fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

W przypadku chowu świń nie powinno się projektować dla nich uniwersalnych pomieszczeń. Głównie stosuje się trzy rodzaje pomieszczeń. Pierwszymi pomieszczeniami są te posiadające wybiegi dla warchlaków oraz dorosłych zwierząt rozpłodowych. Kolejnym rodzajem są pomieszczenia, gdzie umieszcza się maciory z prosiętami. Ostatnim rodzajem są tuczarnie. Pogłowie w przypadku wielkotowarowego chowu powinno być dzielone na grupy. Grupy te są trzymane w oddzielnych pomieszczeniach lub nawet budynkach.[uprawnienia budowlane testy] Robi się to w celu zapewnienia poszczególnym grupom odpowiadających im warunkom. Warunki te uzależnione są od kierunku produkcji czy wieku zwierząt. W przypadku dużych chlewni niezbędne jest zmechanizowanie prac związanych z ich obsługą.

Rodzaje pomieszczeń dla świń
Rodzaje pomieszczeń dla świń

Chów drobiu

W chowie drobiu bardzo są ważne jest 5 czynników. Po pierwsze temperatura pomieszczeń, w których on się znajduje. Również na uwadze trzeba mieć wilgotność, ruch oraz skład powietrza tam występującego. Wnętrza, gdzie znajduje się drób powinno być odpowiednio nasłonecznione. W przypadku wybiegów ważne jest, żeby występowało tam dużo zieleni. Dla kur najlepiej sprawdzają się suche tereny, które są osłonięte od wiatrów. Lepiej nie hodować ich na wilgotnych terenach, które znajdują się nad wodą lub na północnych stokach.[uprawnienia budowlane]

Wymagania dla drobiu

Ciało kurcząt ma temperaturę wynoszącą około 41°C. Z tego powodu podczas ich pierwszych tygodni życia, gdzie kurczęta nie posiadają jeszcze piór straty ciepła kurcząt są zbyt duże, aby realne było ich wyrównanie. Dlatego pomieszczenia, gdzie przechowywane są kurczęta podczas zimy muszą być odpowiednio ogrzewane. Indyki potrzebują, aby ich tereny pastwiskowe znajdowały się na gruntach piaszczystych. Ich pomieszczenia muszą być nasłonecznione oraz osłonięte przed wiatrami. Dla kaczek oraz gęsi w przypadku intensywnego chowy niezbędne jest ograniczenie ich ruchu.[akty uprawnienia budowlane] Gleba, którą stosuje się na ich wybiegach powinna być piaszczysta. Budynek, gdzie mieszkają kaczki oraz gęsi umieszcza się w pobliżu wody. Chów drobiu może być prowadzony na dwa sposoby. Pierwszym z nich są naturalne warunki przyrodnicze. Drugim sposobem jest metoda intensywna, która jest niezależna od gospodarstwa rolnego.

Wielkotowarowy chów

Dla chowu wielkotowarowego drobiu bardzo ważne jest zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza w pomieszczeniu. Jest to spowodowane tym, że drób wydziela duże ilości pary wodnej przy jednoczesnej małej ilości ciepła. Chów wielkotowarowy dzieli stado na grupy. Podział ten uwzględnia wiek, przeznaczenie oraz metodę chowu drobiu. Taki zabieg umożliwia najkorzystniejsze warunki mieszkalne dla każdej z grup.

Kierunki produkcji drobiu

Bardzo duży wpływ na układ funkcjonalny oraz rozplanowanie budynków w fermach drobiu ma system chowu oraz kierunek jego produkcji. Możemy wyróżnić 4 główne kierunki produkcji drobiu. Należą do nich: wylęgarnie piskląt, drób reprodukcyjny, wychowalnie kurcząt oraz tucz.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Ochrona cieplna pomieszczeń

Głównym zadaniem ochrony cieplnej pomieszczeń jest zabezpieczanie ich przed działaniem klimatu zewnętrznego. Ważne jest, aby przy tym były zachowane wymogi dotyczące warunków sanitarno-higienicznych. Ochronę taką można wykonywać poprzez zabezpieczanie zewnętrznych przegród przed zbyt dużym zawilgoceniem. Wilgoć ma negatywny wpływ na warunki użytkowe pomieszczeń. Oprócz tego obniża ona trwałość konstrukcji oraz materiałów do niej używanych. Izolacyjność cieplna przegród, musi powodować, żeby nie powstawały za duże straty ciepła, które mogłyby zwiększyć koszty eksploatacyjne budynków.[segregator uprawnienia budowlane]

Mikroklimat pomieszczeń

Mikroklimat jest atmosferą wewnętrzną pomieszczeń. Jest on inny w pomieszczeniach, gdzie stale przebywają ludzie oraz inny dla zwierząt. W przypadku ludzi należy spełniać wymogi higieniczno-sanitarne. Dla zwierząt natomiast obowiązują postulaty zootechniki oraz zoohigieny. Na mikroklimat występujący w pomieszczeniu wpływ ma 6 głównych czynników. Po pierwsze wilgotność powietrza występującego w pomieszczeniu oraz stopień jej wahania. Kolejnym czynnikiem jest temperatura, a konkretnie jej średnia wartość oraz amplituda jej wahań. Również różnice w temperaturze powietrza dla różnych punktów pomieszczenia oraz różnice na powierzchniach wewnętrznych ścian zewnętrznych, podłóg oraz stropów. Prędkość przepływu powietrza również ma wpływ na mikroklimat. Kolejnym czynnikiem jest częstość wymiany powietrza. Co do ścian ważny jest ich rodzaj oraz faktura. Ostatnim czynnikiem jest temperatura oraz rodzaj powierzchni urządzeń służących do grzania pomieszczeń.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com