fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Betoniarki można podzielić ze względy na sposób ich pracy. Wyróżniamy tu betoniarki o pracy okresowej lub ciągłej. Innym sposobem podziały jest ze względu na sposób mieszania. Tutaj mamy do czynienia z betoniarkami wolnospadowymi i z mieszaniem przymusowym. Podział ten dotyczy bezpośrednio betoniarek o pracy ciągłej oraz okresowej.[egzamin na uprawnienia budowlane] Betoniarki mogą być również stałe, przewoźne i samochodowe. Betoniarki wolnospadowe, które pracują okresowo mogą posiadać podwozie jedno lub dwuosiowe. Oś jest pozioma i posiada kosz załadowczy oraz wsuwaną rynnę wyładowczą. Może mieć również wychylne podwozie. W nich wyładowanie gotowej masy betonowej odbywa się poprzez przechylenie mieszalnika. Betoniarki wywrotne posiadają mieszalnik o kształcie gruszki.

Podział betoniarek
Podział betoniarek

Pojemności betoniarek

Mieszalniki betoniarek, które pracują okresowe mogą mieć różną pojemność. Wynosi ona zazwyczaj od 250 do 2500 i więcej. Możemy wyróżnić cztery rodzaje pojemności. Należą do nich pojemność geometryczna, wsypowa, użyteczna i zarobowa. Pojemność wsypowa obejmuje objętość poszczególnych składników betonu w jednej porcji. Użytkowa pojemność określana jest przez pojemność uzyskanej mieszanki betonowej z jednego zrębu. Zawsze ma ona mniejszą wartość od pojemności wsypowej. Pojemność betoniarek podaje się w litrach. Wartość ta dotyczy pojemności wsypowej.[segregator uprawnienia budowlane]

Przykłady betoniarek

Do betoniarek wolnospadowych możemy zaliczyć między innymi betoniarki o typie BWE-400 posiadające napęd elektryczny. Liczby znajdujące się po literach wskazują na pojemność wsypową mieszalnika. Do betoniarek z pracą okresową i wolnospadową najczęściej stosuje się betoniarki posiadające mieszalnik walcowy.[uprawnienia budowlane] Również zastosowanie znalazły betoniarki przechylne, których mieszalnik ma kształt dwóch ściętych stożków o wspólnej podstawie. Betoniarki posiadające mieszalnik walcowy charakteryzują się prostą konstrukcją. Są one jednak mniej ekonomiczne w eksploatacji. Jest to spowodowane ich mniejszą wydajnością, którą powoduje konieczność dłuższego mieszania składników oraz wyładowywania mieszanki betonowej. Czas mieszania oraz wyładowywania wzrasta w sytuacji, gdy zawartość wody wewnątrz masy betonowej maleje. Również czas ten wzrasta, gdy ilość dozowanego cementu się zmniejsza. Podobna sytuacja ma miejsce przy większych pojemnościach mieszalników.[uprawnienia budowlane testy] Również, gdy kruszywo jest drobniejsze. Wadą tego rodzaju betoniarek jest szybkie zużywanie się ścianek, łopatek oraz rynny wyładowczej podczas wytwarzania masy betonowej, która posiada grubsze frakcje kruszywa.

Betoniarki z mieszaniem przymusowym

Mieszanie przymusowe stosowane jest w betoniarkach o ciągłej i okresowej pracy. Możemy wyróżnić dwa rodzaje tego mieszania. Pierwszy z nich polega na tym, że obracające się mieszadła osadza się na wale pionowym oraz nieruchomym mieszalniku. Mieszalnik ten powinien mieć kształt niskiej miski walcowej. Drugi rodzaj mieszania powodowany jest przez mieszadła, które obracają się w jednym kierunku.[akty uprawnienia budowlane] Jednocześnie dochodzi tu do obracania się mieszalnika w przeciwnym kierunku. Betoniarki tego typu można nazywać przeciwbieżnymi. Betoniarki z mieszaniem przymusowym lepiej jest stosować do produkowania masy betonowej o konsystencji wilgotnej niż betoniarki wolnospadowe. Betoniarki przeciwbieżne zazwyczaj mają typ BP-250. Posiadają one podwozie ze stalowymi kołami i koszem zasypowym. Stosuje się również typy BP-500 oraz BP-500 scalone. Różnice między nimi polegają na tym, że betoniarki scalone posiadają dodatkowe zespoły. Należą do nich wciągarki, pomost, kosz zasypowy oraz prowadnica.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com