fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Przygotowanie surowców do produkcji trocinobetonów obejmuje kilka etapów. Są nimi przesiewanie trocin, przygotowywanie środka mineralizującego, który może mieć postać wodnego roztworu chlorku wapnia o wymaganej koncentracji oraz mineralizację trocin. W sytuacji, gdy stosuje się dodatki mineralne wypełniające takie jak żużel to do czynności przygotowawczych należy dodać przesianie żużla. Wykonuje się to w celu zapewniania odpowiedniej granulacji tego dodatku.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Przygotowywanie surowców produkcyjnych
Przygotowywanie surowców produkcyjnych

Przesiewanie trocin

Proces przesiewania trocin służy do uwolnienia ich od frakcji, które negatywnie wpływają na właściwości trocinobetonu. W tym celu stosuje się sita wstrząsane o średnicy oczek wynoszącej 10 milimetrów. Do trocinobetonów powinno się wykorzystywać trociny, które pochodzą z pierwiastkowej przeróbki drewna, czyli z tartaków. W tym miejscu granulacja trocin jest dość mało zróżnicowana. Trociny tartaczne posiadają pewne ilości pyłów, mączki drzewnej oraz bardzo drobnych frakcji trocin, których ilości nie przekraczają dopuszczalnych granic. W przypadku grubych trzasków, kawałków kory oraz drewna w celu ich skutecznego usuwania z trocin używa się jednowarstwowych sit wstrząsanych.[segregator uprawnienia budowlane]

Środki mineralizujące

Do trocinobetonów stosuje się środki mineralizujące do organicznej substancji. Ich przygotowanie jest podobne jak w przypadku strużkobetonów. Wykonuje się tu wodny roztwór chlorku wapnia o pożądanym stężeniu, które powinno wynosić 4-6 Be. Czynność ta jest prostym etapem. Jeżeli do mineralizacji trocin stosuje się zawiesinę glinianą to przygotowuje się ją z gliny średniotłustej lub tłustej. Piasek w niej zawarty nie powinien przekraczać 20%. Taką glinę rozrabia się z wodą w stosunku objętościowym gliny do wody wynoszącej około 1:5. Następnie przecedza się ją przez sito, które ma oczka o średnicy 2 milimetrów.[akty uprawnienia budowlane]

Proces mineralizacji

Mineralizacja trocin polega na przesycaniu ich środkiem mineralizującym. Zadaniem tego środka jest utrwalenie substancji organicznej trocin oraz ustabilizowanie ich struktury. Jednocześnie podwyższa się przyczepność spoiwa do ziarn trocin.[uprawnienia budowlane testy] Również wpływa to na przyśpieszenie procesu twardnienia oraz na podwyższenie niektórych z fizyko-mechanicznych właściwości trocinobetonów. Rodzaj stosowanego środka może mieć wpływ na skuteczność procesu mineralizacji oraz na właściwości trocinobetonów. Sam sposób procesu mineralizacji natomiast ma nikły wpływ na końcowy efekt. Jedynie zaobserwowano, że przesuszenie trocin po mineralizacji może mieć pozytywny wpływ objawiający się niewielkim wzrostem, wynoszącym do 10% wytrzymałości trocinobetonów. Trzeba mieć jednak na uwadze, że przesuszanie trocin po nasyceniu ich za pomocą środka mineralizującego wydłuża proces produkcyjny trocinobetonu. Można więc powiedzieć, że może stanowić spore utrudnienie procesu oraz jego podrożenie.[uprawnienia budowlane]

Sposoby mineralizacji trocin

W przypadku stosowania chlorku wapnia jako mineralizatora proces mineralizacji trocin może być przeprowadzony poprzez zalanie ich przed użyciem na 6-8 godzin 6% roztworem. Następnie dokładnie się je miesza, tak jak opisane jest to w polskiej normie RN-60MB/1401. Innym sposobem jest mieszanie trocin z roztworem chlorku wapnia podczas fazy mieszania składników produkcyjnych. Jeżeli do procesu mineralizacji stosuje się cement to trociny są mieszane z suchym cementem w stosunku objętościowym wynoszącym 1:20 lub 1:25. Następnie taką mieszaninę się lekko nawilża poprzez skraplanie wodą. Następnie przesusza się ją. W przypadku mineralizacji zawiesiną glinianą to trociny są długotrwale, przez okres przynajmniej 72 godzin moczone w zawiesinie. Następnie się je odcedza z nadmiaru oraz powtórnie miesza w celu rozdrobnienia formujących się brył.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com