fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Odpowiedzialność zawodowa

Jak już wielokrotnie wspominaliśmy na blogu, każda osoba posiadająca uprawnienia budowlane może pełnić samodzielne funkcje techniczne. Są to stanowiska, na których błąd może wiele kosztować. Z tego powodu uprawnienia budowlane idą w parze z odpowiedzialnością zawodową. Mówią o tym przepisy budowlane. Jednak jak wygląda sam proces decydowania i karania? Jak wygląda postępowanie dotyczące odpowiedzialności zawodowej w budownictwie? (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

Wniosek o wszczęcie postępowania

Postępowanie można wszcząć na wniosek odpowiedniego organu nadzoru budowlanego. Organ ten musi być właściwy względem miejsca, w którym popełniono bądź stwierdzono nieprawidłowy czyn. Wniosek może również zostać zgłoszony przez organ samorządu zawodowego. Dokument sygnalizujący nieprawidłowości musi zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Prościej mówiąc, powinien przedstawić jak wygląda sytuacja oraz jak być powinno. Ważne jest też wskazanie dowodów. Dopiero wtedy oraz po postępowaniu przygotowawczym ruszy postępowanie dotyczące odpowiedzialności zawodowej. (materiały do egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Postępowanie dotyczące odpowiedzialności zawodowej: kto dowiaduje się o ukaraniu?

Wszystkie sprawy, które dotyczą odpowiedzialności zawodowej, badają organy samorządu zawodowego. To one też orzekają w tych kwestiach. Ich możliwości i obowiązki regulują odpowiednie przepisy prawne. Ostateczną decyzję o ukaraniu osoby przez wzgląd na odpowiedzialność zawodową przesyła się do kilku instytucji. Wśród nich wyróżnia się Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, właściwe ukaranemu stowarzyszenie oraz jednostki, która ukaraną osobę zatrudnia. Ponadto dokument trafia do organu, który nadawał ukaranemu uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych. Ponadto karę wpisuje się do centralnego rejestru ukaranych. (program na uprawnienia budowlane)

Kiedy postępowanie dotyczące odpowiedzialności zawodowej nie może być wszczęte?

Istnieją przypadki, w których postępowanie dotyczące odpowiedzialności zawodowej nie może zostać wszczęte. Jest tak chociażby w przypadku przedawnienia. W przypadku odpowiedzialności zawodowej w budownictwie postępowania nie można rozpocząć, jeśli od zakończenia prac budowlanych minęły 3 lata. Taki sam wymiar czasu dotyczy wydania decyzji o możliwości użytkowania budynku lub zawiadomienia o zakończeniu procesu budowy. Jednak to nie wszystko. Właściwy organ nie może wszcząć postępowania, jeżeli upłynęło 6 miesięcy od momentu, w którym otrzymał on wiadomość o popełnieniu nieprawidłowości skutkującej odpowiedzialnością zawodową. Ponadto sama orzeczona kara może ulec zatarciu. Sytuacje, w których tak się dzieje, opisują odpowiednie przepisy. (dowiedz się więcej na temat uprawnień budowlanych)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com