fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Pojawiające się problemy przy wykopie fundamentów

Podczas przeprowadzania wykopów fundamentów warto posiadać geotechniczne badania gruntów. Kiedy nie posiada się ich, w czasie tworzenia wykopów może pojawić się wiele problemów. Zwierciadło gruntowej wody nie posiada stałego poziomu. W zależności od tego, jakie są wodne uwarunkowania panujące na danym obszarze, nie otrzymuje się tu gwarancji, że po upływie pewnego czasu sytuacja z poziomem gruntowych wód nie ulegnie zmianie. Bardzo dobrze pokazują to geotechniczne przekroje. Czasami może dojść do sytuacji, że prowadząc wykopy pod fundament okaże się, że na dnie wykopu dojdzie do pojawienia się wody wyżej, niż to przewidywano. uprawnienia budowlane segregator

Pojawiające się problemy przy wykopie fundamentów
Pojawiające się problemy przy wykopie fundamentów

Duża głębokość pod fundament

Fundament budynku musi znajdować się w nietkniętym rodzimym gruncie. Nie może być on ani za luźny, ani zbyt świeżo usypany bądź rozpulchniony przez koparkę. W związku z tym wybieranie ziemi mechanicznie powinno zakańczać się 10 cm powyżej poziomu docelowego dna wykopu. Dalszą warstwę wykopuje się wówczas łopatą. Czasami jednak dochodzi do sytuacji, że koparka wybierze zbyt dużo ziemi. W takim przypadku nie dosypuje się brakującej ilości, gdyż ziemia ta nie będzie już nośna. Nawet po tym, jak mechanicznie zagęści się jej ściśliwość, będzie ona dużo większa od rodzimego gruntu. Budynek w konsekwencji może źle osiadać, nierównomiernie, a czasami będzie to powodować pojawianie się pęknięć. Dlatego też lepszym rozwiązaniem jest zostawienie głębszego wykopu, a poszukiwać rozwiązania w zakresie konstrukcji danego budynku. egzamin na uprawnienia budowlane

Wyższe lustro wody

Kiedy woda gruntowa będzie znajdować się wyżej, niż zakładano pierwotnie i podczas przeprowadzania wykopów dojdzie do jej pojawienia się, najlepszym rozwiązaniem jest przerwanie prac. Wykop wówczas powinno zostawić się płytszy o jakieś 10 do 20 cm. Kiedy woda znajduje się jeszcze wyżej, należy uwzględnić to w projekcie budowlanym. Woda napierająca od doły sprawia, że dalsze wykopy przeprowadza się przy stałej pracy pompy, albo też przy kosztownym obniżaniu poziomu gruntowej wody poprzez system igłofiltrów. Wszystkie prace wówczas przeprowadzałoby się w gruncie, jaki przesiąknąłby wilgocią. uprawnienia budowlane testy

Zbyt głęboki wykop

Tworząc zbyt głęboki wykop na fundament można zastosować jedno z dwóch rozwiązań. Pierwszym rozwiązaniem jest przedłużenie fundamentowych ścian. W taki sposób zmianie nie ulegnie wysokość kalenicy ani punkt usytuowania zero dla budynku. Przeprowadzanie takich zmian jest dużo mniej inwazyjne z punktu widzenia dalszych prac. Innym rozwiązaniem jest pogodzenie się z tym, że dom zostanie posadowiony niżej. Jednak rozwiązanie to pociąga za sobą konsekwencje. Budynek, jaki będzie niżej zagłębiony powinien mieć przedłużoną cokołową izolację o 10 do 20 cm. Trzeba tu także przewidzieć wcześniej przebieg podjazdu garażowego i ścieżki, jaka będzie prowadzić od drzwi wejściowych do furtki. Nie mogą posiadać one spadku w kierunku budynku. Spływająca w ten sposób woda spowodowałaby jego zalewanie. ( uprawnienia budowlane )

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com