fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Przykładowy podział pracy przy zastosowaniu zespołu dwójkowego

Przebiega w sposób:

Murarz, który znajduje się w środku wykopu ustawia z pomocnikiem wykroje oraz okroję (te drugie nie zawsze się pojawiają), układa kamienie kierunkowe, napręża sznur, przyciosuje finalnie i przymierza kamienie. Potem nanosi zaprawę na boczne ścianki kamieni, układa je w rzędach licowych i w foli, nakłada zaprawę na nierówności, wtedy ćwiekuje warstwę pobijając młotkiem. (akty prawne uprawnienia budowlane)

Pomocnik współpracuje z murarzem i ustawiają razem wykroje i okroję (jak one są), przerabia zaprawę łopatą, obciosuje z gruba nie do końca dobrze wykonane kamienie, polewa wodą kamienie i wraz z tłuczniem przewozi je do wykopu, nakłada zaprawę za pomocą łopaty ze skrzyni i wrzuca ją na mur (jeżeli nie jest zbyt szeroki) i ją tam rozprowadza. (segregator egzamin ustny uprawnienia)

Podział pracy z zespołem
Podział pracy z zespołem

Jeśli prace przebiegają w wykopach głębszych od 1,25m, to wtedy za krawędzią układamy w odstępach około trzech metrów stosy tłucznia i kamieni. Niewielkie skrzynki z zaprawą ustawiamy w wykopie na murze, a zaprawę spuszcza się do niech za pomocą płaskich koryt z desek. Tłuczeń wraz z kamieniem zsypuje się poprzez żłoby z desek na podkładki drewniane, rozłożone na świeżym murze, aby zamortyzować uderzenie.

Mur z cegły

Budynek podzielony jest na działki, tak jak w przypadku murów z cegły, a działki na odcinki. Na odcinkach pracują ekipy dwójkowe albo trójkowe, wyposażone w takie przyrządy: łopata do zapraw, kielnia, młotki do 2 kilogramów, odbijaki 3-H5 kg i narzędzia do kontrolowania prawidłowości stworzenia muru.
Wysokość na jaką tworzy się mur w ciągu jednej zmiany to od 1 do 1,2 metra. Długość odcinka dla każdego zespołu dwójkowego to 4-7m, a dla trójkowego jest to 8-12m. Jak roboty dzieją się w wykopie nie większym niż 1,25m, wtedy wszystkie przydatne materiały przygotowuje się w odległościach 0,6-0,7 m poza krawędzią wykopu, czyli: skrzynie z zaprawą co około 3 metrów, pomiędzy nimi ułożone starannie tłucznie i kamienie przydatne do ćwiekowania muru. (uprawnienia budowlane program)

Przykładowy podział pracy przy zastosowaniu zespołu trójkowego

Przebiega w sposób:

Murarz będący w wykopie rozstawia z pierwszym pomocnikiem wykroje i okroję (jeśli są one na miejscu), rozkłada się kamienie kierunkowe, napręża sznur, przyciosuje finalnie i przymierza kamienie rozkłada zaprawę na powierzchnie boczne kamieni, nanosi kamienie w rzędach licowych i kawałkami w foli i ćwiekuje się warstwę wraz z pierwszym pomocnikiem. (program egzaminu na uprawnienia) On, też znajduje się w wykopie, pomaga rozstawić wykroje i okroję (jak są), pomaga w naprężeniu sznura, przebiera kamienia i je podaje wraz z tłuczniami murarzowi, nanosi i wygładza zaprawę, pomaga w rozkładaniu kamieni w foli, nakłada zaprawę na nierówne miejsca pomiędzy kamieniami i pomaga w ćwiekowaniu. Drugi pomocnik wtedy obciosuje nie w pełni przygotowane kamienie i polewa je wodą. (uprawnienia budowlane 2021)

Przerabia łopatą dostarczoną zaprawę i transportuje do wykopu wszystkie istotne elementy, a w razie potrzeby wykonuje innego czynności pomocnicze. Podczas murowania ponad terenem albo w szerokoprzestrzennym wykopie (może to być na przykład podczas budowania budynku podpiwniczonego) sterty kamieni i skrzynki z zaprawą stawiamy na przemian na dolnym poziomie albo na rusztowaniach w odstępach 50-1-60 cm od ściany.

Niewielkie przyczółki i filary mostowe

Niewielkie przyczółki i filary mostowe murowane są ekipą trójkową podczas podziału pracy podobnym jak opisany wcześniej. W przypadku dużych przyczółkach i filarach najlepszy będzie zespół piątkowy, gdzie składa się on z doświadczonego murarza, murarza mniej wykwalifikowanego i trzech pomocników. (uprawnienia budowlane kontakt)

Przywieziony kamień i tłuczeń układa się w stosach poza górną krawędzią skarpy, skąd spuszczamy je żłobami w dół i rozmieszcza się z obu stron przyczółki na poziomach pracy. Między stertami kamieni i tłucznia rozstawiamy skrzynki z zaprawą, jaka została opuszczona w dół po korytach.

Po wymurowaniu dolnej płyty grubości od 0,6 do 0,8 m i kawałka przyczółki na ogólną wysokość 1,2 metra rozstawia się od strony przęsła mostowego rusztowanie, a od strony skarpy zasypuje się niewypełnioną przestrzeń i ubija ją. Później układamy potrzebne materiały na tej ziemi i na rusztowaniu, dalej murujemy dalszy pas przyczółki posiadającej wysokość 1,2m.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com