturalne kruszywa lekkie, do których możemy zaliczyć naturalny pumeks, tufy lub popioły wulkaniczne w Polsce nie występują.[uprawnienia budowlane testy]

Urabialność zapraw ciepłochronnych

Ziarna kruszywa zapraw ciepłochronnej mają szorstką powierzchnię. Z tego powodu są one źle urabialne i przez to mogą łatwo ulegać rozmieszaniu składników podczas transportu. Oprócz tego tracą one szybko wodę podczas układania ich na porowatym podłożu. Mury, które są wykonywane na zaprawie źle urabialnej mają większe odkształcenia pod wpływem obciążenia. Ich wytrzymałość jest o 10-25% mniejsza niż w murach na zaprawie o tej samej marce, ale dobrej urabialności. Zła urabialność zaprawy ma negatywny wpływ na wydajność pracy murarza.  W celu polepszenia urabialności zaprawy ciepłochronnej można stosować kruszywo, które posiada dużą ilość drobnych części. Innym sposobem jest zwiększenie dodatku wapna lub stosując środki uplastyczniające. Zaprawy ciepłochronne nie powinny być stosowane w temperaturach mniejszych niż 6°C.[akty uprawnienia budowlane]

Spoiny z przerwą powietrzną

Spoiny można wykonywać z przerwą powietrzną o szerokości wynoszącej od 5 do 8 centymetrów. Taki zabieg powoduje poprawienie wartości termoizolacyjnych ścian. Tą metodę stosuję się w Niemczech oraz w Szwecji. W Niemczech zaprawa jest rozścielana na pustakach, które są odwrócone dnem do góry. Wykonuje się do w trzech równoległych pasmach. W Szwecji pustaki są wykonywane bez denek. W tej sytuacji do rozścielania zaprawy stosuje się specjalne szablony, których zadaniem jest ułożenie zaprawy na wierzchu pionowych ścianek. Badając tę metodę okazało się, że nośność muru, który jest wykonany z pustaków ze spoinami poziomymi, które mają postać 3 pasm nie różni się od wytrzymałości muru posiadającego pełne spoiny.[segregator uprawnienia budowlane]

Ściany z pustaków z betonu gruzowego i żużlowego

W Polsce z betonu żużlowego oraz gruzowego wykonywane są pustaki typu Muranów oraz Alfa. Ich wytrzymałość badali Pogorzelski i Urban. Badania zostały przeprowadzone na elementach o przekroju prostokątnym o stosunku boków od 1:1 do 1:2. Badania murów ze szczeliną powietrzną dotyczyły powierzchni przekroju muru brutto, bez wyeliminowania powierzchni przekroju szczeliny. Badania były przeprowadzone na 30 elementach, które posiadały szczelinę powietrzną oraz na 36 elementach w murach bez szczelin. Pierwsze rysy można było zauważyć dla niższych naprężeń dla słabszej zaprawy niż w przypadku zaprawy mocniejszej.[egzamin na uprawnienia budowlane] Mury, które były wykonywane z ustaków Alfa były badane pod kątem wytrzymałości na mniejszej liczbie elementów. Z tego powodu znalezienie prawidłowych parametrów w sposób doświadczalny nie było możliwe. W ścianach, które posiadają otwory okienne pierwsze rysy powstały w częściach podokiennych ściany oraz w przedłużeniu bocznych krawędzi otworu okiennego.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com