fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Odpowiednie wymieszanie składników składających się na masę betonową jest jednym z najważniejszych warunków produkcji. Dzięki temu procesowi oraz odpowiednio dokładnym dozowaniem zapewnione jest uzyskanie wymaganych przez technologię cech betonu. Bezpośredni proces mieszania może odbywać się na dwa sposoby. Są nimi sposób ręczny oraz stosowanie mechanizacji. W przypadku mieszania mechanicznego możemy wyróżnić dwa rodzaje: mieszanie jednostopniowe oraz wielostopniowe. Ich podział oparty jest na kolejności wprowadzania składników oraz konstrukcji mieszalnika.[uprawnienia budowlane]

Proces mieszania masy betonowej
Proces mieszania masy betonowej

Mieszanie ręczne

Proces mieszania ręcznego opiera się na mieszaniu na sucho dobranych składników do zarobu. Odbywa się to za pomocą łopat. Składnikami tu wykorzystywanymi jest cement, piasek i żwir lub cement oraz pospółki. Proces mieszania trwa tak długo, aż zarób ma jednostajną barwę. W tym momencie dodawana jest woda podczas ciągłego mieszania. Do procesu mieszania ręcznego potrzebne są jedynie drewniane płyty, które mają wymiary około 3×3 metra. Muszą być one ograniczone za pomocą desek krawędziowych. Do procesu tego jako narzędzi wykorzystuje się łopaty.[egzamin na uprawnienia budowlane] W przypadku stosowania tego rodzaju mieszania nie ma możliwości uzyskania masy betonowej, która miałaby jednorodny skład. Wymagana jest przy niej stosunkowo duża pracochłonność, a jego wydajność jest mała. Ten rodzaj mieszania stosuje się jedynie w przypadku niewielkich ilości produkcji tam, gdzie wykorzystywanie mechanicznego sprzętu jest nieekonomiczne.

Mieszanie jednostopniowe

Obecnie proces produkowania masy betonowej prawie w całości opiera się na czynnościach roboczych składających się na proces wytwarzania zmechanizowanych oraz zautomatyzowanych. Głównym narzędziem są tu betoniarki, które mogą mieć różny system konstrukcyjny, wielkości, wydajność oraz systemy sterowania. Bezpośredni proces mieszania może być jednostopniowy lub wielostopniowy.[akty uprawnienia budowlane] Proces mieszania jednostopniowego opiera się na jednoczesnym wprowadzaniu wszystkich suchych składników do mieszalnika. Następnie są one mieszane wraz z wodą i czasami z dodatkami. W tym przypadku dozowanie składu zarobu jest jednorazowe. Najczęściej tą metodę stosuje się na placach budowy oraz w wytwórniach stałych. W celu uzyskania w tym przypadku masy betonowej o odpowiedniej jakości niezbędne jest zapewnienie jednorodności składników, dokładności dozowania oraz odpowiedniego wymieszania, które musi uwzględniać konieczny czas pracy mieszalnika.[segregator uprawnienia budowlane]

Mieszanie wielostopniowe

Kolejnym rodzajem jest mieszanie wielostopniowe. Polega ono na tym, że składniki masy betonowe są mieszane w kilku operacjach następujących po sobie. Pierwszą czynnością w tej metodzie jest wymieszanie cementu wraz z wodą. Dopiero tak otrzymany zaczyn cementowy jest mieszany z kruszywem. Mieszanie cementu wraz z wodą może odbywać się w szybkobieżnej mieszarce. Natomiast mieszanie zaczynu cementowego wraz z kruszywem odbywa się w betoniarce. Cementu oraz kruszywo dozuje się wagowo. Woda natomiast jest odmierzana za pomocą dozownika przepływowego. Metoda ta jest wykorzystywana w sytuacji, gdy kruszywo nie ma odpowiednio dużej wilgotności wstępnej oraz w sytuacji, gdy nie jest wymagany niski współczynnik wodocementowy.[uprawnienia budowlane testy]

Inny rodzaj mieszania dwustopniowego

Możemy spotkać się jeszcze z innym rodzajem mieszania dwustopniowego. W tym przypadku w pierwszej fazie przygotowywana jest zaprawa cementowa. Dopiero później jest ona mieszana z kruszywem gruboziarnistym. Obydwie z tych metod wymagają oddzielnych urządzeń służących do mieszania w każdej z faz. Możliwe jest jednak mieszanie dwustopniowe w jednej mieszarce. W takiej sytuacji zaprawa cementowa jest mieszana za pomocą osobnych mieszadeł, które mają podwyższoną prędkość. Kruszywo grubsze jest mieszane w tym samym mieszalniku, ale przy normalnej prędkości.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com