fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Rola projektanta w procesie budowlanym

Oczywiście jednym z bardzo ważnych uczestników procesu budowlanego jest projektant. Funkcja ta wiąże się z pełnieniem wielu obowiązków, które określa prawo budowlane. Istotnie, aby zostać projektantem należy posiadać wykształcenie wyższe oraz odbyć praktykę zawodową (uprawnienia budowlane testy program). Ważnym aspektem jest również posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania. Jednym z najważniejszych zadań projektanta jest opracowanie projektu budowlanego.

Rola projektanta w procesie budowlanym

Jak należy sporządzić projekt budowlany?

Godnym uwagi jest fakt, że projekt budowlany musi spełniać określone wymogi. Przede wszystkim musi być zgodny z wymaganiami prawa budowlanego oraz obowiązującymi przepisami, w tym BHP (program na uprawnienia budowlane). Poza tym należy przygotować go zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz ustaleniami znajdującymi się w decyzjach administracyjnych związanych z danym zamierzeniem budowlanym, przykładowo w decyzji o warunkach zabudowy. Oczywiście może zdarzyć się, iż do opracowania projektu konieczne jest włączenie osób posiadających uprawnienia w odpowiednich specjalnościach. W takiej sytuacji projektant koordynuje poszczególne projekty branżowe (nauka do uprawnień budowlanych). Istotnie musi również zadbać o przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowlanym.

Rola architekta w procesie budowlanym

Godnym uwagi jest fakt, że w przypadku obiektów kubaturowych głównym projektantem zwykle jest architekt. Należy jednak pamiętać, że przy niektórych projektach budowlanych wymagane są uprawnienia w innych specjalnościach. Dotyczy to m.in. projektów rozbudowy sieci telekomunikacyjnej (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). Wówczas wykonać może je projektant posiadający uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

Informacje, które należy dołączyć do projektu budowlanego

Oczywiście do projektu budowlanego konieczne jest dołączenie również innych informacji oraz dokumentów. Taka informacja dotyczy obszaru oddziaływania obiektu. Musi ona zawierać zasięg obszaru oddziaływania w formie graficznej lub opisowej (program egzamin uprawnienia 2019). Można także dodać informację, iż obszar oddziaływania w całości mieści się na działce budowlanej. Istotnie do projektu trzeba również dołączyć zestawienie przepisów, które posłużyły do określenia obszaru oddziaływania.

Ważnym aspektem są również uzyskane uzgodnienia, opinie oraz sprawdzenia zastosowanych rozwiązań projektowych. To wszystko projektant także musi dołączyć do projektu budowlanego (uprawnienia budowlane – egzamin). Jeżeli chodzi o rozwiązania projektowe, to tutaj zawrzeć można na przykład zakres ochrony przeciwpożarowej. Co więcej projektant musi wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące projektu, jeżeli organ sprawdzający projekt budowlany lub inny podmiot wystosują takie żądanie.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com