fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Obowiązki kierownika budowy przy pozwoleniu na budowę

Kierownik budowy to bardzo ważna funkcja, dlatego każdy kto ją pełni musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi. Uczestniczy on także w procesie budowlanym wraz z innymi. Konieczne jest by kierownik budowy był uczestnikiem procesu budowlanego w sytuacji gdy wymagane jest pozwolenie na budowę. (testy uprawnienia budowlane 2020)

Jednak może zdarzyć się sytuacja, w której organ administracji architektoniczno-budowlanej zniesie wymóg zatrudnienia kierownika budowy. Może to nastąpić natomiast tylko wtedy, gdy roboty budowlane nie są aż tak skomplikowane. Ustawa Prawo Budowlane, która zawiera wszystkie obowiązujące przepisy określa, że każda budowa musi mieć jednego kierownika budowy, natomiast kierowników robót budowlanych może być więcej. (uprawnienia architektoniczne)

Kierownik budowy ma dużo zadań, jednym z nich jest przygotowanie planu bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia. Nie ma jednak wymogu by robił to samodzielne. Takie zadanie może przekazać osobie, która posiada odpowiednie kwalifikacje. Pierwszy krok jaki musi wykonać taki kierownik to przejęcie placu budowy od inwestora według określonego protokołu.

Później zabezpiecza on teren budowy i zapewnia geodezyjne wytyczenie obiektu. Funkcja ta zobowiązuje również do prowadzenia dokumentacji budowy i oczywiście organizowanie jak i kierowanie budową w zgodzie z pozwoleniem, projektem oraz technicznymi przepisami wraz z BHP. (informacje o egzaminie na uprawnienia)

Podczas budowy

Podczas budowy kierownik zajmuje się koordynowaniem działań zapewniających przestrzeganie planu. W sytuacji gdy podejrzewa się powstanie zagrożenia, musi on wstrzymać prace budowlane i błyskawicznie powiadomić o zaistniałym wypadku odpowiedni organ.

Jego zadaniami jest też sporządzanie powykonawczej dokumentacji oraz zgłoszenie budynku do odbioru. Pozwala na to odpowiedni wpis w dzienniku budowy. Kierownik budowy uczestniczy też w procesie odbioru obiektu i jest odpowiedzialny za usunięcie wszystkich wad. Ma on prawo występować do inwestora o wprowadzenie zmian projektowych i mówić jaką ma opinię odnośnie zaleceń jakie są w dzienniku budowy. (uprawnienia budowlane)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com