fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

W miejscach od strony terenu na daną konstrukcję działa zarówno parcie pochodzące od gruntu jak i wody gruntowej. Wypór może mieć znaczne wartości wobec wysokich poziomów wody dolnej. Jednak masa fundamentu gwarantuje odpowiednio wysoką wartość współczynnika pewności na przesunięcie.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Obciążenia budynku
Obciążenia budynku

Siłownia Happurg

Podczas budowania siłowni Happurg bardzo były ważne aspekty ekonomiczne. Występuje ona na płaskim terenie i w celu zapewnienia jak najlepszych warunków została ona wykonana w kształcie litery L.[uprawnienia budowlane testy] Było to możliwe, dzięki temu, że budynek należy do zapory, która przegradza dolinę w celu tworzenia dolnego zbiornika. W celu powiększenia drogi filtracji oraz powiększenia tarci od strony odwodnej wykonano w stopie fundamentowej dużą ostrogę. Niestety nie zawsze możliwe jest wykonanie różnych kształtów konstrukcji budynku siłowni. Przykładowo w siłowni Erzhauscn niemożliwe było wykonanie go w formie koryta. Było to spowodowane tym, że momenty w miejscu połączenia się ścian bocznych z płytą są bardzo duże. Spowodowało to konieczność włączenia do współpracy dachu. Przez to statycznie otwarte koryto musiało przekształcić się w zamkniętą ramę.[uprawnienia budowlane]

Sposoby poprawy właściwości stropu

W celu wzmocnienia działania stropu oraz skompensowania momentów oraz naprężeń występujących w stropie wykonanym z żelbetu można wprowadzić sprężanie na zewnętrznej ścianie odwodnej. Taka sytuacja niweluje również spękania oraz naprężenia rozciągające. Pomiędzy częścią odwodną a stropem powinno się wykonać dylatację. Jest ona rozpierana w sposób hydrauliczny. Po związaniu tej szczeliny powinno wypełnić się ją betonem.[egzamin na uprawnienia budowlane] Wewnętrzne rozpieranie w stropie wywołuje tutaj dodatkowe naprężenia. Jednocześnie powiększają się wartości momentów zginających wewnątrz ściany odwodnej. Wewnątrz ściany odwodnej może dojść do zaniku naprężeń rozciągających oraz czasami do wytworzenia się naprężeń ściskających. Ich występowanie ma pozytywny wpływ na szczelność. Jeżeli budynek ustawia się bezpośrednio nad brzegiem dolnego zbiornika to musi on znosić parcie wody oraz parcie pochodzące od gruntu i wody gruntowej.

Trudności w wykonywaniu siłowni

Podczas wykonywania siłowni można napotkać kilka rodzajów trudności. Po pierwsze, gdy mamy do czynienia z głębokim posadowieniem oraz dużymi siłami zewnętrznymi to mogą powstawać siły o dużych wartościach. Występują one miejscu połączenia się ścian bocznych z płytą fundamentową. Wraz ze wzrostem głębokości na jakiej występuje posadowienie wzrasta drastycznie koszt budowli. Inną z trudności jest dół fundamentowy. Oprócz tego trudno jest osiągnąć odpowiednią stateczność danej konstrukcji. Jest to spowodowane dużą wartością wyporu oraz słabą kohezją gruntu. Jeżeli chcemy wyeliminować te wady można stosować siłownie, które mają postać kołowej studni wykonanej z żelbetu.[segregator uprawnienia budowlane]

Cylindryczna konstrukcja siłowni

W cylindrycznych konstrukcjach siłowni do czynienia mamy jedynie z naprężeniami ściskającymi. Mogą być one bardzo dobrze znoszone przez beton. Można stosować tu beton zbrojony. Mimo to bezpieczniejszą opcją jest wykonywanie cylindra z żelbetu. Jest to spowodowane tym, że duża średnica może nie zapewnić unikania małych wartości sił rozciągających, które znajdują się na zewnętrznym obwodzie. Często spotyka się również z rozwiązaniem, żeby budynek odsunąć od brzegu i zrezygnować tym sposobem z bezpośredniego parcia wody. W tym przypadku cylinder jest obciążony w sposób równomierny przez otaczający grunt. Rozwiązanie to posiada jedną główną wadę. Jest nią konieczność wybudowania kanału.[akty uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com