fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Proces przysypywania świeżego betonu ziemią ma jedną główną zaletą. Taki zabieg zapobiega szybkiemu wyparowywaniu wody. Dochodzi tu jednak czasami do tego, że część wody jest odciągana z betonu kapilarnie poprzez stykający się z nimi grunt. Bardziej bezpiecznym procesem jest przysypywanie ziemią betonu o konsystencji wilgotnej czy gęstplastycznej niż betonu o konsystencji ciekłej. W takiej sytuacji może dojść do zanieczyszczenia betonu gruntem na pewnej głębokości. Tworzy się wtedy warstwa stykowa, która jest nieprzydatna do celów budowlanych.[uprawnienia budowlane testy]

Przysypywanie betonu ziemią
Przysypywanie betonu ziemią

Brak dostępu powietrza

W przypadku braku dostępu powietrza przykładowo po zasypaniu betonu ścisłą ziemią według B. Bukowskiego dochodzi do wyraźnego obniżenia wytrzymałości betonu. Spowodowane jest to niewykorzystaniem w celach wytrzymałościowotwórczych zjawiska karbonizacji wolnego wapna występującego w stwardniałym zaczynie dwutlenkiem węgla pochodzącym z powietrza. Związane jest to również z trudnościami w procesie wysychania oraz krystalizacji gelu.[akty uprawnienia budowlane]

Wpływ chłodu i mrozu

Chłód oraz mróz mają znaczący wpływ na beton. Chłodna pogoda przyczynia się do hamowania procesów hydratacji cementu oraz wydłuża czas, który jest potrzebny do osiągnięcia przez beton wytrzymałości, która pozwoli na rozdeskowanie konstrukcji lub jej eksploatację. Sytuacja ta opóźnia tempo robót oraz przyczynia się do zwiększenia kosztów budowy.[egzamin na uprawnienia budowlane] Mrozy natomiast w tężejącym świeżym betonie wywołują poważne szkody. Głównie są one związane, gdy na przemian z nimi występuje jeszcze odwilż. Spowodowane jest to tym, że podczas cieplejszych okresów dochodzi do wiązania się betonu, a podczas mrozów do zamarzania wody występującej w betonie i tym samym do zwiększania jej objętości. Przyczynia się to rozsadzania betonu lub znacznego osłabiania jego spoistości. W sytuacji, gdy ułożony w deskowaniu beton przed stwardnieniem zamarznie to będzie to szkodliwe i przyczyni się do pogorszenia wytrzymałości. Różnice występujące w tych szkodach związane są z tym w jakiej fazie twardnienia doszło do zamarznięcia betonu.[segregator uprawnienia budowlane] Najgorszym wariantem jest zamarzanie betonu podczas wiązania i początkowego stadium twardnienia. W sytuacji tej zamarzająca woda rozsuwa ziarna oraz wywołuje proces niszczenia wiązań strukturalnych i spulchnianie zagęszczonej mieszanki betonowej.

Odporność na działanie mrozu

Mróz nie wywołuje negatywnych skutków na beton dopiero po osiągnięciu przez niego odporności na działanie mrozu. Odporność ta związana jest z osiągnięciem przez niego wymaganej wytrzymałości na ściskanie.[uprawnienia budowlane]

Nagłe zmiany temperatury

Jeżeli w betonie występują nagłe zmiany temperatury zewnętrznej to może przyczyniać się do powstawania naprężeń termicznych. Naprężenia te dla niektórych przypadków, głównie w elementach masywnych mogą powodować powstawanie rys oraz pęknięć termicznych. W betonach na skutek zmian temperatury dochodzi do powstawania dużych gradientów temperatury przy powierzchni elementów oraz wcześniej wspomnianych naprężeń termicznych. Dla swobodnych, nieutwierdzonych elementów nagłe obniżanie się temperatury zewnętrznej przyczynia się do rozciągania powierzchniowego warstw betonu.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane] W przypadku wzrastania wartości temperatury natomiast dochodzi do rozciągania wnętrza elementu wykonanego z betonu. W sytuacji, gdy końce elementów nie mogą swobodnie się odkształcać to powstające w nich naprężenia rozciągające są dużo większe i mogą wywoływać często pęknięcia betonu.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com