fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Mury z cegieł

Mury ceglane wykorzystywano praktycznie od wielu wieków do tworzenia konstrukcji budowlanych (egzamin na uprawnienia budowlane). Aktualnie z cegły powstają ściany w budownictwie tradycyjnym oraz tradycyjnym udoskonalonym. W budownictwie lądowym muruje się:

– ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne oraz niekonstrukcyjne,

– filary i słupy,

– w niewielkim zakresie ściany oporowe.

Grubość ścian w budynku zależy:

– od obciążeń w przypadku ścian wewnętrznych,

– od warunków klimatycznych i obciążeń w przypadku ścian zewnętrznych.

Rodzaje murów
Rodzaje murów

Z kolei w budownictwie wodnym ściany, które są murowane z cegły znajdują zastosowanie głównie w przypadku budowli towarzyszących. Nie jest to za bardzo popularne rozwiązanie w przypadku innych budowli wodnych. Spowodowane to jest głównie tym, że cegła nie jest za bardzo odporna na wpływy atmosferyczne, które mogą wystąpić w środowisku wodnym. Cegła charakteryzuje się małą odpornością np. na zamarzanie czy uderzenia kry.

Mury kamienne z kamienia polnego

Wykonując mury z kamienia wykorzystanie znajduje kamień:

– polny,

– łamany (czyli rozbite duże kamienie polne lub bloki skalne),

– ciosy (bryły z kamienia, które mają kształt prostopadłościanów).

Mury z kamienia polnego wykonywane są z reguły na sucho, czyli bez użycia zaprawy. Mury dzikie to mury, które zrobiono z polnych kamieni, które mają różne wymiary i nie są obrobione (testy uprawnienia budowlane). W przypadku murów tego typu należy pamiętać o tym, żeby przestrzegać zasadę (o ile to możliwe) o niepokrywaniu się spoin. 

W przypadku budownictwa lądowego w niewielkim zakresie stosuje się mury z kamieni polnych.  Wykonuje się z nich głównie tarasy ziemne, które znajdują się na pochyłych terenach (mury na sucho). Z kolei w przypadku murów na zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej można:

– wykonać ogrodzenia,

– wybudować fundamenty budynków parterowych.

Mury dzikie są częściej stosowane w przypadku budownictwa wodnego. Służą one do tworzenia:

– budowli regulacyjnych – tamy, ostrogi,

– zabudowy potoków górskich,

– umocnienia brzegów.

Mury z kamienia polnego można również wykorzystywać do budowy progu i umocnienia dna potoku. Dodatkowo z takich kamieni można budować budowle piętrzące i regulacyjne, które mają formę narzutów kamiennych, tam czy obwałować. Do wykonania takich narzutów wykorzystuje się duże bryły kamienne, których waga waha się od 80 do 500 kg.

Mury kamienne z kamienia łamanego

Mury z kamienia łamanego wykonywane są z reguły na sucho, czyli bez użycia zaprawy. Muruje się je na zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej. Mury tego typu najczęściej wykorzystywane są w budownictwie wodnym. Rzadko stosuje się je w budownictwie lądowym.

Wnosząc mury z kamienia łamanego należy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby pilnować zasad, które obowiązują przy wykonywaniu murów z cegieł. Kamienie powinno się układać największą płaszczyzną w sposób prostopadły do działającej siły. Dodatkowo należy przestrzegać zasady wiązania. Należy dopilnować tego, żeby spoiny podłużne oraz spoiny poprzeczne nie pokrywały się ze sobą w żaden sposób.  Mury, które powstają bez zaprawy powinno się wykonać z dużych bloków kamiennych. W przypadku stosowania mniejszych bloków, niezbędne okazuje się układanie ich na zaprawie.

Mury te w budownictwie lądowym stosowane są jako:

– ściany piwnic,

– ściany murów fundamentowych,

– fundamenty budynków,

– ściany parteru i pięter w budynkach mieszkalnych i gospodarczych.

Z racji tego, że kamień charakteryzuje się dużą przewodnością cieplną, to należy je ocieplić.

W przypadku budownictwa wodnego mury, które powstają z kamienia łamanego należy układać na sucho (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). Najczęściej stosuje się je do budowania:

a) budowli regulacyjnych:

– tamy,

– ostrogi,

b) budowli piętrzących:

– jazów,

– zapór,

c) bulwarów,

d) nabrzeży.

Mury kamienne z ciosów

Mury z ciosów kamiennych powstają z kamieni, które ręcznie lub mechanicznie ukształtowano w bryły o kształtach, na które było zapotrzebowanie. Taki kamień można uzyskać ze skalnych brył sortowanych, które w odpowiedni sposób ociosano. Ich kształt powinien być jak najbardziej zbliżony do prostopadłościanów.

Kształty ciosów mogą być różne. Wszystko zależy od ich przeznaczenia. Ciosami mogą być wyłącznie skały, które mają dużą wytrzymałość i są odporne na wpływy atmosferyczne. Muszą one być:

– twarde,

– nie zwietrzałe,

– bez pęknięć, rys i uszkodzeń.

W murach z ciosów stosuje się wiązania:

– główkowe,

– wozówkowe,

– główkowo-wozówkowe.

Ciosy kamienne należy murować na zaprawie cementowej. Czasami można to zrobić na zaprawie cementowo-wapiennej.

Budowanie murów kamiennych jest kosztowne. Z tego też powodu buduje się je w sytuacji, kiedy nie można zastosować innego rozwiązania. Ciosy kamienne rzadko stosuje się w budownictwie lądowym (program na uprawnienia budowlane w wersji android). Licowanie ścian jest niezbędne w budowlach wodnych, które są z betonu lub muru kamiennego.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com