fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Rodzaje awarii obiektów budowlanych

Awaria techniczna – zdarzenie w postaci gwałtownego oraz nieprzewidzianego w żaden sposób uszkodzenia, zniszczenia obiektu budowlanego, urządzenia technicznego, całego systemu urządzeń technicznych.

Podstawowe awarie techniczne:

 • związane z siecią energetyczną
 • awarie sieci wodociągowej
 • instalacji gazowej
 • awarie telekomunikacyjne
 • katastrofa budowlana

Awarie budowlane występują we wszystkich rodzajach budownictwa, z różnych materiałów, w skali odpowiedniej do zakresu tych rodzajów budownictwa i materiałów.

Istnieje wiele przyczyn awarii budowlanych: bezpośrednie i pośrednie (techniczne, organizacyjne, społeczne). Najczęściej przypadki katastrof budowlanych dotyczą niewielkich obiektów o małej wartości finansowej i użytkowej, często opuszczonych.

Katastrofy budowlane

Duża część katastrof wynika z wybuchu gazu i nadmiernego śniegu.Awarie są też związane z butlami gazowymi, komunalnymi instalacjami gazowymi.

Katastrofy budowlane mogą być spowodowane uderzeniami pojazdów samochodowych w obiekty budowlane, nielegalną rozbiórką i kradzieżą, oddziaływaniem wiatru, ulewnymi deszczami, pożarem .

Powody awarii obiektów budowlanych

Często awarie wynikają z błędów projektowych, wykonawczych czy eksploatacyjnych. Na powstanie tych awarii wpływają uczestnicy procesu inwestycyjnego oraz eksploatacyjnego:

 • wykonawcy budowlani (budowa, montaż)
 • wykonawcy poza budowlani (inne przemysły)
 • projektanci
 • wytwórcy materiałów i prefabrykatów
 • użytkownicy
 • inne czynniki losowe i obciążenia wyjątkowe

Awaria budowlana nigdy nie jest skutkiem pojedynczej przyczyny, zawsze są kilka rzeczy, które spowodowały awarię budowlaną.

Przyczyny, które powodują awarię, należą do błędów technicznych, szkoleniowych, organizacyjnych, ekonomicznych i losowych.

Najczęściej błędy są w zakresie projektowania i programowania (złe założenia projektowe, niedbałość projektantów, niedostateczny stan wiedzy, złe przyjmowane obciążenia i złe wykonanie projektów), wykonawstwa budowlanego (niedostateczne kwalifikacje, niedbałość wykonawców, niedostateczny stan wiedzy, złe połączenia elementów i zła jakość i odstępstwa wykonawcze od projektu), eksploatacji obiektów (przyczyny wyjątkowe, niedbałość użytkowników i nadmierne obciążenia, niedostateczny nadzór i niedostateczny stan wiedzy użytkowników).

Przyczyny awarii obiektów budowlanych ciąg dalszy

Najbardziej powszechne przyczyny techniczne wpływające na awarie budowli:

Programowanie i projektowanie:

 • niedostateczne/błędne oceny właściwości podłoży gruntowych, nieodpowiednie czy niedokładne stare badania podłoży
 • błędne oceny dopuszczalnych obciążeń na grunt i dopuszczalnych osiadań dla danego rodzaju i typu projektowanej konstrukcji
 • złe izolacje części podziemnych budowli
 • złe typy i rodzaje fundamentowania oraz niewłaściwe ich zaprojektowanie
 • błędne interpretacje norm, aprobat technicznych, wytycznych i instrukcji przedmiotowych dla projektowanych warunków technicznych obiektów
 • odstępstwa od norm, aprobat technicznych i wytycznych
 • błędy inżynierskie i techniczne

Eksploatacja:

 • nie wykonywanie przeglądów technicznych
 • nie wykonywanie zaleceń przeglądów
 • niedostateczne konserwacje, złe malowania i zabezpieczenia konstrukcji przed erozją i korozją
 • niedostateczna znajomość zasad remontów, modernizacji i wzmocnień nowoczesnymi technikami i materiałami
Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com