fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Obowiązki kierownika budowy – wprowadzenie

Kierownik budowy to jedna z wielu samodzielnych funkcji technicznych, jakie możemy pełnić mając nadane uprawnienia budowlane. Aby pełnić tę rolę, musimy odznaczać się posiadaniem uprawnień budowlanych do projektowania bądź kierowania pracami budowlanymi. Możemy mieć także uprawnienia pozwalające projektować i kierować pracami łącznie. Do zadań kierownika budowy nie należy wyłącznie prowadzenie dokładnej dokumentacji prac budowlanych czy pilnowanie, aby wszystko było zgodne z projektem – choć i to jest kilka z jego zadań. Jakie są więc obowiązki kierownika budowy? (program na uprawnienia budowlane)

Obowiązki kierownika budowy

Pierwszym z wielu obowiązków kierownika budowy to przejęcie terenu budowy od inwestora. Następnym krokiem jest zabezpieczenie terenu – wspólnie z obiektami budowlanymi oraz urządzeniami technicznymi. Ochronie podlegają także punkty osnowy geodezyjnej i elementy środowiska kulturowego i przyrodniczego. Ważnym zadaniem należącym do kierownika budowy jest również geodezyjne wytyczenie obiektu. Jest też ważną osobą podczas prac nad planami organizacyjnymi i technicznymi całej budowy lub tylko jej etapów. Kierownik uczestniczy w planowaniu czasu, który zostanie przeznaczony na dany etap; próbuje przewidzieć czas jego zakończenia. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Obowiązki kierownika budowy – koordynacja działań

Kierownik budowy odpowiada za wszelkie koordynowanie działań zapewniających działanie zgodnie z zasadami bezpieczeństwa oraz przepisami techniczno-budowlanymi i higieny pracy. Podczas wykonywania prac budowlanych to on odpowiada za dbanie o zdrowie pracowników. Jeśli jest to potrzebne, wprowadza konieczne zmiany w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz czuwa nad jego sporządzeniem. Gdy istnieje ryzyko jakiegokolwiek zagrożenia, obowiązkiem kierownika jest wstrzymać prace. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji musi zostać ona zgłoszona do właściwych organów a także do inwestora. Zajmując takie stanowisko należy też uniemożliwić wstęp na teren budowy osobom do tego nieupoważnionym. (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia) (dowiedz się więcej na temat uprawnień budowlanych)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com