fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Prace gruntowe

Prace gruntowe przeprowadza się głównie przy użyciu rozbieżnych urządzeń. Patrząc pryzmatem rozwoju technologicznego prac gruntowych wyodrębnia się takie urządzenia:

  1. Do przewozu poziomego ziemi przydadzą się rozbieżne urządzenia nośności od 0,2-800 kN, w jakich skład wchodzą kolejki linowe, taczki, taśmociągi, kolejki wąsko oraz normalnotorowe, wywrotki, naczepy czy samochody skrzyniowe. Do tego w teraźniejszych czasach stworzono pełno urządzeń ogólnodostępnych. Jest to mieszanka urządzeń wspomnianych wyżej i potrafią być wykorzystywane do przeróżnych spraw.
  2. Do odspajania i transportu urobku przydają się różnego typu zgarniaki przewożące odspojoną ziemię na dopuszczalne odstępy 50-4000m. (uprawnienia budowlane kontakt)
  3. Do prac gruntowych pomocniczych przydadzą się urządzenia do spulchniania zbitych ziem (pługi, zrywaki, spulchniarki) i urządzenia do koncentracji ziemi (wibratory, walce, ubijaki)
  4. Do odspajania i ruszania urobku na obszarze korzysta się ze spycharki i równiarki. Tworzą one proces skrawania ziemi rozbieżnych typów lemieszami, transportują ziemię na małe odstępy do 100m i rozkładają urobek jak najdalej mogą.
  5. Do hydromechanizacji prac gruntowych korzysta się z wodomiotaczy, odpowiednich urządzeń i pomp, a zwłaszcza rur do przewozu pulpy, czyli mocno luźnej ziemi.
  6. Do odspajania i załadunku albo transportu ziemi na małe odstępy przydatne są koparki jedno albo wielonaczyniowe rozbieżnych rodzajów. Urobek pobrany koparkami transportuje na punkt nasypu, zwałki albo odkładu różnym mechanizmem, głównie samochodem z wywrotką. (uprawnienia budowlane 2021)
Przyrządy do prac gruntowych

Spulchnienie

Spulchnienie gra istotną postać podczas przewozu odspojonej ziemi. Samodzielne odspajanie wykonuje się głównie tylko w przypadku małych objętości prac gruntowych, jakie nie są większe niż 500m3. Korzysta się po to z szufli i łopat, a w przypadku ziem zbitych też z prętów stalowych i oskardów. Czasami dla ziemi kategorii V lub w trakcie mrozu korzysta się z młotów pneumatycznych albo spalinowych o wyróżniających się, zastępowalnych końcówkach pracowniczych. (uprawnienia budowlane program)

Reguła sprawności młotów pneumatycznych skupia się na wprowadzaniu powietrza sprężonego do przegród widniejących w cylindrze, w jakim działa tłok. Kiedy powietrze już znajduje się za nim, sprawia ono jego nagły ruch w przód i uderzenie w maszynę. Równocześnie powietrze z przegrody przed tłokiem normalnie ulatnia się na zewnątrz. Taki ruch tłoka w przód ogranicza wpływ powietrza do przegrody nad nim, a otwiera możliwość wpłynięcia do przegrody przed tłokiem. Sprawia to transport tłoka w tył i otworzenie się powietrza do kolejnej przegrody.

Ręczne pozyskiwanie ziemi

Ręczne pozyskiwanie ziemi to kruszenie odspajanych brył, a potem transportowanie ziemi szuflami oraz łopatami na środki przewozowe albo specjalne dla nich miejsce. Z wykopów wąsko-przestrzennych o większych głębokościach urobek likwiduje się korzystając z niewielkich żurawików albo innych przybliżonych do tego środków przewozowych. (akty prawne uprawnienia budowlane)

Żurawik do pobierania ziemi zrobiony jest z niewielkiej konstrukcji nośnej, wysięgnika jaki robi za prowadnicę jezdną, sieci lin, pojemnika i wciągarki. Napęd wciągarki bywa zazwyczaj spalinowy lub elektryczny. Jego plusy to brak przeszkód w składaniu i rozkładaniu go na części. Potrafi być używany przez pracownika, który nie musiał wcześniej być do tego specjalnie kwalifikowany. Urobek pobrany z wykopu umieszczany jest w bliskim obrębie żurawika. (segregator egzamin ustny uprawnienia)

Wykopy szerokoprzestrzenne

Z tych wykopów urobek da się likwidować przy skorzystaniu z przenośników taśmowych. Odstęp, na jaki da się przenieść urobek przy skorzystaniu z niego, równa się rzutowi poziomemu wybranego przenośnika albo bywa jego wielokrotnością w przypadku większej ilości przenośników. Aby nie zatrzymywać używania przenośnika taśmowego warto do tego zaangażować trzech albo czterech kopaczy. Do plusów przenośników wliczają się łatwa budowa, ogromna wydajność oraz prostota używania. Minusy to w miarę prędkie kończenie się taśmy, jaka stworzona jest z bawełny z obopólną okładziną gumową. (program egzaminu na uprawnienia)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com