fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Podczas projektowania obiektów przemysłowych, które mają duże znaczenie, obiektów hydrotechnicznych czy obiektów komunikacyjnych powinno się badać teren pod budowę oraz ustalać jego przydatność pod względem inżyniersko-geologicznym. W skład rozpoznania terenu należy zaliczyć rozpoznanie podłoża budowlanego dla poszczególnych budynków lub konstrukcji inżynierskich.[egzamin na uprawnienia budowlane] Jeżeli mamy do czynienia z obiektami z budownictwa mieszkaniowego oraz innymi o mniejszym znaczeniu, gdzie wpływ warunków geologicznych nie wpływa mocno na sposób posadowienia to rozpoznanie terenu może odbywać się w węższym zakresie. Często działanie to sprowadza się to scharakteryzowania jedynie podłoża budowlanego, które współpracuje z fundamentami obiektu. W takiej sytuacji wszystkie badania, które są niezbędne do wykonania projektu sprowadzają się do określenia wskaźników potrzebnych w celu ustalenia nośności gruntów oraz osiadania projektowanych fundamentów. Należy również ustalić wskaźniki, które są potrzebne do projektowania organizacji robót podczas wykonywania fundamentów.[segregator uprawnienia budowlane]

Rozpoznanie terenu

Badania wód podziemnych grawitacyjnych

Należy przeprowadzać również badania wód podziemnych grawitacyjnych. W badaniach tych najpierw określa się poziom wód. Następnie zmiany tego poziomu w zależności od panującej pory roku oraz poziomu wód w najbliżej znajdujących się zbiornikach otwartych. Oprócz tego określa się kierunek oraz prędkość przepływu, wielkość ciśnienia hydrostatycznego oraz agresywność wód. Występowanie wody gruntowej ma znaczący wpływ na sposób prowadzenia robót fundamentowych i na sposób zabezpieczenia budynku przed zawilgoceniem.[akty uprawnienia budowlane] W przypadku budownictwa mieszkaniowego oraz przemysłowego pojawienie się wody grawitacyjnej na wysokości 2,5 m > h > 0,5 m zmusza do obniżenia jej zwierciadła podczas budowy. Pociąga to również do wykonywania bardzo trudnych izolacji przeciwwilgociowych. Dla głębokości wynoszącej 2,5 m < h < 5 m zazwyczaj nie odczuwa się wpływu wód podziemnych.

Wahania poziomu zwierciadła wody

Zakres wahań zwierciadła wody gruntowej ma znaczący wpływ na sposób prowadzenia robót. Przykładowo ścianki szczelne, których zadaniem jest odgradzanie miejsca budowy muszą być odpowiednio dostosowane do najwyższego poziomu wody. Najniższy stan wody natomiast wyznacza tu granicę stosowania różnych elementów drewnianych takich jak pale czy ruszty.[uprawnienia budowlane testy] Występowanie wahań poziomu zwierciadła wody przyczynia się do zmian obciążenia gruntu na skutek zmiany objętości zanurzonej części fundamentu. Spowodowane jest to tym, że wielkość wyporu uzależniona jest od objętości tej części. Prędkość oraz kierunek przepływu wody należy ustalić, żeby mogły zostać one porównane z prędkością oraz kierunkiem przepływu, który wytwarza się po wybudowaniu obiektu. Woda gruntowa pod ciśnieniem może przyczyniać się do przełamania dna wykopu w przypadku gruntów spoistych. Dzieje się to w sytuacji, gdy warstwa gruntu spoistego, który zalega nad warstwą wodonośną jest częściowo usunięta podczas wykonywania robót ziemnych. Badanie agresywności wody jest zabiegiem niezbędnym, ponieważ na podstawie tych badań dobiera się właściwy materiał do wykonania zanurzonej w wodzie części fundamentu.[uprawnienia budowlane]

Wody powierzchniowe

Jeżeli mamy do czynienia z obiektem na terenie, który jest pokryty wodą powierzchniową to powinno się ustalać stan wody oraz jej wahania. Jest to zabieg podobny do tego, który ma miejsce przy wodach podziemnych. Oprócz tego w przypadku rzek ważne jest, żeby ustalić poziom wody podczas przejścia lodów. Odbywa się to w celu zabezpieczenia obiektu przed uszkodzeniami podczas tego okresu. Prędkość przepływu określa się przed wybudowaniem obiektu. Oblicza się ją w sposób teoretyczny dla warunków, które panują po wybudowaniu danego obiektu. Dzięki temu możliwe jest określenie wpływu wzrostu prędkości przepływu na dno rzeki po skończeniu procesu budowy.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com