fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Pył węglowy i rozdrabnianie surowców

Oddział przygotowywania pyłu węglowego ma na wyposażeniu agregat suszcząco – mielący. Do produkcji gipsu najczęściej wykorzystywane są prażarki. Prażarki łączą proces mielenia gipsu, jego obróbkę termiczną, a także autoklawy. Umożliwiają one utrzymanie wysokiej temperatury tłucznia gipsowego, który jest odwodniony. Trwa to aż do momentu zakończenia procesu przeróbki cieplnej z uwzględnieniem wymieszania (uprawnienia budowlane 2021). Rozdrabnianie jest fazą końcową procesu produkcyjnego. W jego wyniku powstaje gotowy produkt.

Pył i rozdrabnianie

Połączenie wapna palonego z wodą powoduje rozsadzanie brył, nawet tych dużych. Zjawisko to jest najczęściej wykorzystywane na budowie w momencie rozdrabniania wapna. Z kolei gipsy rozdrabnia się przez proces mielenia na sucho. Ma to związek z tym, że gips w połączeniu z wodą reagują zbyt gwałtownie. Na sucho rozdrabnia się również cementy i takie wapna hydrauliczne, które są do nich podobne pod względem chemicznym. Rozdrabnianie ma miejsce w cementowni i odbywa się to poprzez zmielenie. Wykorzystuje się takie młyny cementowe, które są wykorzystywane również do przemiału surowców przy suchej metodzie produkcji.

W zakładach wapienniczych produkuje się wapno. Wydobywa się go tam, a następnie rozdrabnia z reguły na bryły oraz wypala. Zadaniem odbiorcy jest przeważnie rozdrobnienie klinkieru wapiennego (testy 2021 uprawnienia).

Spoiwa – skład

W skład spoiw złożonych wchodzą m.in.:

– klinkier cementu portlandzkiego,

– gips,

– żużel wielkopiecowy.

Składniki te wspólnie się miele. Powstały cement magazynuje się w silosach. Żeby móc przetransportować gotowy cement z młyna do silosów należy wykorzystać pneumatyczne lub mechaniczne urządzenia przenośnikowe. W następnym kroku, tj. z silosów do odbiorców, cement dostarcza się z reguły luzem bądź w workach.

W wytwórniach produkuje się z reguły spoiwa. Wytwarza się tam wyłącznie konkretne spoiwa lub spoiwa pokrewne (program przygotowujący do uprawnień budowlanych).

Cementownie

Cement powstaje w cementowniach. Są one wyposażone w następujące urządzenia zasadnicze do:

– wydobywania surowców podstawowych,

– rozdrobnienia surowców na mączkę (młyny surowcowe)

– zmieszania w odpowiednich proporcjach, żeby móc uzyskać właściwy skład chemiczny (szlamowniki, zbiorniki korekcyjne),

– wypalania i chłodzenia klinkieru (piece i ewentualne chłodnice),

– zmielenia (młyny cementowe),

– magazynowania cementu (silosy),

– pakowania (pakownie).

Dodatkowym wyposażeniem są takie urządzenia jak np.:

– młyny węglowe,

– dmuchawy,

– przenośniki.

Stacje przemiałowe to takie cementownie, w których można uzyskać gotowy klinkier. Następnie mieli się go z dodatkami hydraulicznymi (żużel wielkopiecowy).

Istnieją również tzw. kombinaty. W kombinatach produkuje się jednocześnie kilka produktów. Wykorzystuje się do tego odpady przemysłowe, które wcześniej są odpowiednio dobrane i przerobione. Cykle technologiczne przy produkcji poszczególnych materiałów wiążących są podobne. To samo tyczy się podobieństw obiektów budowlanych (programy do uprawnień budowlanych).

Lokalizacja cementowni

Żeby lokalizacja cementowni była jak najbardziej zadowalająca, to ważne jest, żeby wziąć pod uwagę poniższe czynniki występujące podczas produkcji:

a) znaczne zużycie energii (przeciętnie 100 kWh na 1 t cementu); np. cementownia, która w ciągu roku produkuje 300 000 t cementu, to wymaga ona ok. 10 MW zainstalowanej mocy,

b) zużycie wody – przy metodzie mokrej, żeby wyprodukować 1 tonę cementu, to do produkcji potrzebne jest 1,8 m2 wody, w przypadku metody suchej – jest to 25% mniej,

c) bardzo duży obrót towarowy (z reguły jest to ok. 2,0 t surowca i 0,4 t miału węglowego na 1 t cementu),

d) zatrudnienie – zapotrzebowanie siły roboczej wynosi 0,5-Pl,5 pracownika na 1000 t rocznej produkcji,

e) warunki terenowe – ze względy na to, że poszczególne obiekty mają znaczną długość, to ważne jest, żeby teren był płaski, miał dobrą nośność podłoża gruntowego (ze względu na silosy) i poziom wód gruntowych nie był wysoki (przenośniki),

f) uciążliwość dla otoczenia – duże cementownie powinny znajdować się minimum 1 kilometr od osiedli mieszkaniowych ze względu na pył cementowy i węglowy, które dostają się do atmosfery; z tego też powodu fabryki powinny zaopatrzyć się w pochłaniacze pyłów.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com