fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wapienie ze względu na geologiczny punkt widzenia dzielą się na pięć głównych grup. Są one zróżnicowane ze względu na pochodzenie. Pierwszą z odmian jest opoka. Ma ona pochodzenie organiczne. Później ulega ona przemianom chemicznym. Struktura opoki jest porowata a szkielet jest krzemionkowy. Jej barwa waha się od kremowej do jasnokremowej. Znaleźć ją można na terenie województwa lubelskiego. Stosowana jest ona jako kruszywo do betonów. Kolejną odmianą jest wapień oolitowy. Powstaje on w wyniku wytrącania się węglanu wapnia z roztworów zarodków krystalizacyjnych.[uprawnienia budowlane testy] Jego struktura jest oolitowa. Oznacza to, że ziarenka są okrągłe i puste w środku spojone poprzez lepiszcze. Jego barwa może być od jasnokremowej do rdzawokremowej. Spotkać można się z nim w województwie kieleckim, w okolicach Sandomierza. Jego odmiana drobnoziarnista może być stosowana jako kruszywo. Następną odmianą jest wapień muszlowy. Ma on pochodzenie organiczne. Można powiedzieć, że jest on zlepem szczątków organicznych głównie muszli. Jego struktura jest porowata, a barwa od jasnokremowej do kremowej. Występuje on na terenie województwa kieleckiego oraz w okolicach Krakowa. Jest on w małym stopniu eksploatowany na cele budowlane. Martwica jest również rodzajem wapienia. Otrzymuje się ją jako produkt wytrącania się węglanu wapnia z gorących źródeł. Ma strukturę porowatą i barwę od kremowej do rdzawo-brązowej.[uprawnienia budowlane] Występuje w okolicy Kielc oraz w południowej części województwa łódzkiego. Może być w ograniczonym stopniu eksploatowany na kruszywo budowlane. Ostatnim rodzajem jest trawertyn. Jest to bardziej zbita odmiana martwicy. Najczęściej stosuje się go jako wykładzinę. Można spotkać go na terenie województwa łódzkiego.

Podział wapieni
Podział wapieni

Podział wapieni porowatych

Kolejnym ze stosowanych podziałów jest podział wapieni porowatych. Uwzględnia on ich skład mineralogiczny, a głównie zawartość krzemionki jaką posiada. Pierwszą grupą są wapienie zsylifikowane. Posiadają one znaczną zawartość krzemionki. Jeżeli zostaną one poddane działaniu kwasu solnego to zachowują one swój kształt. Dzieje się to dzięki szkieletowi krzemionkowemu. Drugim rodzaje są wapienie częściowo zsylifikowane. W ich składzie występuje mniejsza ilość krzemionki w postaci drobnych ziarn. Po ich rozpuszczeniu w kwasie solnym zostaje osad wykonany z części krzemionkowych.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Pomiar nasiąkliwości

Pomiar nasiąkliwości jest obarczony dużym błędem doświadczalnym. Wynika on z umownych sposobów usuwania nadmiaru wody absorpcyjnej. Możemy wyróżnić nasiąkliwość pełną oraz higroskopijność. Ta druga określa w procentach masy zdolność do wchłaniania wilgoci z powietrza.

Pomiar stałości objętości kruszywa

Pomiar stałości objętości kruszywa może być dokonywany kilkoma metodami. Są one uzależnione od rodzaju badanego kruszywa oraz występujących w nim składników szkodliwych. Najczęściej parametr ten określa się poprzez pomiar spęcznienia betonu. Robi się to za pomocą aparatu Amslera, a wynik wyrażany jest w promilach.[egzamin na uprawnienia budowlane] Innymi urządzeniami służącymi do pomiaru jest tensometr nasadowy i aparat Graf-Kaufmana. Inną metodą jest metoda naparzania niskoprężnego. Jest ona stosowana, gdy w kruszywie może występować wolne wapno. W tym przypadku miarą jest ilość uszkodzonych lub spękanych ziarn. Wyraża się to w procentach ciężarowych. Ostatnią z metod jest metoda naświetlania promieniami ultrafioletowymi. Stosuje się ją do określania rozpadu krzemianowego, który występuje w pumeksie hutniczym. 

Odporność na działanie mrozu

Odporność na działanie mrozu jest określana analogicznie jak dla betonów. Dzieje się to poprzez poddawanie ziarn kilkunastokrotnemu zamrażaniu i odmrażaniu. Należy wykonywać to podczas stanu maksymalnego zawilgocenia. Liczba cykli zamarzania waha się od 10 do 25. Temperatury sięgają od -25 do -15°C.[segregator uprawnienia budowlane] Na podstawie oględzin optycznych lub poprzez określanie procentowych ciężarów ilości odpadów i wykruszeń dokonuje się oceny. W porównaniu do betonów miarą odporności na zamarzanie jest tu spadek wytrzymałości próbek, które są zamrażane. Porównuje się je z próbkami, które nie są zamrażane a mają ten sam stan zawilgocenia. Różnica pomiędzy nimi może być podawana w procentach lub przez określenie współczynnika przeliczeniowego zwanego współczynnikiem mrozoodporności. Obecnie istnieje pogląd, że mrozoodporność betonu jest uzależniona od wytrzymałości betonu, jego struktury, nasiąkliwości oraz ilości cementu, a nie od właściwości samego kruszywa.[akty uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com