fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Podczas upływania czasu dochodzi do zwiększenia się wytrzymałości betonów lekkich. Przyrost tej wytrzymałości uzależniony jest głównie od pielęgnacji oraz warunków w jakich są one przechowywane. Można stwierdzić, że prawie zawsze jest on większy dla betonów lekkich niż zwykłych. Duży przyrost podczas początkowego okresu twardnienia możemy w szczególności zaobserwować w betonach jamistych. Jest to spowodowane dobrym dostępem do wilgoci oraz dwutlenku węgla pochodzącego z powietrza.[uprawnienia budowlane testy] Betony, do których wykonania stosuje się cementy niskich marek przyrost wytrzymałości po upływie 90 dni wynosi 20-30%, czasami nawet 50% wytrzymałości 28 dniowej. W tych betonach przyrost wytrzymałości jest powolny. Pomiędzy 28 a 90 dniem twardnienia betonu dochodzi do dużego przyrostu wytrzymałości. Z tego powodu dużo badaczy apeluje, żeby wytrzymałość była określana po upływie 90, a nie 28 dni. Taki zabieg według nich byłby bardziej miarodajny. Zabieg ten może być uzasadniony, ale powinien on uprzednio uwzględniać warunki produkcji, transportu, składowania oraz montażu elementów, które są wykonywane. Należy mieć jednak na uwadze, że dla betonów o dużej zawartości cementu oraz dużych wytrzymałościach może dochodzić do spadku wytrzymałości w terminach późniejszych niż 28 dni.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Przyrost wytrzymałości betonów lekkich
Przyrost wytrzymałości betonów lekkich

Wytrzymałość na rozciąganie

Wartość wytrzymałości na rozciąganie kruszywowych betonów lekkich jest stosunkowo wysoka. Jej wartość uzależniona jest od chropowatości powierzchni ziaren kruszywa. Im bardziej powierzchnia jest chropowata, tym wyższa jest wytrzymałość. Z tego powodu, gdy wytrzymałość na ściskanie dla betonu keramzytowego i betonu z pumeksy hutniczego jest taka sama, to wytrzymałość na rozciąganie betonu z pumeksu hutniczego będzie większa.[uprawnienia budowlane]

Odkształcalność kruszywowych betonów lekkich

Odkształcalność dla betonów lekkich kruszywowych pod wpływem obciążenia doraźnego jest większa od odkształcalności zwykłego betonu o takiej samej wytrzymałości. Jest to spowodowane tym, że kruszywo ma większą odkształcalność oraz porowatością i dużą podatnością na zawilgocenia.[akty uprawnienia budowlane]

Współczynnik sprężystości Eb

Współczynnik sprężystości jest oznaczany skrótem Eb. Według Reinsdorfa stosunek tego współczynnika dla betonów kruszywowych lekkich do betonów zwykłych wynosi zwykle 0,5-0,7. Według Shorta dla takiej samej wytrzymałości na ściskanie Eb dla betonu lekkiego wynosi od 1/3 do 2/3 wartości tego współczynnika dla betonu zwykłego. Shidelen określił wartość współczynnika sprężystości dla kruszywowych betonów lekkich wynoszącą od 0,53 do 0,82 wartości, którą posiadają betony zwykłe tej samej wytrzymałości. Obecnie nie mamy dostępu do wielu danych dotyczących odkształcalności kruszywowych betonów lekkich pod wpływem obciążenia długotrwałego.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Zjawisko pełzania

Według Shidclera dużą rolę w zjawisku pełzania ma ilość zaczynu cementowego w betonie. Istotny wpływ na to zjawisko ma również rodzaj stosowanego kruszywa. Stosując kruszywo wapienne można otrzymać zwarte betonu, których wytrzymałość wynosi do 110 kg/cm2. Może być ono również stosowane do produkowania betonów jamistych. W tej sytuacji wytrzymałość wynosi do 90 kg/cm2.Wytrzymałość betonu uzależniona jest od ilości i jakości spoiwa oraz od rodzaju wykorzystanego wapienia. Gdy stosujemy kruszywo, którego ciężar objętościowy skały wynosi 1300-1500 kg/m3 to powstałe z niego betony zwarte będą mieć ciężar objętościowy na poziomie 1600-1700 kg/m3. Ciężar objętościowy dla betonów półzwartych będzie wynosić 1200-1500 kg/m3, a dla betonów jamistych 1100-1300 kg/m3.[segregator uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com