fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Przyczepność betonu do zbrojenia jest bardzo złożonym zjawiskiem. Z tego powodu dane liczbowe, które charakteryzują przyczepność powinno traktować się jako wartości porównawcze, a nie jak ma to miejsce w innych zjawiskach wielkości bezwzględne. W tym przypadku siła P jest stosunkowo duża. Jest to spowodowane zwiększeniem jej przez dodatkowe naprężenia ściskające. Naprężenia te wynikają z warunków oparcia. W przypadku wyrywania pręta z zamocowanej próbki wartość tej siła zmniejsza się o 10-40°. Betony lekkie, które mają stosunkowo dużą wytrzymałość na ściskanie posiadają niższą przyczepność niż betony zwykłe. Wraz ze zmniejszaniem się wytrzymałości na ściskanie powiększa się znacznie różnica w wartościach przyczepności xp.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Przyczepność betonu do zbrojenia

Badania przyczepności żużlobetonu i betonu zwykłego

Obiektem badań dotyczących przyczepności do zbrojenia materiałów były żużlobetony oraz betony zwykłe. Badania te zostały przeprowadzone w Instytucie Techniki Budowlanej. Żużlobetony o niskiej wytrzymałości wpływ długości zakotwienia na wartość jaką ma xp występował dopiero przy I=48 centymetrów.  W żużlobetonach mamy do czynienia z mniejszym pływem wielkości Iż na wartość jaką posiada xp porównując do betonu zwykłego.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane] Mówi nam to o mniejszej koncentracji naprężeń w miejscu wokół pręta w betonie lekkim, czyli o większej odkształcalności oraz podatności na plastyczne odkształcenia w tym rodzaju betonu. Beton, który występuje w próbkach żużlobetonowych na których przeprowadzane były badania zagęszczony został w kierunku równoległym do osi pręta. Jeżeli beton zostały zagęszczany w kierunku prostopadłym do osi pręta to wartość siły, która jest potrzebna do wyrwania pręta była średnio o około 10% mniejsza. Trzeba również dodać, że rozrzuty wyników były bardzo duże. Jest to bardzo istotne podczas oceny współczynnika bezpieczeństwa danej konstrukcji.[uprawnienia budowlane]

Przyczepność betonu z kruszywa Knurów

Beton z kruszywa Knurów pochodzi ze spiekanych łupków przywęglowych. Jego przyczepność do prętów 08 o Iz=16 centymetrów była obiektem badań Gacy. Beton, który posiadał wytrzymałość wynoszącą 230-250 kg/cm2 wartość xp wynosiła od 32 do 37 kg/cm2. Są to wyniki zbliżone do betonu zwykłego. Konsystencja betonu ma wpływ na wartość xp.[akty uprawnienia budowlane] Im jest ona bardziej ciekła, tym niższa jest wartość xp. Kruszywo, które ma uziarnienie ciągłe, 3-frakcyjne powoduje większe wartości xp niż kruszywo 2-frakcyjne. Obszerniejsze badania dotyczące przyczepności betonu kruszywa Knurów do zbrojenia, czyli stali gładkiej zostały przeprowadzone w ITB. Obejmowały one beton o wytrzymałości wynoszącej 250 kg/cm2, który był wykonywany z dodatkiem piasku naturalnego. Drugim badanym betonem był ten, który posiada wytrzymałość na poziomie 140 kg/cm2 z dodatkiem popiołu lotnego. Naprężenia xp były określane przez zabieg wyrywania pręta z walcowych próbek, które były oparte od czoła. Próbki te zagęszczono w kierunku równoległym do osi pręta.[uprawnienia budowlane testy]

Dodatek mikrowypełniacza

Dodatki mikrowypełniacza wpływają na wartość przyczepności xp. Przykładowo zastosowanie mikrowypełniacza w postaci pyłów zwiększa wartość xp początkowo. Jeżeli jednak będziemy dalej zwiększać ilość użytego mikrowypełniacza ponad wartość potrzebną do zapewnienia odpowiedniej zwartości struktury betonu to zmniejszy się przyczepność. Również rodzaj mikrowypełniacza jaki zastosujemy do betonów może mieć wpływ na wartość xp. Betony, które posiadają dodatki w postaci popiołów lotnych zazwyczaj wykazują większą wartość xp niż betonu, które posiadają dodatek pyłu z kruszywa Knurów.[segregator uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com