fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Projekt hali przykrytej

Jednym ze sposobów przykrywania hali jest wykonanie kopuły monolitycznej. Omawiana w tym przypadku będzie mieć kształt kulisty o rozpiętości 54,7 m. Kopuła ta spoczywa na kolistym wieńcu.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]On natomiast opiera się punktowo na ukośnych słupach ram obwodowych. Wieniec może ulegać w przęsłach ugięciom oraz skręcaniu. Należy zatem pamiętać przy określonych warunkach brzegowych pracy powłoki o uwzględnieniu ich wpływu na siły wzajemnego oddziaływania wieńca i powłoki. Kopuły prefabrykowane wykonywane są zazwyczaj z elementów płytowych, płytowo-żebrowych, panwiowych, kasetonowych, rzadziej z elementów rąbowych lub korytkowych.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Projekt hali przykrytej
Projekt hali przykrytej

Ulepszenie oświetlenia wnętrza hali

W celu poprawienia oświetlenia znajdującego się we wnętrzu projektowanej hali stosuje się dwa sposoby. Jednym z nich jest wykonanie w monolitycznych kopułach oszklonych otworów. Bardzo ważne konstrukcyjnie jest, aby znajdowały się one w strefie naprężeń ściskających. Drugim sposobem jest stosowanie szklanych kształtek. W tym przypadku grubość powłoki powinna wynosić 8 cm, a rozpiętości wykonywanych kopuł dochodzą aż do 30m.[segregator uprawnienia budowlane]

Stosowanie kształtek

 Należy pamiętać o występowaniu różnic w wartości współczynnika rozszerzalności cieplnej, który może powodować pękanie szkła. W celu uniknięcia tego zjawiska pokrywa się kształtki białą farbą olejną. Zwiększa to przenikanie przez nie światła. Następne stosuje się emulsję asfaltową i posypuje się czystym piaskiem. Powoduje on zwiększenie przyczepności kształtek do betonu. Jeśli chodzi o kształty kształtek wyróżniamy cylindryczne, prostokątne czy kwadratowe. Najczęściej stosowane są te cylindryczne. Naprężenia pierwotne w nich występujące rozkładają się równomierniej niż dla innych kształtów.[akty uprawnienia budowlane]

Maszyny i urządzenia

W obecnych czasach rozwój przemysłu polega w głównej mierze na zastępowaniu pracy żywej pracą maszyn. Wynikiem tego jest konieczność zapewnienia większej ilości powierzchni stanowisk roboczych na maszyny i urządzenia oraz zadbaniu o miejsca, w których się one znajdują. Dzięki rozwojowi techniki czas pracy poszczególnych maszyn skraca się dzięki różnego rodzaju ulepszeniom. Coraz to nowsze ulepszania powodują tendencję do nieosłaniania urządzeń. Obydwie te cechy są powodem zmniejszenia się roli budynku w budownictwie przemysłowym.[uprawnienia budowlane testy]

Podział budynków przemysłowych

Budynki przemysłowe dzielą się na cztery główne grupy. Pierwszą z nich są tak zwane budynki produkcyjne. W nich znajdują się oddziały, które przygotowują surowce do produkcji, wytwarzające półprodukty lub gotowe wyroby. Kolejnym rodzajem budynków są budynki pomocnicze. W nich możemy znaleźć warsztaty remontowe, laboratoria czy garaże środków transportu. Trzecia grupa to budynki energetyczne. Ich przykładami są kotłownie, gazogeneratory, podstacje transformatorowe, elektrownie awaryjne i kompresownie. Ostatnią grupę budynków stanowią magazyny. W nich przechowywane są surowce, półfabrykaty i gotowe wyroby. Ogólnie budynki przemysłowe są rozwiązywane jako halowe lub wielokondygnacyjne.

Różnice między budynkami przemysłowymi i budynkami budownictwa powszechnego

Budynki przemysłowe oraz budynki budownictwa powszechnego różnią się od siebie pod wieloma względami. Pierwszą różnicą jest wielkość pomieszczeń, większe posiada budownictwo powszechne. Innymi różnicami są warunki związane z technologią produkcji, czy stopień wilgotności. Ważne są również występujące obciążenia statyczne oraz dynamiczne. Budynki przemysłowe od budynków budownictwa powszechnego różnią się też wymaganiami dotyczącymi oświetlenia stanowisk roboczych, wyciszeniem hałasu czy zabezpieczeniem przed kurzem.

Warunki stawiane przemysłom

Dla każdej z gałęzi przemysłu stawiane są specyficzne dla niej warunki. Ogólnie można podzielić je na dwie grupy. Pierwsza z nich zapewnia dogodny przebieg produkcji (właściwe rozwiązania architektoniczne budynku). Druga natomiast gwarantuje niezbędną trwałość budowli (zapewnia przeniesienie występujących obciążeń).[uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com