fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Progi mogą być wykonywanie z kamienia, drewna lub betonu. Wybór materiału uzależniony jest od warunków miejscowych. Najczęściej stosowane są progi wykonywane z betonu. Jest to spowodowane tym, że charakteryzują się one bardzo dużą trwałością, łatwością w wykonaniu oraz konserwacją, która nie wymaga dużych nakładów finansowych.[uprawnienia budowlane testy] Wykonywane są one na miejscu budowy wewnątrz odpowiednio odeskowanego dołu fundamentowego. Progi wykonywane z betonu mogą posiadać dwa rodzaje wypadów. Nieubezpieczony dla mniejszego ruchu rumowiska oraz ubezpieczony przy użyciu drewna w celu zapewnienia ochrony przed procesem ścierania. Wypad jest płytą o grubości około 0,3 metra. Jego długość waha się między 3,5 a 6 metrów. Na nią wykonywane są ubezpieczenia faszyną oraz narzutem kamiennym. Jeżeli stosowane jest drewno to podczas betonowania ważne jest, żeby pozostawić wypusty na belki drewniane. Dla gruntów o słabszych właściwościach progi można wykonywać na palowym ruszcie.[uprawnienia budowlane]

Progi
Progi

Opaski

Opaski są budowane w tym czasie co próg. Tworzą one brzegi regulowanego koryta. W przypadku brzegów wklęsłych opaski posiadają koronę, która jest podwyższona o 0,1-0,2 metra w stosunku do korony dla brzegu wypukłego. Ta druga wznosi się normalnie na wysokość wynoszącą około pół metra nad dnem. Nachylenie skarpy powinno wynosić tu 1:2 lub 1:3. Koronę nachyla się w kierunku potoku w stosunku 1:5. Opaski betonowe wykonywane są zazwyczaj jedynie w okolicach progu oraz wypadu. W przypadku dalszych odcinków stosowane są opaski kamienne, faszynowe lub siatkowo-kamienne. Innym rodzajem opasek są opaski Seelinga. Stosuje się je przy korekcji progowej. Wykonywane są one jako faszynowo-ziemne i posiadają obsadzenie wikliną.[segregator uprawnienia budowlane]

Zapory

Zapory składają się z korpusu właściwego, wypadu oraz progu. Ich zadaniem jest przegrodzenie doliny potoku na całej szerokości. Ich korona wznosi się powyżej normalnego zwierciadła wielkiej wody. Zadaniem zapór budowanych na potokach jest zatrzymanie grubego rumowiska oraz zapobieganie erozji dna. Drugie z zadań spełnione jest poprzez minimalizowanie spadku potoku oraz koncentrowaniu go na zaporze. Zapory wykonuje się najczęściej z betonu. Czasami można spotkać się również z zaporami zrobionymi z murów kamiennych suchych lub zaprawy cementowej.[akty uprawnienia budowlane]

Zapory przeciwrumowiskowe

Zapory występujące na potokach są zwane przeciwrumowiskowymi. Posiadają one przy swojej podstawie od strony dolnej wypad. Jego długość powinna wynosić w przybliczeńiu dwie lub trzy wysokości piętrzenia. Wypad zakończony jest progiem. Takie rozwiązanie umożliwia wytwarzanie się zbiornika z wody, który nazywany jest niecką wypadową lub poduszką. Ogranicza się go ścianami bocznymi. Jego długość oraz głębokość niecki oblicza się analogicznie jak jazy stałe. Szerokość dna niecki przyjmuje się jako co najmniej równą szerokości jaką posiada przelew znajdujący się na zaporze.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Korona zapory

Korona zapory powinna mieć spadek os stoków do środka wynoszący co najmniej 1%. Powoduje to koncentrację przepływu w środkowym miejscu zapory. Korona może mieć postać stopni, pomiędzy którymi znajduje się korona pozioma. Taka konstrukcja powoduje obniżenie się środkowej części korony. Część przelewowa korony nazywana jest gardłem. Oblicza się ją ze względu na przepływ wody katastrofalnej. Krawędzie korony przelewu powinny być zabezpieczane przed ścieraniem. Uzyskuje się to poprzez stosowanie kątowników oraz belek drewnianych.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com