fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Metoda podgrzewania murów

Sposób podgrzewania murów z zewnątrz to nic innego jak, wykonane odcinki murów, filary podgrzewa się przez taki czas, by zaprawa uzyskała potrzebną odporność. Wymagane ciepło da się otrzymać za pomocą pieców, grzejników rurowych czy koksowników. (uprawnienia budowlane kontakt)

Ta metoda potrafi być uzupełnieniem wcześniej opisanej metody zachowania ciepła w takich przypadkach, kiedy przez duże mrozy nie otrzymano ustalonej odporności.

Podgrzewanie murów
Podgrzewanie murów

Podgrzanie murów da się używać w zasadzie jedynie w pomieszczeniach okrytych stropami po uszczelnieniu otworów okiennych, drzwiowych i jakie jeszcze są obecne.

Metoda podgrzewania elektrycznego to ogrzewanie prądem z sieci o napięciu 22 M-380 V. Ten sposób był używany w dwóch odmianach: grzejnikowej oraz elektrodowej. (uprawnienia budowlane 2021)

Przy tej pierwszej odmianie mur bywa podpięty do obwodu elektrycznego jako opór pomiędzy zlepkami różnych elektrod, jakie umieszcza się w spoinach poziomych i podpina do różnych faz prądu. Elektrody tworzymy ze stali zbrojeniowej o średnicy 6mm, z bednarki itp. Muszą one być czyste i bez jakichkolwiek izolujących warstw. W murach zbrojonych siatką da się skorzystać z niezwiązanych ze sobą siatek jako zlepki elektrod.

Odmiana grzejnikowa polega na tym, że w jakichś odległościach umieszczamy na piasku cegiełki, grzejniki, jakie po stworzeniu muru i okryciu go i po włączaniu prądu ogrzewają go od środka

Sposób podgrzewania elektrycznego wymaga przykrycia muru i wyspecjalizowanego przyrządu elektrycznego. Sprawia one duże zużycie prądu.

Metoda cieplaków

Metoda cieplaków to okrycie stawianej konstrukcji i utrzymaniu w środku obudowy temperatury około 8°C na plusie. Ten sposób jest popularny i używany od dawna i nie sprawia wątpliwości technicznych. Warunki pracy są bardzo dobre. W cieplaku nie znajdziemy wiatru ani kurzu, a wydajność pracy jest przeciętna.

Cieplaki natomiast są drogie, bo trzeba zmieniać ich miejsce i grzać przestrzennie. Przez to wykonywanie robót tą metodą wychodzi kosztowniej niż metodą zachowania ciepła, wobec tego może być idealna jedynie w wybranych sytuacjach. (uprawnienia budowlane program)

Temperatura na budowie

Temperaturę na budowie sprawdzamy średnio co 4-6 godzin, przykładowo może to być o godzinie 0,4,8,12,16,20 i zapisujemy to do dziennika przebiegu robót z uwzględnieniem średniej arytmetycznej temperatury dobowej. Warto też zapisywać czas trwania mocniejszych wiatrów, bo w przypadku wiatrów szybszych niż 6 m/sek przyjmujemy do wyliczeń kalorycznych temperaturę o 2 °C mniejszą niż ta zmierzona. Jeśli standardowa temperatura za okres jakiejś ilości dni nie pokazuje większych anomalii, to za temperaturę powietrza przyjmujemy obliczenia czasu z-2 (stygnięcia do zera) da się przyjąć średnią arytmetyczną temperatur dobowych. (akty prawne uprawnienia budowlane)

Po za tym warto na planie wszystkich kondygnacji określić różne odcinki murów tworzone w jednakowym czasie (można to zrobić kolorami albo różnymi kreskami) i dla tych właśnie miejsc również podać godzinę, datę wykonania, ilość godzin od początku murowania do przykrycia muru, temperaturę muru od razu po wykonaniu, typ przykrycia, przykładowo 1 odcinek 14. I; 2 godz.; +4,5 °C; 2 warstwy mat słomianych.

Temperatura i dane z dziennika robót

Posiadając wcześniej wypisane informacje, porównujemy je z danymi ustalonymi do obliczeń kalorycznych wszystkich odcinków. Jeśli wyjdzie, że warunki faktyczne były lepsze od założonych, to po odnotowaniu tego na wcześniej wspomnianym planie sprawa jest zakończona. Jeżeli jednak warunki faktycznie okażą się słabsze, to warto wedle nich zrobić znowu obliczenia kaloryczne i określić, jaki procent odporności miała zaprawa w momencie zamarznięcia i jakie były w tych warunkach maksymalne naciągnięcia przy narastaniu obciążeń od następnych kondygnacji. (segregator egzamin ustny uprawnienia)

Podczas obliczeń zwiększania się wytrzymałości zaprawy do danego momentu (przykładowo do wymurowania jednej z kolejnych kondygnacji) przyjmujemy pod uwagę nie jedynie okres do zamarznięcia zaprawy, ale również niektóre czasy odwilży, kiedy okres występowania wszystkich takich odstępów czasowych zmniejszamy o dwa dni istotne dla każdego odmarznięcia muru.

Jeśli wyliczenia sprawdzające różnych odcinków wykażą niezadawalający stan odporności, wtedy warto pomyśleć, jak by naprawić tę sytuację: żeby uzyskać właściwą odporność jeszcze podczas mrozów warto użyć podgrzewania pomieszczeń po wcześniejszym przykryciu oraz uszczelnieniu otworów w murach. (program egzaminu na uprawnienia)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com