fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Rytmiczność produkcji

Elementy nietypowe będą nieekonomiczne przy prawidłowym sposobie ustawienia produkcji elementów budowlanych (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia budowlane). W związku z tym będzie pojawiać się tendencja, która dotyczyć będzie maksymalnego stosowania gotowych typowych wyrobów fabrycznych.

Dzięki rytmiczności produkcji, która może się rozwinąć w zakładach prefabrykacyjnych na skutek ustawienia produkcji na magazyn, będzie można obniżyć koszty robocizny o ok. 20-40%. Wszystko zależy jednak od warunków czy poziomu mechanizacji.

Rytmiczność produkcji
Rytmiczność produkcji

Przyczyna obniżki kosztów inwestycyjnych związana jest ze zmianą dotychczasowych czynników organizujących produkcję budowlaną. Specjalizację także uzyska się w warunkach rytmiczności produkcji. Dzięki temu będzie pożądana poprawa jakościowa wyrobów, elementów czy całych obiektów.

Przyczyny stałego wzrostu kosztów budownictwa wiejskiego.

Wpływ na poziom życia ludności ma szeroko pojęty postęp technologiczny. Widać go praktycznie w każdej dziedzinie życia, a najbardziej dotyczy to:

– industrializacji,

– elektryfikacji,

– motoryzacji,

– mechanizacji.

Oddziałuje to na potrzeby wsi w zakresie potrzeb:

– socjalnych,

– kulturalnych,

– higienicznych,

– ekonomicznych

Widać to również w tym, że wzrosły wymagania programowe budownictwa wiejskiego. Dzięki temu ludność wiejska widzi nadzieje na szansę zrównania swojego poziomu życia z poziomem życia ludności miejskiej. Następuje również postęp w zakresie techniki uprawy rolnej (uprawnienia budowlane – egzamin). Zaczęto używać coraz sprawniejszych narzędzi, maszyn i urządzeń. Dzięki temu następuje dalsze rozszerzenie wymagań programowych budownictwa. W takich warunkach widoczny jest ogólny wzrost kosztów budownictwa. Co jest tego powodem? Mianowicie:

– większe niż wcześniej wymagania programowe,

– zwiększone ilościowo i jakościowo potrzeby budowlane.

Wzrost kosztów budownictwa wiejskiego

Szacuje się, że koszty budownictwa wiejskiego urosły 4-6-krotnie w latach 1900 – 1960 (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane).

Na wzrost kosztów wpłynęły poniższe bezpośrednie czynniki:
– standard wyposażenia technologicznego, budowlanego i instalacyjnego,

– wzrost wymagań higienicznych i kulturalnych ludności wiejskiej,

– stosowane materiały budowlane (w świetle zaostrzonych przepisów przeciwpożarowych),

– zwiększający się program funkcjonalny i rozwiązania przestrzenne,

– standard wyposażenia wnętrza w meble, urządzenia.

W czym szuka się przyczyn tak dużego wzrostu kosztów budownictwa na wsi? Przede wszystkim w tym, że na początku było to budownictwo prymitywne. Zagadnienie to dotyczy zarówno programu, jak i materiałów. W błędzie są wszyscy, którzy uważali, że budownictwo wiejskie będzie charakteryzowało się posiadaniem udogodnień i wygód. Wzrost kosztów budownictwa będzie rósł wraz ze wzrostem standardu ogólnego. Wiąże się to z podniesieniem poziomu:

– socjalnego,

– społecznego,

– kulturalnego.

Dotyczy to również zmiany struktury zawodowej ludności wiejskiej. Wpływają na to postępowe metody gospodarki rolnej.

Sposoby na uniknięcie dalszego wzrostu kosztów budownictwa wiejskiego

Jedynym sposobem, dzięki któremu będzie można uniknąć dalszy wzrost kosztów budownictwa wiejskiego jest przejście na przemysłowe wytwarzanie elementów, urządzeń i materiałów. W związku z tym niezbędne jest stworzenie silnego przemysłu budowlanego, co ma pełne uzasadnienie. Tylko do 1980 roku powstało ok. 2 mld 3 różnych budynków. Dotyczyło to zarówno budownictwa uspołecznionego, jak i indywidualnego. Wymianie podlegało wówczas ok. 50%. Stare budynki zastąpiono nowymi.

Szacowne możliwości obniżki kosztów elementów budowlanych, które uda się uzyskać w przemysłowych metodach wytwarzania, skłaniają do porównań z innymi gałęziami przemysłu. W przemyśle samochodowym w latach 1900 – 1962 przeciętny koszt produkcji samochodu obniżono o 60%. Zadziało się tak nawet mimo tego, że zmieniły się standardy i wymagania na przestrzeni tych wszystkich lat (nauka do uprawnień architektonicznych). Jak to osiągnięto? Poprzez:

– zastosowanie przemysłowych (seryjnych) metod wytwarzania,

– postęp technicznego,

– nieustanne badania i poszukiwania naukowe,

– wynalazczość.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com