fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Ponowne podejście do egzaminu na uprawnienia

Jak powszechnie wiadomo, osoby z uprawnieniami budowlanymi do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych muszą zawsze kierować się odpowiedzialnością zawodową.(uprawnienia budowlane) Jeśli powinie im się noga i popełnią błąd na pewno zostanie nałożony na nich kara, Może ona być po prostu upomnieniem, ale zdarza się też, że dana osoba nie może wykonywać swoich funkcji przez określony czas. Niekiedy kara może okazać się koniecznością ponownego przystąpienia do egzaminu.

Jeśli nastąpiła konieczność ponownego zdania egzaminu. Nie odbywa się on zawsze na tych samych zasadach co egzamin pisany po raz pierwszy. (uprawnienia architektoniczne) Wszystko zależy bowiem od tego kiedy dana osoba otrzymała swoje uprawnienia.

Jeśli posiada je od 7 lipca 1994 r. czyli zdał egzamin oparty na prawie budowlanym. Wtedy ponowny test zdaje on na tych samych zasadach. Warto zaznaczyć, że nie jest on w obowiązku do ponownego rozpoczynania postępowania kwalifikacyjnego.(wybierz swój dostęp do programu na uprawnienia) Natomiast sytuacja wygląda trochę inaczej w przypadku, gdy wspomniana osoba otrzymała swoje kwalifikacje przed ustanowieniem dzisiejszego Prawa budowlanego. Wtedy egzamin oparty jest na jednej ze specjalności, która najbardziej przypomina w swoim zakresie uprawnienia, które otrzymała osoba objęta karą. Pytania nie są wybierane z ogólnej bazy, a przygotowywane specjalnie by dopasować kwalifikacjom zdającego. Dotyczy to zarówno egzaminu pisemnego jak i ustnego.

Egzamin napisany, co dalej?

Po napisaniu egzaminu z niecierpliwością wyczekuje się wyniku. Jeśli obie części, ustna i pisemna uzyskają wynik pozytywny. Wtedy logicznie uprawnienie budowlane zostają w posiadaniu danej osoby. Natomiast w sytuacji, gdy nie udało zdać się tego egzaminu nie ma jeszcze powodu do załamywania się. Przewidziana jest bowiem druga szansa. Minimum trzy miesiące od felernego egzaminu, izba wyznacza kolejną datę przystąpienia. Niestety ta szansa jest już ostatnią. Jeśli egzamin po raz drugi uzyska wynik negatywny, drogą administracyjną podejmuje się decyzję o utracie tych uprawnień budowlanych.(dowiedz się więcej)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com