fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Odpowiednie oraz pokrewne studia wyższe

Istotnie załącznik nr 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) definiuje właściwe oraz pokrewne kierunki studiów dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych. Jeżeli ktoś ubiega się o uprawnienia w specjalności architektonicznej bez ograniczeń musi być absolwentem kierunku odpowiedniego. Są nimi architektura lub architektura i urbanistyka (egzamin ustny na uprawnienia budowlane). Z kolei specjalność architektoniczna w ograniczonym zakresie kierunki poza powyższymi studiami odpowiednimi dopuszcza również studia pokrewne. Istotnie są nimi wszystkie kierunki związane z budownictwem.

Odpowiednie oraz pokrewne studia wyższe

Studia dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz w ograniczonym zakresie

Ważnym aspektem jest to, iż dla uzyskania uprawnień w ww. specjalności bez ograniczeń konieczne jest ukończenie studiów na kierunku budownictwo. Natomiast w przypadku ograniczonego zakresu kierunki odpowiednie są takie jak powyżej (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia budowlane). Tutaj jednak dopuszcza się również kierunki pokrewne. Są nimi architektura, melioracja oraz architektura i urbanistyka. Jak również inżynieria środowiska, budownictwo hydrotechniczne oraz inżynieria i gospodarka wodna.

Specjalność inżynieryjna kolejowa – wymagania

Na początku warto wspomnieć jeszcze o specjalności inżynieryjnej mostowej lub drogowej. Uzyskanie uprawnień dla tych specjalności jest możliwe po ukończeniu studiów na kierunku budownictwo.

Natomiast wspomniana w nagłówku specjalność inżynieryjna w zakresie kolejowych obiektów budowlanych jest dostępna dla absolwentów kierunków odpowiednich. Takimi kierunkami są budownictwo lub transport (jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane). W przypadku specjalności kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym odpowiednie kierunki studiów są takie jak powyżej. Poza tym można być również absolwentem kierunków pokrewnych. Są nimi automatyka i robotyka, gdzie uzyskuje się wiedzę i umiejętności dotyczące komputerowych systemów sterowania lub automatyki. Drugim kierunkiem pokrewnym jest elektroenergetyka.

Pozostałe specjalności oraz wymagania

Istotnie warto wspomnieć również o pozostałych specjalnościach. W przypadku specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej konieczne jest ukończenie studiów na kierunku budownictwo hydrotechniczne, melioracja, inżynieria i gospodarka wodna. Lub też budownictwo bądź inżynieria środowiska. Jeżeli chodzi o wymagania do uzyskania uprawnień w specjalności inżynierii środowiska konieczne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Dotyczą one inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej (dowiedź się więcej na temat uprawnień budowlanych). Z kolei do zdobycia specjalności wyburzeniowej dopuszcza się absolwentów budownictwa, inżynierii wojskowej, górnictwa oraz geologii. Istotnie górnictwo i geologia muszą pozwalać na uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie eksploatacji złóż.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.