fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Obliczenie okresu przebiegu budowy


Obliczenie okresu przebiegu budowy przeprowadzane jest rozbieżnymi sposobami, jakie jednak da się skategoryzować do dwóch głównych grup. Pierwsza z nich jest deterministyczna i skupia się na ustaleniu, że każdy parametr, czyli informacje wyjściowe, są wielkościami powszechnie wiadomymi. Głównym przedstawicielem tego nurtu jest metoda Analizy Drogi Krytycznej CPM. Kolejna jest probabilistyczna i skupia się na modelach, w jakich informacje wyjściowe posiadają charakter zmieniających się przypadkowych, czyli bywają zmienne, ale tylko w jakichś przedziałach. (uprawnienia budowlane kontakt) Głównym przedstawicielem tego nurtu jest amerykański sposób PERT, którą na nasz język można przetłumaczyć jako Sposób Planowania Etapów i Rewizji Terminów. Przykład wyliczenia przebiegu trwania budowy CPM. Przykładowa sieć ma osiem wydarzeń. Cyfry ponad kreskami powiązań określają okresy przebiegu różnych zadań, podczas czego potrzebują one być mierzone taką samą jednostką, może to być jeden dzień czy jeden tydzień. Przebieg budowlany, jaki zaczyna się wydarzeniem pierwszym i finalizuje wydarzeniem siódmym przebiega przez cztery dni. Wydarzenie siódme jest w tym samym czasie rozpoczęciem procesów 7-6 i 7-8, jakie przebiegają dwa oraz dziewięć dni. (uprawnienia budowlane 2021)

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Przebieg-budowy-1.jpg
Przebieg budowy


Okres przebiegu procesów


Okresy przebiegu procesów określa się patrząc na wyliczenia przeprowadzonych już taką samą metodą jak w aspekcie analitycznym harmonogramu powszechnego budowy. Zaczęcie procesu 6-8 jest zależne od finalizacji procesu 1-7, 7-6, 2-6. Startem budowy bywa wydarzenie pierwsze, a skończeniem piąte. Wyznaczenie najkrótszego okresu przebiegu budowy skupia się na sumowaniu okresów przebiegu różnych procesów jakie zestawiają ze sobą ciągi wydarzeń i ustalenie największej sumy okresów dla wydarzeń finalnych pięć. Wyliczenia te robi się zakładając najszybsze okresy pojawiania się różnych wydarzeń. Ustalając, że okres wydarzenia pierwszego będzie wynosił zero, wydarzenie drugie może pojawić się najszybciej po siedmiu dobach, a wydarzenie siódme dnia czwartego. (uprawnienia budowlane program) Idąc dalej z wyliczeniami okres wydarzenia trzeciego będzie równał się najszybszemu okresowi wcześniejszego wydarzenia, czyli drugiego, zwiększonego o okres 2-3, czyli 7+7=14, ale wydarzenie szóste łączy się z wydarzeniami startowymi jeden w dwa ciągi : 1-2-6 i 1-7-6. (akty prawne uprawnienia budowlane)
Właściwe okresy ich przeprowadzenia wynoszą 7+6=13, 4+2 = 6. Najszybszy okres wydarzenia sześć będzie więc miał 13 dni, bo o tym mówi największa suma okresów wydarzeń jakie zestawiają wydarzenia.


Wydarzenia


Reszta wydarzeń, poza tymi startowymi i finalnymi potrzebują posiadać chociaż jedno wydarzenia wcześniejsze i jedno zachodzące po nim. Różne wydarzenia określa się znakiem kółeczka z dopisanymi im wybranymi numerami. Poleca się, by wszystkie kolejne wydarzenia posiadało numer wyższy od wcześniejszego. Związania zachodzące wśród wydarzeń określa się strzałkami, jakie pokazują zakładaną kolejność wydarzeń. Różne procesy budowlane określa się kreską powiązań, czyli kreskami jakie powiązują różne wydarzenia startowe z finalnymi. (segregator egzamin ustny uprawnienia)


Lepsza przejrzystość


Aby uzyskać lepszą widoczność wielkiej sieci związań warto kategoryzować wydzielone ciągi zadań ze sobą nadprogramowo związane. Nadprogramowym związaniem potrafi stać się przykładowo przeprowadzanie ciągu danych zadań przez jedną ekipę pracowników. Sieć da się też ułatwić poprzez umieszczenie bloków, jakie stanowią osobne, niewielkie sieci związań. Skupia się to na zestawieniu różnych ciągów zadań podwójną kreską związań. Najważniejszym aspektem odpowiedniej sieci związań bywa dogłębna i dokładna analiza procesu przebiegu pełnej budowy. (program egzaminu na uprawnienia) Analiza ta musi nie jedynie mieć w swoim zakresie samą budowę, ale też warunki budowy, przebieg przeprowadzania dokumentów. Sama sieć związań nie zawiera żadnych dat ani przeprowadzenia różnych zadań czy całej budowy. Jest ona tylko fundamentem do określenia matematycznego tych zestawień.

Projekt przebiegu i technologii budowy

Posiada takie jak elementy:

Element pierwszy – dane początkowe jakie skupiają się na inwestycji.

Element drugi – przypisy techniczno-przebiegowe, obejmują:

-opis budowy,

-warunki formalne oraz technologiczne, jakie mają wpływ na kierunek rozwiązań organizacyjnych,

-opisanie możliwości użycia materiałów z regionu w jakim się znajduje, obszarów czy maszyn,

-projekt sytuacyjny. (uprawnienia budowlane kontakt)

Element trzeci – sposoby przeprowadzania głównych asortymentów prac:

-opisy przebiegu najważniejszych procesów,

-wyznaczenia montażowe obszarów jakie potrzebują użycia masywnych przyrządów.

Element czwarty – harmonogramy:

-dyrektywne w układzie następnych obszarów,

-projekt zatrudnienia pracowników z kategoryzowaniem na lata i kwartały,

-terminarz przywożenia dokumentów planowo-kosztorysowych,

-uzasadnienie dopuszczonych cykli budowlanych.

Element piąty – środki wytwarzania:

-projekt wykorzystania tworzyw i prefabrykatów,

-projekt robót masywnych i przyrządów, (uprawnienia budowlane 2021)

-projekt wykorzystania finansów na produkcję budowy i montażu.

Podstawowe części planów pracowniczych

Dla wykonawców, ekip pracowniczych, kierowników, majstrów najważniejszymi aspektami planów są:

-dokładne harmonogramy,

-rysunki deskowań, rusztowań czy przyrządów rzadko spotykanych,

-wykorzystanie placu budowy, (uprawnienia budowlane program)

-przeprowadzenie prac budowlanych oraz montażowych.

-zatrudnienie ogólne i różnych specjalizacji,

-roboty przyrządów,

-transport, wykorzystanie tworzyw,

-roboty transportu wewnętrznego,

-finanse,

-dokładne projekty wykorzystania przyobiektowych miejsc budowy,

-plan organizacji kierownictwa budowy,

-schemat pracy,

-zadania personelu,

-dokładne projekty zapotrzebowania siły roboczej i środków wytworzenia, głównie tworzyw, prefabrykatów i półfabrykatów, maszyn i przyrządów budowlanych oraz środków transportu,

-dokładne opisy sposobów przeprowadzania różnych typów prac  wraz z niezbędnymi rysunkami,

– schematy pracy ekip pracowniczych,

– schematy pracy przyrządów,

– przebieg punktów roboczych,

– regulamin wewnętrzny,

– schemat obiegu dokumentów.

Nie każdy ze wspomnianych aspektów planów roboczych jest tworzony dla wszystkich budów. Natomiast zawsze taka systematyka to fundament stworzenia planu roboczego. Plan organizacji zamontowania robi się jako dopełnienie planu, jeśli montaż to główny sposób stworzenia budynku. (akty prawne uprawnienia budowlane) Skupiają się one na montażu hal przemysłowych z konstrukcji z metalu albo masywnych prefabrykatów – konstrukcji z części wielkokafelkowych.

Wytyczne przebiegu inwestycji

Informacje na temat przebiegu inwestycji robi się zwykle wedle takiej kategoryzacji:

-zlokalizowanie budowy,

-projekt sytuacyjny regionu placu budowy,

-opis zestawienia konstrukcji,

-warunki topograficzne, geologiczne oraz hydrologiczne miejsca pracy,

-widniejące możliwości wyposażenia w regionie budowy w siłę pracowniczą, tworzywa, prefabrykaty, półfabrykaty,

-przybliżone pokazanie liczby zasadniczych prac, (segregator egzamin ustny uprawnienia)

-przybliżone sposoby przeprowadzenia zasadniczych prac,

-dyrektywne przebiegnięcie budowy,

-przybliżone wymagania siły pracowniczej, przyrządów i tworzyw,

-wytyczne uszykowania zaplecza technicznego budowy,

-przybliżone finanse na prace przygotowawcze.

Projekty robocze

Projekty robocze przebiegu oraz technologii na budowie i prac robione bywają w przedsiębiorstwach wykonawczych poprzez segmenty szykowania wytwarzania, segmenty podstawowego technologa czy segmenty planowania przebiegu pracy. Przeprowadzania ich zachodzi w przypadku niezbędnego pojawienia się zainteresowanego kierownika budowy czy pracy. (program egzaminu na uprawnienia) Plany potwierdza główny inżynier przedsiębiorstwa. Metoda rozplanowania planów przebiegu jest zależna od rozbieżnych wartości, a zwłaszcza od charakteru technicznego budowy, jej rozmiarów, użytku późniejszego, informacji na temat przebiegu prac i tym podobne. Z takich względów zakres planowania otrzymuje się i dopasowuje do osobnych potrzeb i zachcianek.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com