fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

W celu zaprojektowania profilu korpusu jazowego, który będzie spełniał wszystkie wymagania konstrukcyjne oraz bezpieczeństwa należy przeprowadzić odpowiednie obliczenia statyczne. Należą do nich trzy główne grupy. Pierwszą są obliczenia dotyczące stateczności na przewrócenie. Do kolejnej należą obliczenia sprawdzające stateczność na poślizg. Ostatnia z grupy dotyczy naprężeń występujących w fundamentach, a konkretnie ich podstawie.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Projektowanie profili korpusu jazowego
Projektowanie profili korpusu jazowego

Obliczenia statyczne korpusu jazowego

W korpusie jazowym mamy do czynienia ze stałym przekrojem poprzecznym. Dzięki temu wszystkie obliczenia sprowadzają się do zagadnień płaskich. Obliczenia możemy przeprowadzić w dwojaki sposób. Jednym z nich są obliczenia dla wycinka, który musi posiadać metr szerokości, a drugim wybranie sekcji jazu znajdującej się pomiędzy dwoma dylatacjami.[akty uprawnienia budowlane]W korpusie jazowym mamy do czynienia z paroma siłami i obciążeniami. Należą do nich: parcie wody (ewentualnie również gruntu), ciężar własny korpusu i wypór pod fundamentem konstrukcji. Wypór ten jest siłą aktywną w przypadku obliczeń stateczności. Jako statyczne siły uznawane jest ciśnienie wody. Działa ono zgodnie z prawami hydrostatyki prostopadle do ściany odwodnej w miejscu znajdującym się pomiędzy najwyższym punktem korony, a wierzchem fartucha iłowego. Od fartucha iłowego do krawędzi danego fundamentu  ma ono wartość stałą.[segregator uprawnienia budowlane]

Sprawdzanie stateczności na przewrócenie i poślizg

Wcześniej opisane sposoby obliczania sił, które działają na korpus jazowy służą do sprawdzania stateczności na przewrócenie i poślizg. Podczas tego zabiegu pomija się udział podparcia danego korpusu płytą. Pomija się również bierne parcie gruntu znajdującego się poza płytą. Budowlę hydrotechnicznie w zasadzie nie sprawiają trudności podczas uzyskiwania odpowiednich zabezpieczeń na obrót. Inaczej ma się to w przypadku określania możliwości wystąpienia poślizgu.[uprawnienia budowlane] Dla współczynnika tarcia wynoszącego poniżej 0,5 bardzo trudne jest to określić. Przez to powinno nie wykonywać się fundamentów jazów wysokich na iłach i gliniastych gruntach. Nie wskazane jest również wybieranie lokalizacji z dosyć płytką warstwą iłów znajdujących się bezpośrednio pod fundamentem. Gdy nie zastosujemy się do tych wytycznych istnieje możliwość powstania poślizgu na warstwie iłów. Podczas obliczeń pomija się również nieznaczące ciśnienia wody działające na ścianę spadową (tak jak w przypadku nie podpartej strugi). Dla wyżej opisanych działań siła wypadkowa z parcia wody jest siłą skupioną. Oznacza się ja jako P. Musimy pamiętać o założeniu, że woda w górnej części jest spiętrzona do maksymalnej wartości jaka może wystąpić dla tej konkretnej konstrukcji.[uprawnienia budowlane testy]

Zwiększanie pewności na poślizg

Przez to że poślizg jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem opracowane zostały sposoby, które zwiększają pewność tego by zjawisko to nie wystąpiło. Sposobów na to działanie jest naprawdę wiele. Jednym z nich jest wykonywanie fundamentów pochylonych w kierunku górnej wody. Normalnie są one do niej poziome. Pochylenie wykonuje się zazwyczaj jako kilka oddzielnych zębów. Robi się to w ten sposób w celu wyeliminowania powiększania się wykopów oraz kubatury betonu. Zęby w niektórych przypadkach powinny zostać odpowiednio ścięte. Podczas tego zabiegu należy uwzględnić tarcie oraz opór na ścięcie, który wywołany został przez spójność gruntu.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com