fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Przewodność cieplna uzależniona jest od ilości wilgoci w przegrodzie oraz od jej rozmieszczenia w niej. W sytuacji, gdy średnia zawartość wilgoci w dwóch przegrodach jest taka sama, ale w pierwszej przegrodzie ich rozmieszczenie jest równomierne, a w drugiej nierównomierne to przewodność cieplna jest lepsza dla drugiej przegrody. Wpływ jaki wywiera zawilgocenie na przewodność cieplną nie jest jeszcze dokładnie znany. Z tego powodu dla tego samego materiału można spotkać się z jego różnymi wartościami.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Przewodność cieplna
Przewodność cieplna

Przebadanie materiałów

Najlepiej przebadane zostały materiały organiczne. W nich przyrost współczynnika na % wilgotności w stosunku do ciężaru materiału suchego jest w miarę równomierny. W przypadku materiałów nieorganicznych, głównie w betonach lekkich można zauważyć znaczne rozrzuty. Liczne badania na ten temat prowadzili J.S. Cammeror oraz Kanfman. W starszych publikacjach można spotkać się z jednakową wartością przyrostu przewodności cieplnej wynoszącą 1% dla wszystkich materiałów nieorganicznych. Trzeba jednak mieć na uwadze, z wartościami w tablicy nie zgadzają się wartości podawane przez Raischa. On podaje dla gazobetonu wartość wilgotności na poziomie 2,5%. Według niego przyrost współczynnika wynosi średnio 6,5% na 1% wilgotności.[uprawnienia budowlane]

Wykres przewodności cieplnej

Według Cammerera zawilgocenie ma wpływ na przewodność cieplną jaką posiadają materiały nieorganiczne. Może być ona przedstawiona za pomocą schematycznego wykresu. Na podstawie tego wykresu możemy zauważyć, że w momencie rozpoczęcia zawilgocenia całkowicie suchego materiału początkowo wzrost przewodności cieplnej jest nieznaczny. Na wykresie tym można zauważyć, że w momencie, gdy całkowicie suchy materiał zaczyna się zawilgacać to na początku ma niewielki wzrost przewodności cieplnej.[egzamin na uprawnienia budowlane] Dopiero po zawilgoceniu na pewną wartość dochodzi do szybkiego wzrostu przewodności cieplnej. Jest to spowodowane tym, że wtedy rozpoczyna się przenoszenie ciepła na skutek dyfuzji wodnej. Punkt ten zaznacza się kółkiem na dolnej krzywej. Na górze wykresu możemy zauważyć drugi punkt zwrotny, czyli drugie kółko. Nad nim wpływ zawilgocenia na wartość przewodności cieplnej jest coraz mniejszy. Wykres kończy się w punkcie, gdzie dochodzi do całkowitego nasycenia porów wodą. W przypadku, gdy część kapilarów w materiale ma duże wymiary, które na skutek siły ciążenia wody nie są rozmieszczone równomiernie to wpływ zawilgocenia na przewodność cieplną jest mniejszy.[uprawnienia budowlane testy]

Wpływ wilgotności

Dla całkowitego nasycenia porów wodą wzrost przewodności cieplnej dla materiałów gruboporowatych ma taką samą wartość jak w przypadku materiałów drobnoporowatych. Na wykresie możemy to zauważyć poprzez połączenie linii przerywanej i ciągłej. W przypadku betonów wykonanych z pumeksu naturalnych to kształt krzywych jest zbliżony. Dla tego rodzaju przy różnym ciężarze objętościowym poszczególne betony mają zbliżone własności.[segregator uprawnienia budowlane] Według Kaufmana dla materiałów organicznych o strukturze drobnoziarnistej lub gruboziarnistej wzrastanie przewodności cieplnej ma zbliżony charakter. Na początku przebieg jest wprost proporcjonalny. Dla dużego zawilgocenia ulega on zmniejszeniu, co można zauważyć poprzez zakrzywienie w dół linii wykresu. Dla każdego z materiałów wartość wzrostu jest inna i jest ona uzależniona od ciężaru objętościowego. Wykresy, które podali Kaufman i Cammerera różnią się od siebie w dolnej części. Górna część wykresu jest natomiast zbliżona. Autorzy ci mają odmienne poglądy dotyczące wpływu porowatości. Cammerera uważa, że dla materiałów gruboporowatych zawilgocenie przyczynia się do innych zmian w przewodności cieplej niż ma to miejsce w przypadku materiałów drobnoporowatych. Według Kaufmana natomiast te różnice nie występują.[akty uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com