fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Kiedy wyznacza się kierownika budowy?

Kierownika budowy wyznacza się, gdy na konkretną budowę wymaga się pozwolenia. Wyznacza się go także z związku z wymaganiami organu administracji architektoniczno-budowlanej. Przepisy prawa budowlanego stanowią jasno: budową kieruje tylko jeden kierownik budowy. Kierowników robót budowlanych może być oczywiście więcej, zależy to bowiem od skomplikowania i rodzaju wykonywanych prac. Jakie więc są prawa i obowiązki kierownika budowy? Co się dzieje w sytuacjach zagrożenia? (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

Prawa i obowiązki kierownika budowy – bezpieczeństwo

Do kierownika budowy należy wiele obowiązków, jednak przede wszystkim musi on pamiętać o staranności wszystkich swoich działań. Jest to tak bardzo istotne, ponieważ podlega on odpowiedzialności zawodowej. W związku z tym jednym z obowiązków kierownika jest sporządzenie planu BIOZ, to znaczy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. To kierownik budowy przejmuje od inwestora teren i dokonuje jego odpowiedniego zabezpieczenia. (program do egzaminu na uprawnienia na komputer)

Sytuacje zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu

Kierownik jest koordynatorem realizacji zadań dotyczących zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dopilnowuje, aby podczas wykonywania prac budowlanych zachowywano wszystkie zasady bezpieczeństwa. W sytuacji zagrożenia prawa i obowiązki kierownika budowy zmuszają go do zatrzymania wszelkich prac i poinformować odpowiedni organ. To jednak nie koniec. Oprócz tego musi powiadomić inwestora o wpisie do dziennika budowy. Jest on równoznaczny ze wstrzymaniem prac wskutek pojawienia się zagrożenia albo postępowania niezgodnego z projektem budowlanym. (testy uprawnienia budowlane)

Prawa i obowiązki kierownika budowy – dokumentacja budowlana

To także kierownik budowy dokumentuje przebieg budowy i zapewnia geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie. Ponadto organizuje sam proces budowy i kieruje nim w bezpieczny i zgodny z prawem sposób. Oznacza to w praktyce pilnowanie przepisów, projektu, pozwolenia na budowę oraz przepisów techniczno-budowlanych, w tym BHP. (program do egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Prawa i obowiązki kierownika budowy – kończenie procesu budowlanego

Kierownik budowy przygotowuje dokumentację powykonawczą obiektu a także zgłasza go do odbioru. Jest on obecny podczas samego odbioru i w przypadku stwierdzenia wad czy niedoróbek zapewnia o ich usunięciu. Kierownik ma również prawo wystąpić do inwestora o wprowadzenie zmian w projekcie, jeżeli usprawnią one proces budowy albo poprawią bezpieczeństwo realizacji. (więcej ciekawostek znajdziesz na naszym blogu)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.