Rusztowanie oraz tężniki

Wysokość rusztowania

Wysokość rusztowania podczas używania stojaków pojedynczych nie może być większa od 20m. Rusztowania o rosłości większej od 20m muszą posiadać w niższej części podwójne stojaki, co najmniej do 20m. Najwyższy pomostu rusztowania nie może zostać umieszczony wyżej niż 22m. (uprawnienia budowlane ) Odległość wśród stojaków nie może być większy od 2.5m, a odległość stojaków od ściany nie większa od 1.5m. Odchylenie stojaków w kierunku ściany musi równać się 2%. Stojaki warto rozmieszczać na ciągłych podwalinach, usztywnianych ze stojakami dzięki klamer, da się też stojaki umieszczać w gruncie na głębokość chociaż 60cm i wspierać na podkładkach. Stojaki warto usztywniać w powierzchni pionowej równej do muru obiektu, tężnikami zestawionymi sztywno ze stojakami przez umieszczenie ich w stojakach na głębokość 2cm i złączone dzięki śrubom lub gwoździom. (uprawnienia budowlane 2021)

Rusztowanie oraz tężniki
Rusztowanie oraz tężniki

Tężniki

Tężniki muszą spełniać takie wymogi:

-w przypadku rosłości rusztowania przekraczającej 10m, tężniki daje się jedynie w skrajnych polach rusztowania,

-w sytuacji rusztowań rosłości powyżej 10m, tężniki muszą zostać włożone w każde pola rusztowania,

-odstęp punktów łączenia tężników ze stojakami liczona wzdłuż stojaków nie powinna schodzić poniżej 2.5m,

-skrzyżowania tężników w polach wewnętrznych muszą zostać zrobione jedynie w punktach łączenia ze stojakami, (uprawnienia budowlane program)

-kąt nachylenia tężników do poziomu musi równać się od 40 do 60 stopni.

Podłużnice dołączone do stojaków poziomo, od kierunku obiektu, dzięki odpowiedniemu jarzma zaciskowego i klamer. Podłużnice jarzma obwiązuje się linką. Odległość wśród podłużnicami liczonymi wzdłuż stojaków nie może być większa od 2.2m. Przedłużenie podłużnicy na zakład robi się tylko w punktach zestawienia ze stojakami. (akty prawne uprawnienia budowlane)

Drabiny

Drabiny muszą być rozmieszczone na podkładkach z bali obszerności 50mm. Odległość wśród drabinami musi równać się 2-2.5m. Drabiny dostawia się do obiektu w odległościach pionowych nie przekraczających 4 r. Środkowe stojaki drabiny przywiązuje się prętem wyżarzonym obszerności chociaż 3mm, splecionym chociaż cztery razy, do haków długości 20cm w mur obiektu na głębokość 15cm. Aby lepiej usztywnić drabinę, robi się rozparcie dzięki deskom obszerności chociaż 25mm, przystawionej do drabiny i wspartej czołem o ścianę. Drabiny muszą do tego zostać wzmocnione trzema ściągaczami ze stali okrągłej o przekroju chociaż 10mm, umieszczonymi w stojakach drabiny, przy końcowych szczeblach, nakrętkami na podkładkach. W sytuacji konieczności przedłużania drabin zestawianie ich musi zachodzić na zakład długości chociaż 1.5m. Końcówki drabin w zakładce warto zestawiać jarzmami oraz klinami, po dwa jarzma na wszystkie zestawienia. W powierzchni pionowej, równej do muru obiektu, drabiny trzeba usztywnić tężnikami, zestawionymi z drabinami dzięki śrubom, sworzni, gwoździ czy inną metodą, pozwalającą na nieprzesuwalność zestawienia. Podczas wykorzystania gwoździ, warto wszystkie tężniki doczepić do drabiny. Tężniki warto zestawiać w tych punktach, w jakich są one zestawiane z drabinami. (segregator egzamin ustny uprawnienia) Odstęp punktów zestawiania tężników ze stojakami drabiny, liczona wzdłuż stojaków, musi równać się 4m.

Pomost

Pomost rozmieszcza się z bali widniejących swobodnie na szczeblach drabin. Końcówki bali muszą widnieć chociaż 15cm poza szczeblami i zachodzić na siebie chociaż 30cm. Pod pomostem, na jakim działają pracownicy, musi widnieć pomost ochraniający w odstępie 2m. Na wszystkich pomostach widniejących powyżej 2m nad obszarem, musi zostać umieszczona poręcz śrubami. Wierzch poręczy musi widnieć na rosłości 110cm poziomu pomostu. (program egzaminu na uprawnienia)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *