fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Projektowanie deszczowej kanalizacji

Kanalizacja deszczowa musi spełniać swoją rolę, dlatego też należy projektować ją w oparciu o nowoczesne modele maksymalnych opadów.  (uprawnienia budowlane 2022)  Stosowana dotychczas formuła związana z natężeniem deszczu opierała się o opadowe dane z przełomu wieku XIX i XX. Powoduje ona zaniżenie natężenia projektowych opadów średnio o poziom 40% na terenie Wrocławia, a 36% w Warszawie. W związku z tym takiej formuły już się nie stosuje, ponieważ trzeba by wprowadzić do niej „sztuczną” korektę związaną z częstotliwością opadów. (segregator egzamin ustny uprawnienia) 

Projektowanie deszczowej kanalizacji
Projektowanie deszczowej kanalizacji

Probabilistyczne modele opadowe

Na terenie Wrocławia przykładowo można zastosować probabilistyczny lokalny model maksymalnych opadów GED. Opierał się on o pomiary w latach 1960 do 2009, przy zakresie td e wyrażanego w minutach oraz C e lat, w postaci IDF. Td jest to czas trwania deszczu, a C oznacza częstotliwość, z jaką występuje deszcz. W całym kraju natomiast można zastosować regionalny model probabilistyczny maksymalnych opadów Bogdanowicz – Stachy. Model ten opiera się o pomiary z 1960 – 1990 w zakresie td ∈[5; 4320] wyrażanego w minutach oraz C ∈[2; 100] określające lata, które przybiera postać IDF. Model Bogdanowicz – Stachy dotyczący maksymalnych opadów nie obejmuje górskich i podgórskich obszarów. Nie można stosować go także dla częstotliwości deszczu, jaki pojawia się raz w roku. (uprawnienia budowlane kontakt) 

Spadki deszczowych kanałów

Przy kanałach deszczowych minimalne poziomy spadku dna określa się zgodnie z formułą, gdzie imin = 1/D (imin [‰] przy D [m]). Jako przykład przy Dmin = 0,40 m, imin = 1/0,40 = 2,5‰, gdzie D jest większe od 1,0 m, a imin jest równe 1,0‰.W sytuacji, gdy mamy do czynienia ze względnymi małymi wypełnieniami i h/D<3, w związku z tym muszą one być większe od obliczanych za pomocą formuły 1/D. Ma to związek z warunkami transportu mineralnych zawiesin. Patrząc pod kątem hydrodynamiki  transportowanie w deszczowych kanałach zanieczyszczeń może być zapewnione, gdy opór tarcia jaki wyraża się ścinającymi stycznymi naprężeniami będzie wynosić więcej niż τmin = 1,5 Pa.  (program egzaminu na uprawnienia)  

Kanalizacje deszczowe

Patrząc na prognozowany wzrost związany z intensywnością opadów w niedalekiej przyszłości, minimalną średnicą deszczowych kanałów, jakie stosuje się w mieście jest Dmin = 0,40 m. Czasami w uzasadnionych przypadkach stosuje się niekiedy D=30m. Ma to miejsce na odcinkach początkowych sieci, kiedy teren posiada znaczny spadek. Wartości opiera się na podstawie przeprowadzonych komputerowych symulacji dla obciążeń opadami, które wystąpią w przyszłości. Deszczowe kanały dobiera się na wypełnienie, które jest nie całkowite. Oznacza to maksymalnie 90% całkowitej przepuszczalności w danym kanałowym przekroju, zgodnie z zaleceniami DWAA118 z 2006 roku. Zalecenia określają poziomy wypełnienia dla kanałów o kołowym przekroju ze średnicą D h/D <0,75 , jajowych h/H< 0,79, gdzie przekrojowa wysokość wynosi 1,5B i dzwonowych h/H<0,72 o wysokości przekroju 0,85B. Parametr B oznacza w tym wypadku przekrojową szerokość w pachach. (uprawnienia budowlane program)  

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com