fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

W celu odpowiedniego rozważenia procesu wibrowania przyjmuje się najczęściej przybliżony model teoretyczny ruchu harmonicznego drgającego. Takim ruchem jest swobodnie drgający ciężar, który jest zawieszony na sprężynie. Należy pamiętać, że model ten jest bardzo uproszczony, ponieważ nie uwzględnia on wszystkich sił, które działają na ziarna, czyli ciężaru własnego, siły tarcia oraz spójności.[uprawnienia budowlane testy] Swobodny ruch drgający jest rzutem prostokątnym ruchu kołowego, który charakteryzuje się stałą prędkością kątową. Opisany ruch występuje w wibratorach, gdzie ruch obrotowy masy mimośrodu odbywa się na mimośrodzie ze stałą wartością prędkości kątowej. W sytuacji, gdy wibrator jest sprzężony z mieszanką betonową to ruch środka ciężkości układu będzie harmoniczny. Po osiągnięciu tego środek zakreśla obwód koła o konkretnym promieniu. Ruch ten jednak jest w odwrotnym kierunku niż masa mimośrodu. Związane jest to z trzecią zasadą dynamiki.[akty uprawnienia budowlane]

Ruch drgający
Ruch drgający

Przyśpieszenie

Według niektórych autorów niezbędne jest przyśpieszenie, które wynosić może od 2 do 15 g. Jednym z najpopularniejszych poglądów jest fakt, że dla konsystencji wilgotnej największe efektywne przyśpieszenie może wynosić 12g. Zwiększenie wartości tego przyśpieszenia nawet do 20g nie wpłynie praktycznie na wzrost wynikowej wytrzymałości jaką charakteryzować się będzie zagęszczony wyrób. Najniższą wartością efektywną przyśpieszenia drgań jest 2g. Dopiero przy osiągnięciu takiej wartości dochodzi do odrywania się cząsteczek zagęszczanej mieszanki betonowej od ścianek deskowania lub formy elementu, który jest kształtowany.[segregator uprawnienia budowlane]

Rewibracja betonu

Proces rewibracji betonu polega na powtórnym wibrowaniu betonu w czasie od 2 do 4 godzin po pierwszym wibrowaniu. Optymalny czas przykładania powtórnych drgań do betonu uzależniony jest od czasu wiązania się masy betonowej. Według niektórych badaczy przypada on na okres przejścia struktury zaczynu cementowego z etapu jej formowania do etapu jej umacniania. W takiej sytuacji możliwe jest uzyskanie dużo wyższych wartości wytrzymałości wczesnej oraz końcowej, wodoszczelności oraz trwałości betonu. Ważne jest, że zbyt wczesne stosowanie rewibracji może doprowadzić do naruszenia struktury.[egzamin na uprawnienia budowlane] Za późne jej zastosowanie natomiast nie daje oczekiwanych efektów, ponieważ na skutek zaawansowania procesu tężenia progi potencjału osiągają w kamieniu cementowym duże wartości. Tym samym przeciwdziałają one podwyższeniu się stopnia ruchliwości jonów na skutek dodatkowych oddziaływań mechanicznych, czyli drgań.

Proces dyfuzji

Stopień ruchliwości jakim wykazują się jony jest głównym czynnikiem, który kształtuje szybkość procesu dyfuzji jonów, które tężeją w betonie. Proces rewibracji przyczynia się do zwiększenia szybkości procesu dyfuzji. Odbywa się to poprzez znaczne przyśpieszenie procesu tężenia betonu. Jest to jednak bardzo pożądana sytuacja.[uprawnienia budowlane] Ważne jest, że proces powtórnej wibracji nie powinien trwać więcej niż 2-5 minut. Średnie wartości podwyższenia wytrzymałości betonu na skutek działania rewibracji mogą wynosić około 10-50%. Dzięki temu możliwe jest zmniejszenie zużycia cementu, w niektórych sytuacjach do wartości 20%. W tym samym czasie dochodzi do zwiększenia się ciężaru objętościowego betonu o około 5% oraz do zwiększenia wodoszczelności o 1,5-2 razy. Zwiększa się tu również odporność betonu na zamrażanie dla wczesnych okresów twardnienia. Należy mieć jednak na uwadze, że nieodpowiednie przeprowadzenie procesu rewibracji może być szkodliwe, ponieważ może naruszać przyczepność zbrojenia, które znajduje się w twardniejącym już betonie.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com