fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Przerwy robocze należy wykonywać podczas budowania większych obiektów oraz masywów betonowych. Elementy należące do mniejszych obiektów powinny być betonowane bez przerwy. Niestety nie zawsze jest to możliwe. Podczas wykonywania przerw roboczych panują ogólne zasady.[uprawnienia budowlane] Po pierwsze powinny być one zakładane w miejscach występowania najmniejszych sił wewnętrznych. Kolejną zasadą jest to, że części budowli, które są do siebie styczne powinny być betonowane razem. Przykładem takich elementów są współpracujące ze sobą części płyt oraz skosy wraz z belkami. Ostatnią z zasad jest umieszczanie prostopadle do przebiegu głównych naprężeń ściskających w taki sposób, żeby uniknąć naprężeń rozciągających. Spowodowane jest to tym, że przerwy robocze są najsłabszymi w konstrukcji. Wytrzymałość betonu na rozciąganie jest natomiast w nich stosunkowo mała.[uprawnienia budowlane testy]

Przerwy robocze
Przerwy robocze

Przerwy robocze elementów zginanych

W przypadku elementów zginanych przerwy robocze powinno się umieszczać w przekrojach, gdzie dochodzi do równoczesnych małych naprężeń normalnych od momentów zginających oraz małych naprężeń ścinających od sił poprzecznych. Rozmieszczenie przerw roboczych w płytach uzależnione jest od momentów zginających. W przypadku przęseł pośrednich minimalne naprężenia normalne znajdują się w przekrojach, które występują w odległości wynoszącej 1/5 rozpiętości od belki. W przęsłach skrajnych odległość ta wynosi około 1/7 rozpiętości.[segregator uprawnienia budowlane] Ułożona masa betonowa powinna być zakończona prostopadle do kierunku, gdzie występują główne naprężenia ściskające. W przypadku belek, żeber oraz podciągów powinno się uwzględniać wielkość sił poprzecznych. Proces betonowania powinien kończyć się w miejscu, gdzie dochodzi do najmniejszego momentu zginającego dla najmniejszych sił poprzecznych. Słupy, które są osiowo ściskane lub takie posiadające mały mimośród powinny być betonowane w sposób ciągły aż do uzyskania przerwy roboczej. Przerwy są umieszczane zawsze w górnej części słupa w celu umożliwienia skurczu oraz osiadania wiążącego betonu. Żebra, podciągi, głowice słupów oraz płyty powinny być rozpatrywane jako części stropu. Spoin roboczych nie powinno się tu rozpatrywać oddzielnie.[akty uprawnienia budowlane]

Słupy mimośrodowo ściskane

Słupy, które są mimośrodowo ściskane powinno się betonować podczas jednej zmiany roboczej wraz z elementami współpracującymi ze słupem. Przykładowo słupy ram są betonowane z ryglami. Powinno się je betonować możliwie w tym samym czasie. W przypadku budowli masywnych przerwy robocze zazwyczaj są poziome i przebiegają one co 1,2-4 metry. Podczas dzielenia budowli na oddzielne bloki powierzchnie pionowe lub ukośne przerw skurczowo-termiczne powinny być traktowane jako przerwy robocze. W przypadku konstrukcji betonowych w miejscach, gdzie znajdują się spoiny robocze to często stosowane są wkładki stalowe w celu przenoszenia występujących tam sił rozciągających. Nie uwzględnia się tu pracy betonu w spoinie ze względu na rozciąganie.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Łączenie betonu

Kolejnym zagadnieniem jest łączenie betonu stwardniałego wraz z betonem świeżym. Podczas likwidowania przerw roboczych niezbędne jest łączenie betonu stwardniałego wraz ze świeżym. Należy pamiętać, że przerwy robocze są miejscami słabymi konstrukcji. Od połączenia obydwu betonów uzależnione jest przydatność techniczna. W celu umożliwienia jak najlepszego połączenia nowego betonu wraz ze starym powierzchnia przerw roboczych powinna by chropowata oraz nierówna. Powinno usuwać się z niej luźne ziarna kruszywa i zdrapać za pomocą szczotek drucianych warstwę szkliwa. Szkliwem nazywamy stwardniały zaczyn cementowy.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com