fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Okienna stolarka

Na przełomie ostatnich lat produkcja okien osiągnęła duży technologiczny postęp, i w związku z tym powstały nowe technologiczne rozwiązania.  (uprawnienia budowlane program)  Same wyroby okienne uległy poprawie pod względem ich właściwości. Poprawny dobór okiennej stolarki do domu pozwoli znacznie ograniczyć straty cieplnej energii, co przełoży się na zmniejszenie wydatków związanych z ogrzewaniem. Polska jako członek Unii Europejskiej musi realizować wymogi, jakie zawiera dyrektywa 2013/31/UE. Dotyczy ona ustalania energetycznych standardów  dla budynków. (uprawnienia budowlane)

Okienna stolarka
Okienna stolarka

Przydatność budowlanych wyrobów

Ocena związana z przydatnością budowlanych wyrobów w związku z energetycznymi wymaganiami, obejmuje zamierzone zastosowanie w branży budowlanej, i zastosowanie w budynku określonych za pomocą projektu poziomów albo klas związanych z energetyczną charakterystyką. Patrząc na okienną stolarkę parametr dotyczący współczynnika związanego z przenikaniem ciepła, współczynnik przepuszczalności całkowitej energii czy przepuszczalności powietrza, istotnie wpływają one na ogólną energetyczną charakterystykę budynku. Ważnym parametrem jest tu także przepuszczalność widzialnego światła przy zastosowanym oszklenia, który ma również wpływ na charakterystykę energetyczną. Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej 9 marca 2011 roku wprowadziła rozporządzenie nr 305/2011.Określa ono zharmonizowane warunki związane z wprowadzeniem budowlanych wyrobów do obrotu . Wprowadzona została także ustawa o budowlanych wyrobach, gdzie okienna stolarka będąca budowlanym wyrobem, na rynek wprowadzana jest tylko wtedy, gdy posiada odpowiednie oznakowanie. Jest to znak CE lub budowlany znak B. (uprawnienia budowlane 2022) 

Parametry okiennej stolarki

Okienna stolarka podlega ocenie w związku z normą PN-EN 14351-2:2006+A2:2016. Norma ta zawiera ocenę okien pod kątem przydatności do stosowania ich w branży budowlanej, na terenie Unii Europejskiej. Określa ich wartości, cechy oraz poziomy albo klasy. Te same wytyczne obejmują również zewnętrzne drzwi. Na tej podstawie można stwierdzić, że zastosowanie w budynku danego wyrobu warunkowane jest posiadaniem przez niego wartości zadeklarowanej, bądź klasy określonych cech. Muszą one również spełniać wymagania, które zawarte są w krajowych budowlanych przepisach. Na terenie Polski wymagania te można znaleźć w rozporządzeniu dotyczącym technicznych warunków, jakie powinny spełniać budynki oraz ich lokalizacja. W rozporządzeniu znajdziemy dopuszczalne poziomy współczynnika związanego z przenikaniem ciepła, infiltracją powietrza czy współczynnika dotyczącego całkowitej przepuszczalności energii słonecznego promieniowania okien.  (uprawnienia budowlane program) 

Wymagania do stolarki okiennej ujęte w Warunkach Technicznych

Minister Infrastruktury wydał rozporządzenie 12 kwietnia 2002 roku odnośnie technicznych warunków, jakie powinny spełniać budynki i usytuowanie tych budynków. Nowe wymagania wprowadzono 31 grudnia 2020 roku. Dotyczą one wartości, jakie ma osiągać współczynnik związany z przenikaniem ciepła w okiennej stolarce. Maksymalna dopuszczalna wartość w związku z nowymi wymaganiami dla współczynnika związanego z przenikaniem ciepła, przy zewnętrznych oknach zamontowanych w przegrodach pionowo osiąga wartość 0,9W/(m²•K). Wartość ta dotyczy wewnętrznej temperatury ≥16°C. Przy wewnętrznej temperaturze <16°C wartość wynosi 1,4 W/(m²•K).  (uprawnienia budowlane kontakt)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com