fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Ramy skonstruowane z osobnych części formuje się z od razu wmontowanymi złączami. W takim przypadku po związaniu się betonu następuje usunięcie form. Następnie rozdziela się złącza i konstrukcje rozbiera się na oddzielne części. Korzystnym dla takiego procesu jest fakt, że przed montażem ram zostaje zakończony skurcz betonu. Ramy tak skonstruowane są produkowane w szerokiej gamie rozpiętości.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Ramy z oddzielnych części

Wykonanie ram

Ramy w całości mogą być wykonywane na dwa sposoby. W pozycji pionowej lub betonowane na leżąco. Ten drugi rodzaj jest częściej wykonywany.[uprawnienia budowlane] Jeśli chodzi o jakość są one lepsze niż ramy w oddzielnych elementach. Ich wadą jest występowanie podczas ustawiania znacznych obciążeń montażowych. Aby nie zepsuły one konstrukcji, przed montażem powinno się dodatkowo uzbroić ustrój. Ma to przede wszystkim znacznie w płaszczyźnie jego mniejszej sztywności.[uprawnienia budowlane testy]

Sprężanie elementów

Proces sprężania stosuje się głównie do rygli ram. Dzięki niemu eliminuje się powstawanie rys i podnosi się sztywność ustroju ramowego. W przypadku dużych momentów zginających w słupach spręża się w całości rygle i słupy. Przy takim zabiegu elementy scala się za pomocą prowizorycznych przegubów. W późniejszym etapie są one zamieniane na połączenia sztywne. Takie ramy mogą mieć rozpiętość wynoszącą nawet 60metrów. Wysokość rygla wynosi wtedy 1/30H-1/40, a niekiedy nawet 1/60.[akty uprawnienia budowlane]

Obliczanie ram

Teoretycznie ramy powinno obliczać się jako układy przestrzenne. Jest to spowodowane tym, że ramy poprzeczne połączone są w kierunku podłużnym żebrami stropodachu, belkami wieńczącymi i belkami podsuwnicowymi. Ramy podłużne natomiast są połączone za pomocą dźwigarów dachowych. Wszystkie elementy szkieletu współpracują ze sobą w przenoszeniu sił działających na układ. Takie rozwiązanie jednak wymaga żmudnego i skomplikowanego obliczania. Dlatego stosuje się jedynie w wyjątkowych przypadkach. Przy projektowaniu ram należy obliczyć najbardziej niekorzystne wartości momentów zginających i sił poprzecznych. Wartości takie otrzymamy przy odpowiednym rozmieszczeniu obciążeń użytkowych.

Upraszczanie obliczeń

W celu uproszczenia powyższych obliczań zamiast układów przestrzennych przyjmuje się układy płaskie. Robi się to za pomocą różnych sposobów. Można płyty stropodachowe i stropy uznawać za ciągłe i przegubowo podparte na belkach. Innym sposobem jest traktowanie belek ciągłych jako przegubowo podpartych na podciągach. Ostatnim jest uważanie, że podciągi oparte są bezpośrednio na słupach. Połączenie między nimi jest sztywne. W tym przypadku za płaskie uważamy układy stanowiące ramy.

Obliczanie ram etapy

Pierwszym etapem obliczania jest założenie przekrojów ramy i ustalenie jej siatki geometrycznej. Sztywność elementów przyjmuje się jako momenty bezwładności przekrojów bez uwzględnienia wkładek stalowych.
Przekroi rygli i słupów nie możemy określić jednoznacznie. Jest to powodem wstępnego szacowania ich wartości na podstawie przybliżonych obliczeń.[segregator uprawnienia budowlane]

Konstrukcje ramowe szkieletowe

Konstrukcje ramowe szkieletowe traktuje się jako układ płaskich ram. Zakładamy że nie współpracują one wzajemnie. Jest to spowodowane tym, że sztywność całego układu w płaszczyznach ram jest znacznie większa od sztywności w kierunku podłużnym budynku. W tym konstrukcjach ramy liczone są na wszystkich obciążeniach jako ustroje sprężyste. Obliczenie statyczne przeprowadza się za pomocą metod analitycznych. Takimi metodami są metoda sił, metoda odkształceń lub metoda Crossa iteracyjnego wyrównania momentów.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com