fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

W budownictwie wodnym można spotkać się z różnymi rodzajami wibratorów. Ze względu na rodzaj stosowanego silnika napędowego możemy wyróżnić 5 głównych grup wibratorów. Należą do nich urządzenia elektromagnetyczne, spalinowe, elektromechaniczne, pneumatyczne oraz hydrauliczne. Drugim podziałem jest ten ze względu na sposób drgania wibratora są przekazywane na masę betonową. W tej sytuacji możemy wyróżnić przystawne, wgłębne, powierzchniowe oraz stoły wibracyjne. Na budowach najczęściej można spotkać się z wibratorami wgłębnymi, elektromechanicznymi oraz pneumatycznymi.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Rodzaje wibratorów
Rodzaje wibratorów

Wibrator elektromechanicznych

Przykładem wibratora wgłębnego, który posiada giętki wał o długości 5 metrów jest wibrator elektromechaniczny. Wał giętki jest napędzany przez elektryczny silnik. Jego działanie polega na tym, że ruch obrotowy jest przekazywany na wał w kadłubie końcówki. Przykładem takiej maszyny jest wibrator Wg-1. Może on wytworzyć 8000 drgań na minutę. Posiada on trzy wymienne buławy posiadające różne średnice oraz długości.[uprawnienia budowlane] Promień działania tej maszyny wynosi 30 centymetrów. Jego silnik ma moc 1 kW. Grubość warstwy masy betonowej, która jest zagęszczana przez wibrator wgłębny nie powinna być większa od długości buławy. Na każdym ze stanowisk roboczych czas wibrowania wynosi około 30 sekund. Kolejne stanowisko robocze powinno umieszczać się w odległości, która jest mniejsza niż półtora promienia zasięgu jaki posiada wibrator.

Sposób działania wibratora

Wibrator zanurza się w masie pionowo lub pod lekkim nachyleniem. Musi on sięgać, aż do warstwy, która została wcześniej wykonana i wibrowana na głębokość wynoszącą do 10 centymetrów. Takie zabieg ma umożliwiać lepsze łączenie się tych warstw ze sobą. Podczas układania pierwszej z nich zakończenie buławy powinno znajdować się nie mniej niż 5 centymetrów ponad poziomem podłoża lub deskowania.[uprawnienia budowlane testy] W sytuacji, gdy konsystencja masy betonowej wynosi 3-5 centymetrów to każdy z operatorów ma przydzielony określony pas betonu, który będzie podlegał wibrowaniu.  W przypadku opadania stożka w pierwszej kolejności wyrównuje się powierzchnię masy betonowej wibratorem.

Wibrator w giętkim wałem

Wibrator z giętkim wałem jest zarzucany przez operatora, a następnie podciągany z odpowiednią prędkością. Prędkość ta musi zapewniać to, żeby pod buławą cały czas było widoczne mleczko cementowe. Następnym etapem jest wyrównanie powierzchni masy. Po tym następuje zagęszczenie masy. W celu ocenienia czy beton został dostatecznie zagęszczony przez wibrator sprawdza się czy ustało osiadanie się masy. Oprócz tego sprawdza się wyrównanie powierzchni oraz poziom wydzielania się mleka cementowego w zasięgu działania wibratora.[akty uprawnienia budowlane]

Zespoły wibratorów ciężkich

Zespoły wibratorów ciężkich stosuję się w przypadku dużych ilości masy betonowej. Zespoły te mocuje się do ramy i zanurza przy użyciu żurawi. Zespół ten może być umieszczany na ciągniku, który porusza się po bloku betonowym.

Wykonywanie betonów z kruszyw prawie jednorodnych i grubych

Od pewnego czasu bardzo często betony wykonuje się z kruszyw prawie jednorodnych i grubych. Są one wypełniane zaprawą cementową. Piasek stosowany w tych zaprawach powinien być cieńszy niż 2 milimetry. Beton z tych materiałów można wykonywać różnymi metodami.[egzamin na uprawnienia budowlane] Jedna jednak najlepiej się sprawdza. Polega ona na tym, że najpierw układa się warstwę zaprawy w bloku. Na niej kładzie się gruboziarniste kruszywo. Na jego powierzchni ustawiane są wibratory powierzchniowe o dużym ciężarze. Pod wpływem wibracji pory są wypełniane roztworem. Tym sposobem tworzy się beton o jednolitej strukturze. W metodzie tej bardzo ważne jest odpowiednie posegregowanie kruszywa. Używa się w niej dwa ciągi urządzeń transportowych oraz ciężkie wibratory. Wibratory muszą mieć dużą siłę wzbudzającą. Beton wykonywany tą metodą wymaga używania dużej ilości cementu. Stosuje się go jedynie do konstrukcji niezbrojonych.[segregator uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com